Dodávateľ

DMG MORI SEIKI Czech s. r. o. - organizačná zložka

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DMG MORI Czech s. r. o. - organizačná zložka

IČO: 37915321

Adresa: Brnianska 2, Trenčín

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2422

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Marec 2020

Záznam platný do: 2. Marec 2023

Posledná zmena: 15. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 467 880,00 EUR 1 1
2015 1 173 662,00 EUR 3 3
2017 1 167 500,00 EUR 2 3
2018 5 479 489,00 EUR 9 10
2019 1 545 000,00 EUR 3 6
2020 1 252 630,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 467 880,00 EUR 1 1
2015 1 173 662,00 EUR 3 3
2017 1 167 500,00 EUR 2 3
2018 5 479 489,00 EUR 9 10
2019 1 545 000,00 EUR 3 6
2020 1 252 630,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
ProTech Service, s.r.o. 2 1 037 780,00 1037780.00 EUR
ZTS Strojárne, s.r.o. 1 362 460,00 362460.00 EUR
VEKASTOOL, s.r.o. 3 575 212,00 575212.00 EUR
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. 1 261 200,00 261200.00 EUR
VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. 1 715 000,00 715000.00 EUR
BRIDGE - EU, s.r.o. 1 638 059,00 638059.00 EUR
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 1 2 193 120,00 2193120.00 EUR
SACA, a.s. 2 880 000,00 880000.00 EUR
KOVIN, s.r.o. 2 603 000,00 603000.00 EUR
Central Europe Machining & Assembling Company, s. r. o., v skratke CEMAC, s. r. o. 1 327 200,00 327200.00 EUR
METALING, spol. s r.o. 1 408 000,00 408000.00 EUR
BRIDGE - CNC, s.r.o. 1 184 500,00 184500.00 EUR
HP STROJÁRNE, spol. s r.o. 1 287 500,00 287500.00 EUR
PROGRES TC, s.r.o. 1 374 300,00 374300.00 EUR
XRAY, s.r.o. 4 986 200,00 986200.00 EUR
HP Steel SK s.r.o. 2 1 048 000,00 1048000.00 EUR
TATRA INDUSTRY s.r.o. 1 204 630,00 204630.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie centra výroby a testovania rezných nástrojov prostredníctvom inovatívnych technológií ProTech Service, s.r.o. 1 588 404,00 1588404.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybudovanie centra výroby a testovania rezných nástrojov prostredníctvom inovatívnych technológií ProTech Service, s.r.o. 593 000,00 593000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technológia kovoobrábania VEKASTOOL, s.r.o. 359 800,00 359800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Diverzifikácia činností a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Hydraflex Slovakia, s.r.o. HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. 261 212,00 261212.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Podpora inovačného potenciálu, rozšírenie výrobných možností a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SACA, a.s. SACA, a.s. 2 076 707,00 2076707.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Obrábacie stroje KOVIN, s.r.o. 503 851,00 503851.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
5 osé frézovacie centrum Central Europe Machining & Assembling Company, s. r. o., v skratke CEMAC, s. r. o. 336 222,00 336222.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti METALING, spol. s r.o. METALING, spol. s r.o. 408 000,00 408000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka obrábacej a meracej techniky BRIDGE - EU, s.r.o. BRIDGE - EU, s.r.o. 893 412,00 893412.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Univerzálne obrábacie centrum 5 osé pre spoločnosť Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL. Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 2 193 120,00 2193120.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické zariadenia kovoobrábania VEKASTOOL, s.r.o. 387 777,00 387777.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Podpora inovácií v spoločnosti VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. 738 166,00 738166.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rovinná brúska a 3-osá CNC fréza. KOVIN, s.r.o. 228 000,00 228000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
5-osý, plne kontinuálny, univerzálny CNC frézovací stroj s fixným a otočným stolom a výklopným vretenom HP STROJÁRNE, spol. s r.o. 298 800,00 298800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. - dodávka technológie ZTS Strojárne, s.r.o. 2 812 158,00 2812158.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup inovatívnych technológií- XRAY, s.r.o. XRAY, s.r.o. 986 200,00 986200.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
PG-1_5-osé frézovacie centrum PROGRES TC, s.r.o. 374 300,00 374300.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Moderná obrábacia technika BRIDGE - CNC, s.r.o. 468 530,00 468530.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie technológií pre HP Steel SK s.r.o. HP Steel SK s.r.o. 1 623 080,00 1623080.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Nákup CNC obrábacieho centra pre TATRA INDUSTRY s.r.o. TATRA INDUSTRY s.r.o. 204 630,00 204630.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421917645950

+420602105613


lenka.ukusova@dmgmori.com
petr.vladik@dmgmori.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 10 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×