Dodávateľ

ARTRA s.r.o.

Oslany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARTRA s.r.o.

IČO: 31594689

Adresa: Nám. Slobody 846/69, Oslany

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5187

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. December 2020

Záznam platný do: 9. December 2023

Posledná zmena: 10. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 448 405,00 EUR 11 11
2014 43 430,00 EUR 6 6
2015 88 585,00 EUR 6 6
2016 13 011,87 EUR 3 3
2017 67 150,55 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 94 178,00 EUR 7 7
2015 253 118,00 EUR 10 10
2016 175 634,87 EUR 8 8
2017 137 651,55 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 77 499,00 77499.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 512 600,00 512600.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 23 476,37 23476.37 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 27 020,00 27020.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 17 178,72 17178.72 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 2 808,33 2808.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovná obuv a odevy – VO_02032014_K Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 459,00 7459.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka osobnej ochrannej pracovnej obuvi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500,00 129500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Letné a zimné funkčné ponožky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 431,00 2431.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 614,00 1614.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 962,00 23962.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Letné a zimné funkčné ponožky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 564,00 3564.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 319,00 68319.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 342,00 15342.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 488,00 37488.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 098,00 3098.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 252,00 4252.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Objkednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 940,00 16940.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Letné a zimné funkčné ponožky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 43 933,00 43933.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 678,00 3678.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 428,00 1428.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 920,00 49920.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 016,00 34016.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 903,00 39903.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 802,00 802.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 680,00 3680.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 816,00 37816.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 198,00 54198.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 501,00 70501.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Rukavice Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 180,76 9180.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 194,00 6194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv - čierna Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 074,56 4074.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 202,20 64202.2 EUR 2017 Tovary Nie 1http://www.artra.sk


+421465492248


artra@artra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Arvay
Adresa:
Tehelná 1650/61 Partizánske 95801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Arvay
Adresa:
Tehelná 1650/61 Partizánske 95801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 14.01.2019 do: 27.05.2020

StiahniZáznam platný od: 8.12.2017 do: 14.01.2019

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 8.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×