Dodávateľ

Artspect spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Artspect spol. s r. o.

IČO: 47760265

Adresa: Rybničná 40, Bratislava

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4691

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Október 2020

Záznam platný do: 9. Október 2023

Posledná zmena: 10. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 766 667,00 EUR 3 3
2016 128 243,32 EUR 12 12
2017 75 153,60 EUR 5 5
2018 32 126 743,00 EUR 4 19
2019 6 125 198,00 EUR 10 20
2020 363 709,33 EUR 6 6
2021 194 504,00 EUR 5 5
2022 361 211,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 766 667,00 EUR 3 3
2016 128 243,32 EUR 12 12
2017 75 153,60 EUR 5 5
2018 23 943 650,00 EUR 3 12
2019 14 308 291,00 EUR 11 27
2020 363 709,33 EUR 6 6
2021 194 504,00 EUR 5 5
2022 361 211,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 26 247,20 26247.20 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 477 100,00 477100.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 117 645,00 117645.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 19 499,69 19499.69 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 20 698,17 20698.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 66 990,00 66990.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 126 740,00 126740.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 30 400,00 30400.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 9 968,40 9968.40 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 361 211,00 361211.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 44 800,00 44800.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 165 108,00 165108.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 098,00 1098.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 10 155,00 10155.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 137 323,00 137323.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 140 388,00 140388.00 EUR
Mesto Gbely 1 10 110,00 10110.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 24 583,33 24583.33 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 205 000,00 205000.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29 36 882 828,00 36882828.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 66 587,00 66587.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 350,00 1350.00 EUR
TOP REAL, s.r.o. 1 84 567,00 84567.00 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 7 414,00 7414.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 9 150,00 9150.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 2 799,66 2799.66 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 4 250,00 4250.00 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 8 000,00 8000.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 24 415,80 24415.80 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 34 916,00 34916.00 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 1 12 694,00 12694.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 39 894,00 39894.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 76 534,00 76534.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 418 155,00 418155.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 275 598,00 275598.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 1 197 212,00 197212.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie interiéru Hotela SIPOX TOP REAL, s.r.o. 106 373,00 106373.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka interiérového vybavenia Mesto Banská Bystrica 171 781,00 171781.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie interiérového zariadenia pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477 100,00 477100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 120 000,00 28120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 10
Pôrodný stôl Fakultná nemocnica Trnava 5 608,00 5608.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Evakuačná podložka Meditech Centrum sociálnych služieb v Poprade 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanické nemocničné lôžka vrátane príslušenstva Fakultná nemocnica Trnava 10 868,40 10868.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny mobilný zdvihák pre zdvih, transfer, manipuláciu a nácvik chôdze osôb s obmedzenou mobilitou Fakultná nemocnica Trnava 8 646,00 8646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinky na inštrumenty a lieky do vyšetrovní Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovateľné lôžko Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 987,00 19987.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovateľné ošetrovateľské lôžka "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný ovládač Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac antidekubitný aktívny 3 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 612,40 5612.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrické polohovateľné lôžka s príslušenstvom, šatníkové skrine, nočné stolíky, závesné police Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 29 350,00 29350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanické polohovateľné postele s príslušenstvom a antidekubitnými matracmi, zdravotnícky mobiliár Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 42 930,00 42930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac antidekubitný aktívny 3 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 612,40 5612.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nočné stolíky Univerzitná nemocnica Bratislava 21 250,00 21250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné ošetrovateľské lôžka s príslušenstvom, nočné stolíky Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 15 700,00 15700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné nemocničné lôžko Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranný nočný stolík drevený s výklopnou, výškovo nastaviteľnou jedálenskou doskou Domov dôchodcov - Gerium 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické polohovatelné postele s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 31 500,00 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný poťah na matrac Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľné ošetrovateľské lôžka s príslušenstvom, nočné stolíky Mesto Gbely 12 219,00 12219.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 120 000,00 28120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 7
Novorodenecké a detské postieľky Univerzitná nemocnica Bratislava 165 990,00 165990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lôžka Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 418 155,00 418155.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Lôžka Vranovská nemocnica, a.s. 199 904,00 199904.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Lôžka Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 275 598,00 275598.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Inkubátory, lôžka, ležadlá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 137 323,00 137323.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 335 836,00 4335836.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Zdravotnícky nábytok NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 151 773,00 151773.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Intenzívne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami, 4 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 139 938,33 139938.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Resuscitačné lôžka Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 40 011,00 40011.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka pre JIS a OAIM Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 66 665,00 66665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lôžka Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 140 388,00 140388.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obojstranný nočný stolík drevený s výklopnou, výškovo nastaviteľnou jedálenskou doskou Domov dôchodcov - Gerium 6 800,00 6800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemocničné polohovateľné lôžka a zdravotnícke matrace Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 53 136,00 53136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polohovacie kreslo /5 ks/ Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6 300,00 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 36 710,40 36710.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 238 476,00 1238476.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom Nemocnica svätého Michala, a. s. 253 200,00 253200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Postele pre OAIM 3 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 42 231,00 42231.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Resuscitačné lôžko Nemocnica s poliklinikou Myjava 36 866,67 36866.67 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nemocničné polohovateľné lôžka a zdravotnícke matrace - JIS Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 67 554,00 67554.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke prístroje "COVID-19" NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 258 838,00 258838.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia Nemocnica Poprad a. s. 2 001 620,00 2001620.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jaroslav Burian
Adresa:
Panskodomská 260 Humpolec 39601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Klein
Adresa:
Perličková 7 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Burian
Adresa:
Želiv 283 Želiv 39444
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Klein
Adresa:
Perličkova 7 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
CREDIS Law s.r.o.
Adresa:
Radlinského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
FUTEJ & Partners, s.r.o.
Adresa:
Radlinského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×