Dodávateľ

Unique Medical s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Unique Medical s. r. o.

IČO: 46729429

Adresa: Stará Vajnorská 1367/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/2-PO-D2631

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Február 2020

Záznam platný do: 18. Február 2023

Posledná zmena: 26. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 289 340,00 EUR 2 2
2015 6 705 611,00 EUR 7 7
2016 587 253,09 EUR 20 20
2017 1 160 843,99 EUR 19 19
2018 1 779 169,00 EUR 26 27
2019 6 903 942,33 EUR 39 43
2020 8 095 254,00 EUR 33 40
2021 1 631 626,65 EUR 15 16
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 289 340,00 EUR 2 2
2015 6 705 611,00 EUR 7 7
2016 587 253,09 EUR 20 20
2017 1 160 843,99 EUR 19 19
2018 1 779 169,00 EUR 26 27
2019 6 249 549,33 EUR 35 38
2020 8 749 647,00 EUR 37 45
2021 1 631 626,65 EUR 15 16

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 383 477,00 383477.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 41 750,00 41750.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 823 591,00 823591.00 EUR
Obec Zemianska Olča 1 52 000,00 52000.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 5 790 212,00 5790212.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 862 226,67 862226.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 15 601 996,10 601996.10 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 6 471 109,00 471109.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 131 900,00 131900.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 401 974,00 401974.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 142 940,00 142940.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 458 180,00 458180.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 4 440 480,00 440480.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 345 292,00 345292.00 EUR
Mesto Dobšiná 1 83 333,32 83333.32 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 44 056,99 44056.99 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 435 730,00 435730.00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 113 963,00 113963.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 5 927 150,00 927150.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 74 000,00 74000.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 71 730,00 71730.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 338 182,33 338182.33 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 232 100,00 232100.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 2 481 010,00 2481010.00 EUR
Mesto Vysoké Tatry 2 31 090,00 31090.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 403 550,00 403550.00 EUR
Mesto Detva 1 107 000,00 107000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 17 666,00 17666.00 EUR
Obec Oravská Lesná 1 66 990,00 66990.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 2 388 030,00 388030.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 10 000,00 10000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 508 377,00 508377.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 324 209,00 324209.00 EUR
Obec Seňa 1 30 833,33 30833.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 1 17 500,00 17500.00 EUR
Národný onkologický ústav 9 868 540,00 868540.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 617 250,00 617250.00 EUR
Obec Likavka 1 168 125,00 168125.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 26 700,00 26700.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 21 489,99 21489.99 EUR
PURUS, spol. s r.o. 1 607 616,00 607616.00 EUR
Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 1 978 000,00 1978000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 119 000,00 119000.00 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 4 849 025,00 849025.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 367 726,00 367726.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 2 295 750,00 295750.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 4 311 665,33 311665.33 EUR
Svet zdravia, a.s. 1 144 500,00 144500.00 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 3 1 221 898,00 1221898.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 3 368 316,00 368316.00 EUR
Nemocnica Komárno s. r. o. 3 671 600,00 671600.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 77 916,00 77916.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 2 245 499,00 245499.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 3 496 795,00 496795.00 EUR
Nemocnica Levice s.r.o. 4 758 800,00 758800.00 EUR
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 1 104 000,00 104000.00 EUR
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 2 179 200,00 179200.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
EEG prístroj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 000,00 25000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika Zdravotného strediska Likavka Obec Likavka 170 380,00 170380.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
USG prístroj pre rádiologickú USG diagnostiku Nemocnica Poprad a. s. od 20 000,00 do 71 000,00 20000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž plne digitálneho celotelového ultrazvukového prístroja Národný onkologický ústav 145 000,00 145000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mikrokovexná sonda C42 k UZV Aloka Arietta 70 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 400,00 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie ultrazvukového prístroja vyššej triedy Fakultná nemocnica Trnava 50 523,00 50523.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie PURUS, spol. s r.o. 639 745,00 639745.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácie (upgrade) zariadenia počítačového tomografu (CT) - rekonštrukcia zariadenia TOSHIBA Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 549 000,00 549000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks digitálnych RTG prístrojov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 740 340,00 740340.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka technológie pre pracovisko magnetickej rezonancie Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 978 000,00 1978000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom pre UVP Medipark Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 717 712,00 3717712.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ultrazvukové sonografické prístroje Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 256 067,00 256067.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239 501,00 239501.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Ambulantný mikroskop prispôsobiteľný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 30 110,00 30110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia ORL jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 28 491,60 28491.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Univerzitná nemocnica Bratislava 11 952,00 11952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný ultrazvukový prístroj Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plne automatický parný sterilizátor pre duté nástroje, balené nástroje a textil Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 975,00 5975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detský flexibilný rhino-laryngo-pharyngo fibroskop Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 080,00 9080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hodinkový tlakomer jednoručný Riester ri san alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 980,00 24980.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
ultrazvukový prístroj Fakultná nemocnica Nitra 24 250,00 24250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Video - strobo/endoskopická zostava Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 18 670,00 18670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - anestéziologický prístroj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 994,00 25994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitorovací systém (6ks monitor + centrála) pre OAaIM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 740,00 20740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii a gastroenterológii. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 105 830,00 105830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii Národný onkologický ústav 72 740,00 72740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 51 000,00 51000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný ultrazvukový prístroj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 39 990,00 39990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Extenčný držiak ramena Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 357,00 18357.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ORL laser s mikromanipulátorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 37 450,00 37450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 42 565,00 42565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 129 741,00 129741.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny operačný stôl pre kone Haico PRO3 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
