Dodávateľ

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

IČO: 31338551

Adresa: Galvaniho 17/B, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2353

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Február 2020

Záznam platný do: 24. Február 2023

Posledná zmena: 19. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 636 103,00 EUR 7 9
2015 816 234,00 EUR 9 9
2016 158 528,33 EUR 7 7
2017 639 961,67 EUR 24 24
2018 330 736,65 EUR 6 6
2019 203 306,67 EUR 4 4
2020 1 595 702,00 EUR 10 11
2021 225 790,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 123 105,00 EUR 4 4
2015 1 123 590,00 EUR 10 12
2016 165 170,33 EUR 8 8
2017 458 214,67 EUR 12 12
2018 360 609,65 EUR 9 9
2019 468 991,67 EUR 9 9
2020 1 528 191,00 EUR 10 11
2021 378 490,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 14 269,00 14269.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 910 160,49 910160.49 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 74 166,67 74166.67 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 9 58 671,00 58671.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 13 632,00 13632.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 103 224,00 103224.00 EUR
Mesto Komárno 1 90 000,00 90000.00 EUR
Mesto Humenné 1 3 333,33 3333.33 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 150 000,00 150000.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 2 365,83 2365.83 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 7 890,00 7890.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 109 819,00 109819.00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 2 833,33 2833.33 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 124 999,00 124999.00 EUR
Gymnázium 1 958,33 958.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 134 999,00 134999.00 EUR
Okresný súd Galanta 1 2,00 2.00 EUR
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. 1 86 300,00 86300.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 2 791,67 2791.67 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 3 730 918,00 730918.00 EUR
Správa finančnej kontroly Zvolen 1 188 576,00 188576.00 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 1 123 666,00 123666.00 EUR
Cofin, a.s. 2 422 280,00 422280.00 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 3 307 356,00 307356.00 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 22 229,67 22229.67 EUR
Tlačiareň Kubík s.r.o. 1 115 000,00 115000.00 EUR
Centrum polygrafických služieb 2 57 500,00 57500.00 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 7 166,67 7166.67 EUR
Pixer s. r. o. 2 226 833,33 226833.33 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 2 168 942,00 168942.00 EUR
K - PRINT, s.r.o. 1 119 690,00 119690.00 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 1 225 790,00 225790.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup kancelárskeho papiera - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. Okresný súd Galanta 15 840,00 15840.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prenájom produkčného tlačového zariadenia a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 103 224,00 103224.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Produkčný tlačový stroj NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. 75 650,00 75650.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 117 156,00 117156.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie pracoviska SFK Zvolen informačno-komunikačnými technológiami. Správa finančnej kontroly Zvolen 282 036,00 282036.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovatívny tlačiarenský stroj PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 123 666,00 123666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup technológií pre digitalizáciu tlačových postupov Cofin, a.s. 287 900,00 287900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tlačiarní a multifunkčných zariadení vrátane príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 6 642,00 6642.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka, inštalácia, zaškolenie, záručný a pozáručný servis tlačiarní, multifunkčných zariadení, ovládacieho softvéru zjednotenej zabezpečenej tlače a spotrebného materiálu pre tieto zariadenia. Rozhlas a televízia Slovenska 5 535,00 5535.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup tlačiarenských zariadení Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 335 736,00 335736.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 999,00 199999.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Prenájom tlačiarenskej techniky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 134 999,00 134999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 060,00 18060.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 983,00 8983.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 547,00 10547.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 592,00 9592.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 734,00 9734.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Inovatívne technológie spoločnosti Tlačiareň Kubík, s.r.o. Tlačiareň Kubík s.r.o. 392 983,00 392983.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 17 679,00 17679.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové tlačiarne sieťové Krajská prokuratúra 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom farebných laserových multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Výskumný ústav vodného hospodárstva 152 925,00 152925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné farebné laserové zariadenie Mesto Humenné 4 610,00 4610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Gymnázium 1 697,52 1697.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovací stroj Centrum polygrafických služieb 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Znášacia linka hárkov papiera Centrum polygrafických služieb 29 000,00 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartón na obálky pre digitálnu tlač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň A3 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 500,00 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a služby súvisiace s tlačou Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 7 724,14 7724.14 EUR 2017 Služby Nie 1
Systém pre vyraďovanie dát na tlačový hárok a formátovanie tlačových hárkov vrátane spotrebného materiálu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 520,00 7520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 902,80 2902.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - Laserová farebná produkčná tlačiareň formátu SRA3 Pixer s. r. o. 155 000,00 155000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Natieraný papier a kartón na obálky na digitálnu tlač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 469,00 3469.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby_V. Mesto Komárno 125 000,00 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 024,42 6024.42 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň A3 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčného tlačiarenského zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 000,00 199000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 130,00 17130.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Laserová farebná produkčná tlačiareň formátu SRA3 Pixer s. r. o. 158 316,00 158316.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 424,00 17424.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kopírovacie zariadenie Konica Minolta bizhub C558 vrátane príslušenstva alebo kvalitatívne a funkčne zhodný ekvivalent Rada pre vysielanie a retransmisiu 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 094,00 12094.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 294,00 18294.0 EUR 2017 Služby Nie 1
IKT Multifunkčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19 945,00 19945.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Produkčný plnofarebný digitálny multifunkčný tlačový stroj, vrátane jeho servisnej podpory Štatistický úrad Slovenskej republiky 133 152,00 133152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 532,00 20532.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technológie pre zriadenie kultúrno-kreatívneho vydavateľstva v spoločnosti Reklamný servis, s.r.o. Reklamný servis, s.r.o. 168 942,00 168942.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 382,00 21382.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské technológie K - PRINT, s.r.o. 120 381,73 120381.73 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hardvér a stroje Cofin, a.s. 134 380,00 134380.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 468,00 17468.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Banskobystrický samosprávny kraj 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) Západoslovenská distribučná, a.s. 609 018,00 609018.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 276 873,00 276873.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) Západoslovenská distribučná, a.s. 117 000,00 117000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 513,00 7513.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 781,00 7781.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 037,00 20037.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS) Západoslovenská distribučná, a.s. 4 900,00 4900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 506,00 15506.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 225 790,00 225790.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
+42168282322


info@konicaminolta.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 365 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Čurda
Adresa:
Kytnerova 17 Brno - Medlánky 62100
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Tihelka
Adresa:
Vidoulská 18 Praha 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kasík
Adresa:
12.dubna 74 Hodonín 69501
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Bednář
Adresa:
Mojžíšova 17 Brno 61200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 3.11.2020 do: 15.02.2021

StiahniZáznam platný od: 12.08.2019 do: 3.11.2020

StiahniZáznam platný od: 17.07.2018 do: 12.08.2019

StiahniZáznam platný od: 22.12.2017 do: 17.07.2018

StiahniZáznam platný od: 30.08.2017 do: 22.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×