Obstarávanie

Obrábacie stroje


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
KOVIN, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
503 851,00
Konečná suma(Bez DPH):
375 000,00
Zaplatené:
74.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42612000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia: 1. Univerzálne 5-osé obrábacie centrum pre 5-osé simultánne obrábanie 2. Rovinná brúska 3. 3-osá CNC fréza

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DMG MORI SEIKI Czech s. r. o. - organizačná zložka 3 375 000,00 Neuvedené EUR 15. Január 2018 91016

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva . 7. Marec 2017 7. Marec 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928037/content/707067/download","filename":"KOVIN_zapisnica z otvarania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779723/content/586035/download","filename":"Kovin_oznamenie o vysledku.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava Súťažných podkladov č.1 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724658/content/419814/download","filename":"KOVIN_sutazne podklady_oprava c.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719728/content/542450/download","filename":"KOVIN_sutazne podklady_fin.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925820/content/699571/download","filename":"KOVIN_predlzenie lehoty viazanosti III..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka DMG MORI Czech s. r. o. - organizačná zložka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928048/content/707108/download","filename":"DMG MORI Czech s.r.o1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/721160/content/399398/download","filename":"KOVIN_Oprava Oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka IMTOS, spol. s r.o. 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928060/content/707213/download","filename":"IMTOS, spol. s.r.o1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní ponúk 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735576/content/465457/download","filename":"KOVIN_otvaranie ponuk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928042/content/707096/download","filename":"KOVIN_zapisnica vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786509/content/626409/download","filename":"KOVIN_predlzenie lehoty viazanosti ponuk_do profilu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na ponuku a predmet zákazky 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928040/content/707068/download","filename":"KOVIN_zapisnica SPP..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928040/content/707069/download","filename":"KOVIN_zapisnica SPU.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927035/content/703406/download","filename":"Kovin_Kupna zmluva1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927965/content/706834/download","filename":"KOVIN_sprava z VO.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.01.2018 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987486/content/757735/download","filename":"Dodatok KZ1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Profika Sk s.r.o. 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928054/content/707191/download","filename":"Profika Sk s.r.o1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×