USG prístroj najvyššej triedy Fakultná nemocnica Nitra 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uro-diagnostická endoskopická zostava alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 427,00 24427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavice s operadlom Nemocnica Poprad a. s. 1 235,00 1235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie germicídnych žiaričov + spínacie hodiny s inštaláciou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 708,00 3708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia jednotka ORL Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 86 639,00 86639.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj pre kardiológiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 115 000,00 115000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Full HD artroskopická zostava s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 559,00 102559.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopická ORL veža Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 52 500,00 52500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
urologický holmiový laser Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 132 263,30 132263.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia ultrazvukových prístrojov - 4 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 132 000,00 132000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prvotné vybavenie geriatrického oddelenia NsP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 111 910,00 111910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný elektromechanický operačný stôl Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 51 568,00 51568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačný stôl Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém vŕtací a rezací Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 29 952,42 29952.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Fakultná nemocnica Trnava 65 200,00 65200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Urologický holmiový operačný laser Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 61 803,00 61803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prvotné vybavenie geriqtrického oddelenia (DHM) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 46 990,00 46990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii Národný onkologický ústav 65 000,00 65000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy umožňujúci 3D a real time 4D zobrazenie Univerzitná nemocnica Bratislava 97 000,00 97000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
náhradný diel- amorfný silikónový detektor kV RTG žiarenie pre LU Elekta Synergy 2067-LCS1 Fakultná nemocnica Nitra 134 660,00 134660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Holmiový laser pre urológiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 130 000,00 130000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 80 460,00 80460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný stôl Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgicko-laparoskopická operačná zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 102 800,00 102800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ultrazvukový prístroj pre komplexné vyšetrenia v neonatológii Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 48 700,00 48700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná lampa dvojtanierová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropná operačná a vyšetrovacia lampa Národný onkologický ústav 14 950,00 14950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Holmium Laser Univerzitná nemocnica Bratislava 161 136,00 161136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intra-operačný ultrazvukový prístroj Národný onkologický ústav 85 280,00 85280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny celotelový ultrazvukový prístroj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Fakultná nemocnica Trnava 100 000,00 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny mamografický prístroj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 141 667,00 141667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacie jednotky (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 124 697,00 124697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intra-operačný ultrazvukový prístroj pre roboticky asistované operácie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 109 640,00 109640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostný motorový systém (kraniotóm) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 564,42 29564.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný stôl multidisciplinárny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 73 000,00 73000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batériový motorový systém (akumulátorová vŕtačka) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 19 924,24 19924.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostný motorový systém (kraniotóm) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 564,42 29564.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný stôl Letecká vojenská nemocnica, a.s. 26 799,99 26799.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sonograf pre novorodenecké oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 42 823,80 42823.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL CO2 laser Nemocnica svätého Michala, a. s. 117 826,35 117826.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgický CO2 laser Univerzitná nemocnica Bratislava 97 080,00 97080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Národný onkologický ústav 55 690,00 55690.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
USG prístroje Univerzitná nemocnica Bratislava 4 554 744,00 4554744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie pre liečbu urologickej litiázy Nemocnica svätého Michala, a. s. 97 100,00 97100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia ORL jednotka s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 59 666,00 59666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup vyšetrovacích rukavíc Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 018,33 16018.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny ultrazvukový prístroj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 52 300,00 52300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 69 460,00 69460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné lampy a vyšetrovacie lampy Ľubovnianska nemocnica, n. o. 131 000,00 131000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videobronchoskopická zostava s príslušenstvom Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 95 400,00 95400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 55 191,00 55191.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny mamograf Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 216 993,33 216993.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072,00 147072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 247 282,00 247282.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 313 000,00 313000.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Diagnostika Nemocnica Zvolen a. s. 358 000,00 358000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
USG prístroje Fakultná nemocnica Nitra 973 140,00 973140.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 499 415,00 499415.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
RTG digitálny pevný so stropným závesom pre pacientov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 560 850,00 560850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitalizácia RTG pracovísk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 210 750,00 1210750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 138 477,00 138477.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 300 600,00 300600.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 292 733,00 292733.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 53 316,00 53316.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 52 166,00 52166.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306,00 671306.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - technológia Mesto Detva 129 415,00 129415.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia l Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 250 832,00 250832.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
