Dodávateľ

EQUILIBRIA, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EQUILIBRIA, s.r.o.

IČO: 36582051

Adresa: Krásnohorská 82, Košice - mestská časť Pereš

Registračné číslo: 2019/8-PO-C7480

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. August 2019

Záznam platný do: 23. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 17 583,00 EUR 3 3
2014 181 235,00 EUR 6 6
2015 260 461,00 EUR 9 9
2016 634 637,57 EUR 73 73
2017 116 982,06 EUR 58 58
2018 1 091 013,49 EUR 44 44
2019 198 722,06 EUR 52 52
2020 140 545,44 EUR 33 33
2021 306 790,81 EUR 23 23
2022 23 108,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 113 089,00 EUR 7 7
2015 264 145,00 EUR 9 9
2016 581 052,57 EUR 71 71
2017 200 373,06 EUR 61 61
2018 1 066 265,49 EUR 44 44
2019 219 114,06 EUR 52 52
2020 147 323,44 EUR 33 33
2021 308 877,81 EUR 23 23
2022 70 838,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 17 583,00 17583.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 3 014,57 3014.57 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 1 906 671,00 1906671.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 340,00 2340.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 535,00 535.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 530,12 2530.12 EUR
Slovak Business Agency 1 1 409,09 1409.09 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 982,77 982.77 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 1 540,00 1540.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 11 978,18 11978.18 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 33 15 539,26 15539.26 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 63 310 729,26 310729.26 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 5 245,30 5245.30 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 533 734,00 533734.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66 31 822,94 31822.94 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 563,64 1563.64 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 9 7 323,99 7323.99 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 10 5 501,65 5501.65 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 44 303,40 44303.40 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 1 863,64 1863.64 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 9 491,49 9491.49 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 1 072,73 1072.73 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 3 954,55 3954.55 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 3 377,97 3377.97 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 11 20 709,14 20709.14 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 1 710,00 1710.00 EUR
Vojenský historický ústav 5 0,00 0.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 5 000,00 5000.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 383,46 383.46 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 4 5 275,12 5275.12 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 3 850,25 3850.25 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 65,00 65.00 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 3 880,00 3880.00 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 10 6 097,91 6097.91 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Grafické spracovanie a tlač publikácií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 159 046,00 159046.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 878,00 3878.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 959,00 31959.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 900,00 3900.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 180,00 35180.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 958,00 24958.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 498,00 9498.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 465,00 40465.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 264,00 45264.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 854,00 15854.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 231,00 22231.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 872,00 12872.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 857,00 21857.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 805,00 9805.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 507,00 37507.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 214,00 16214.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 928,00 19928.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 844,00 28844.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 104,00 23104.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 086,00 50086.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 487,00 26487.0 EUR 2015 Služby Áno 1
„Tlačiarenské služby, tlač publikácií a grafické práce pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti“ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 330 000,00 330000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 819,00 51819.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 343,00 31343.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 085,00 22085.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 383,00 30383.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52 239,00 52239.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 149,00 17149.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 896 207,00 896207.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské a knihárske služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 19 247,00 19247.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 024,00 13024.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950,00 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 050,40 2050.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy VUV Technická univerzita v Košiciach 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač knihy (NSF) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 545,00 545.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby/ŠFM Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Propagačné materiály a brožúry Spojená škola 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc a pracovných listov Hotelová akadémia Jána Andraščíka 7 260,00 7260.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačené monografie Technická univerzita v Košiciach 17 500,00 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická úprava obálky a tlač bookletov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 178,24 5178.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 3 968,00 3968.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač príručky a záznamového zošita Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
GRAFICKÉ A REPROGRAFICKÉ TLAČIARENSKÉ SLUŽBY PRE VYHOTOVENIE ODBORNEJ ANALYTICKEJ DOKUMENTÁCIE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 630,00 3630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 589,75 589.75 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 480,80 480.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (NSF) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 220,00 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka, letáku a publikácie Slovenská agentúra životného prostredia 9 630,00 9630.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač obalov a osvedčení Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 914,60 1914.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 116,82 116.82 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletinov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 320,00 320.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (Zkh) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 296,40 296.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 306,80 1306.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač výročnej správy, odkladacích máp, posterov, letákov vrátane služieb súvisiacich s tlačou a konečnou úpravou tlače Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 574,40 4574.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 75 090,00 75090.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (PoD3) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckej monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 290,00 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač zborníkov, folderu, zápisového listu, potvrdenia a žiadosti) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - zborníky, plagáty, letáky, vizitky, tlačivá, záložky, pozvánky, bloky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 517,00 517.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 265,00 1265.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, monografie, výročnej správy, časopisu a letákov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950,00 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Kysucké múzeum v Čadci 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409,00 409.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 797,50 797.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 427,00 1427.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 002,00 2002.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 510,00 1510.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 736,40 6736.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 798,80 1798.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač monografie, vysokoškolských učebných textov, zborníkov výročnej správy, časopisov, letákov, vizitiek a pozvánok) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 50 500,00 50500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zalomenie textu, obrázkov a tabuliek knihy Vojenský historický ústav 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (katalóg Diplom 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 243,00 1243.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika Kysucké múzeum v Čadci 3 270,00 3270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografie Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (IDT) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač správy Štátna školská inšpekcia 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 324,60 324.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 079,30 1079.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba, tlač a dodanie letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 390,50 1390.5 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač testov a dotazníkov Štátna školská inšpekcia 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 350,00 2350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh (PP, PK) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650,00 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 420,00 1420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač učebnice Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníka: Klavírne diela slovenských skladateľov Akadémia umení v Banskej Bystrici 470,00 470.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu ART3 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 008,00 1008.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650,00 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 525,00 525.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh (TpiPSSM a T2015) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Slovak Business Agency 2 959,61 2959.61 EUR 2017 Služby Nie 1