USG prístroj najvyššej triedy Národný onkologický ústav 123 000,00 123000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop - oftalmologický, 1 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 192 122,67 192122.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroj pre elastografiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 125 000,00 125000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrazvuk pre detskú kliniku Fakultná nemocnica Trnava 73 000,00 73000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG na operačné sály Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 78 488,00 78488.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vyšetrovacie jednotky Nemocnica svätého Michala, a. s. 148 389,99 148389.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop Nemocnica svätého Michala, a. s. 81 000,00 81000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserový generátor 120-140W (Holmiový laser) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 129 980,00 129980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrasonografický prístroj pre RDG Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 74 760,00 74760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop - oftalmologický s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 192 000,00 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka USG prístroja Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 124 999,99 124999.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kardiologická sonda Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 19 800,00 19800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 104 000,00 104000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia (Spišská Nová Ves) Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 970 569,00 970569.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika Nemocnica Levice s.r.o. 612 000,00 612000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Lôžka, resuscitačná technika a monitoring Nemocnica Zvolen a. s. 100 400,00 100400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Zobrazovacia technika Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 419 700,00 419700.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
USG prístroj najvyššej prémiovej triedy pre oddelenie rádiológie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 278 133,00 278133.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia objektu polikliniky - vybudovanie CIZS - medicínske prístroje Mesto Dubnica nad Váhom 388 030,00 388030.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Lôžka, stoly a svetlá Nemocnica Komárno s. r. o. 109 550,00 109550.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika Nemocnica Komárno s. r. o. 469 000,00 469000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Svetlá, monitory, anestéza, ventilátor, monitoring, resuscitácia, prístrojové vybavenie operačných sál Nemocnica Levice s.r.o. 126 890,00 126890.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – monitoring a ventilácia, kardiotokografy a inkubátory Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 299 908,00 299908.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia lll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 461 925,00 461925.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku –sterilizácia a lôžka Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 288 890,00 288890.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Vranovská nemocnica, a.s. 357 073,00 357073.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. – Operačné stoly a lampy Nemocnica Zvolen a. s. 285 525,00 285525.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota) Svet zdravia, a.s. 798 914,00 798914.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – zobrazovacia technika Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 728 000,00 728000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 296 833,00 296833.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
USG a RTG prístroje Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 278 750,00 278750.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 671 473,00 671473.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Operačná lampa s LED technológiou Univerzitná nemocnica Bratislava 14 659,00 14659.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v kardiológii a gastroenterológii Univerzitná nemocnica Bratislava 78 900,00 78900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODANIE DIAGNOSTICKÝCH PRÍSTROJOV PRE PROJEKT CIZS V MESTE VYSOKÉ TATRY Mesto Vysoké Tatry 140 990,00 140990.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Monitoring, Lôžka, EKG a defibrilátor, Infúzna technika, Vybavenie operačných sál, Sterilizátor Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 146 531,00 146531.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 072 500,00 2072500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa Univerzitná nemocnica Martin 839 369,00 839369.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Kardiologická sonda k USG prístroju Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 150,00 8150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USG prístroje 2020 Fakultná nemocnica Nitra 124 600,00 124600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súbor zobrazovacích zariadení pre diagnostiku COVID pacienta Národný onkologický ústav 180 600,00 180600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj s príslušnými sondami Fakultná nemocnica Trnava 95 000,00 95000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrasonografický prístroj určený pre vyšetrovanie novorodencov Fakultná nemocnica Trnava 98 000,00 98000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrasonografický prístroj Univerzitná nemocnica Martin 155 000,00 155000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 413 249,00 413249.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Digitálne ultrazvukové prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 309 600,00 309600.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Zdravotnícka prístrojová technika I. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 535 326,00 535326.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ultrasonograf so sondou pre vyšetrenie rekta Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 34 700,00 34700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Mesto Dobšiná 130 836,80 130836.8 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - RTG prístroj mobilný s C-ramenom Nemocnica Levice s.r.o. 103 600,00 103600.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - RTG prístroj Nemocnica Zvolen a. s. 188 500,00 188500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
CIZS - Prístroje Obec Seňa 48 357,00 48357.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Prístroje na dezinfekciu a skladovanie endoskopov, Sterilizácia a Kardiologický USG Nemocnica Komárno s. r. o. 459 185,00 459185.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Ultrazvukový prístroj určený pre superkonziliárne vyšetrenia Národný onkologický ústav 115 720,00 115720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika pre CIZS v obci Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 86 148,00 86148.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a Celotelový USG Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 238 600,00 238600.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča Obec Zemianska Olča 248 889,00 248889.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

obstaravanie@uniquemedical.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 201 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Hanuš
Adresa:
Přírodní 8 Praha, Libuš 14200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Továrek
Adresa:
Staromlynská 55 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
24. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Továrek
Adresa:
Staromlynská 55 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
M. R. Štefánika 36 Martin 03601
Meno:
JUDr. Peter Celec
Adresa:
M.R. Štefánika 36 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 5.10.2018 do: 4.03.2021

StiahniZáznam platný od: 24.11.2017 do: 5.10.2018

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 24.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×