zalomenie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a konferenčných materiálov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 553,00 553.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 595,00 1595.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650,00 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy (ČČNČ) a obálky knihy (TPIPSSM) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 370,00 370.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750,00 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 144,00 144.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 132,16 1132.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 415,10 415.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a letákov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720,00 720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 204,63 1204.63 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač výročnej správy, posteru a letákov vrátane služieb súvisiacich s tlačou a konečnou úpravou tlače Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 787,00 5787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 81,00 81.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníkov, plagátov, letákov, vizitiek, foldera a iných tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 605,50 23605.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 937,00 2937.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 538,18 538.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 818,19 818.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 090,90 1090.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 181,81 1181.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 764,00 764.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 729,08 729.08 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckých publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 413,69 2413.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckej publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 251,76 251.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 900,97 900.97 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač monografie a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 999,60 999.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pozvánok a novoročných pozdravov Galéria mesta Bratislavy 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčiansky samosprávny kraj 2 004,68 2004.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií, časopisov, letákov, vizitiek, pozvánok a iných Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 82 218,65 82218.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 561,17 561.17 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 864,00 1864.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 181,82 181.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 598,00 598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390,91 390.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 363,64 363.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 272,73 272.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 9 360,00 9360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 520,00 1520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač inauguračných prednášok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 595,56 595.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 181,82 181.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 574,00 574.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, vizitky, letáky, výročná správa, kalendár) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 400,00 12400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, plagáty, bannery) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 190,00 14190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač skladačky - NOSITELIA TRADÍCIÍ Krajské osvetové stredisko v Nitre 150,00 150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 071,17 1071.17 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA : MINULOSŤ PRE BUDÚCNOSŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zbierky ľudových piesní - EJ,HORA,HORA Krajské osvetové stredisko v Nitre 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač výročnej správy, posteru a letákov vrátane služieb súvisiacich s tlačou a konečnou úpravou tlače Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 562,00 5562.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 644,88 644.88 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač informačno - metodickej brožúry SLOVO AKO IKONA Krajské osvetové stredisko v Nitre 480,00 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 066,00 33066.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 458,38 3458.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač monografie a učebnice Ekonomická univerzita v Bratislave 3 930,00 3930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač zborníka: Horizonty umenia 5/Horizonts of Art 5 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 340,00 1340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie: Bože môj, čo sú to za ľudia Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie: Premietané obrazy Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač Katalóg ICW IV.2018 Akadémia umení v Banskej Bystrici 700,00 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - VÝŚIVKY PODĽA POČÍTANEJ NITE..... Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač skrípt Akadémia umení v Banskej Bystrici 520,00 520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Aku.pressúra Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 295,00 1295.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 445,50 445.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2018 Kysucké múzeum v Čadci 1 749,00 1749.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 987,00 76987.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - VÝŚIVKY PODĽA POČÍTANEJ NITE..... Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 420,00 2420.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 667,00 667.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu Na Scénu 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 432,00 432.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač skladačky - NOSITELIA TRADÍCIÍ 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 150,00 150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 173,00 173.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 827,55 2827.55 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vrátane grafickej úpravy obálky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 364,00 1364.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 153,23 1153.23 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 325,00 26325.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 729,00 44729.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 169,00 14169.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač zborníka a monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 649,60 649.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 440,45 1440.45 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 145,00 2145.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 710,00 710.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 273,43 1273.43 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 316,36 2316.36 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač troch publikácií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 494,90 1494.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 065,80 2065.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275,00 275.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 062,09 1062.09 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100,50 1100.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 038,11 2038.11 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 352,00 352.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 114,40 114.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 477,18 477.18 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 398,00 2398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, tlačivá, letáky, vizitky, pozvánky) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 94 321,30 94321.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2019 Kysucké múzeum v Čadci 1 824,90 1824.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčiansky samosprávny kraj 1 818,00 1818.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 711,70 711.7 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 720,11 1720.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 272,50 2272.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 884,40 884.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 343,00 30343.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač edičných titulov II Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 10 215,00 10215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 349,80 349.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 976,53 976.53 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 269,00 13269.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 164,90 1164.9 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 1 256,85 1256.85 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač (učebnica, skriptá, monografia) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 170,00 3170.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 183,00 29183.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 452,60 452.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 606,00 1606.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 137,58 1137.58 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 675,40 675.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 238,57 238.57 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 114,92 1114.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač (učebnica, slovník, časopis, vedecká monografia, učebnica, skriptá) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 150,00 6150.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 920,00 1920.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 817,00 49817.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 173 389,00 173389.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56 595,00 56595.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 874,00 39874.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 797,30 2797.3 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 680,00 680.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 650,00 1650.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 940,00 20940.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač vizitiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vedeckej monografie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 690,00 2690.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 202,41 202.41 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 269,50 269.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 752,00 752.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač bulletinu k festivalu FAD 2021 Krajské osvetové stredisko v Nitre 600,00 600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 214,00 27214.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 304,00 31304.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 47 730,00 47730.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 108,00 23108.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 359 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľuboš Vatraľ
Adresa:
Krásnohorská 82 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Brix
Adresa:
Banšelova 15 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Brix
Adresa:
Banšelova 15 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Vatraľ
Adresa:
Krásnohorská 82 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Roland Kovács
Adresa:
Mäsiarska 30 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×