Obstarávateľ

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 7 567,00 EUR 2
2015 131 159,00 EUR 5
2016 239 427,04 EUR 35
2017 544 708,66 EUR 26
2018 133 723,00 EUR 16
2019 1 926 524,40 EUR 18
2020 3 314 180,04 EUR 16
2021 354 738,02 EUR 15

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 12 500,00 EUR 2
2017 2
2017 9 420,00 EUR 2
2018 1
2018 375,00 EUR 1
2019 52 690,00 EUR 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 70 492,94 EUR
AutoCont SK a.s. 5 18 416,67 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 1 35 934,00 EUR
Redi Tour s.r.o. 9 7 640,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 108 641,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 1 229,45 EUR
GAMO a.s. 1 4 690,00 EUR
Energie2, a.s. 1 61 293,72 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 293 906,56 EUR
eDevelopment s.r.o. 5 47 605,20 EUR
Ultra Print, s.r.o. 1 1 610,00 EUR
CYEB s.r.o. 2 56 005,97 EUR
SATUR TRAVEL, a.s. 10 45 370,00 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 6 7 123,00 EUR
AMG Security s.r.o. 1 16 499,17 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 3 085 870,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 3 298,33 EUR
DMC, s.r.o. 6 5 042,05 EUR
RANDA+R s.r.o. 1 1 460 029,00 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 3 5 845,00 EUR
TEMPEST a.s. 23 88 454,11 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 9 24 799,15 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 3 3 377,97 EUR
ITSK, s.r.o. 2 11 975,00 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 1 458,33 EUR
Branislav Paluch 1 177 255,00 EUR
DD21 s.r.o. 1 1 090,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 4 67 357,85 EUR
SCP PAPIER, a.s. 1 6 180,00 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 1 0,00 EUR
REDI TOUR, s.r.o. 1 900,00 EUR
SATUR TRAVEL a.s. 3 19 020,00 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 1 55 329,60 EUR
Q-Zet servis, s.r.o. 1 24 995,00 EUR
SAPTA, a.s. 1 158 400,00 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 1 691,67 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 3 22 052,24 EUR
EUROMOTOR, spol. s r.o. 3 68 333,32 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 813,91 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 240,42 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 1 251,00 EUR
Altrinia s. r. o. 1 5 106,58 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 2 900,00 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 16 075,00 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 2 1 930,83 EUR
Marián Uhlár 1 2 224,99 EUR
Smartshop s. r. o. 1 4 200,00 EUR
LK Consult, s. r. o. 1 182,92 EUR
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o. 1 198,00 EUR
IRDistribution, a. s. 1 2 441,67 EUR
airo, s. r. o. 1 8 009,70 EUR
MFGK Slovakia s. r. o. 1 19 998,33 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 2 7 750,00 EUR
X logistics, s.r.o. 1 3 900,00 EUR
KASON, s.r.o. 1 7 821,66 EUR
RBN group s. r. o. 1 7 250,00 EUR
NIGEL s.r.o. 1 5 568,00 EUR
PCenter, s.r.o. 1 6 700,00 EUR
DBSoft s. r. o. 2 18 916,66 EUR
TurTel s.r.o. 1 2 412,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR 698 330 698330.0 EUR 31. Máj 2021 30. Jún 2021 Áno 2021-05-31 00:00:00 UTC 2021-06-30 10:00:00 UTC
Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu 666 487 666486.67 EUR 3. August 2021 6. September 2021 Áno 2021-08-03 00:00:00 UTC 2021-09-06 10:00:00 UTC
Služby podpory prevádzky a rozvoja bezpečnostnej sieťovej infraštruktúry a pripojenia do internetu 270 000 270000.0 EUR 4. December 2015 18. Január 2016 Nie 2015-12-04 00:00:00 UTC 2016-01-18 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR 1 910 203 1910202.66 EUR 11. Marec 2016 7. Apríl 2016 Áno 2016-03-11 00:00:00 UTC 2016-04-07 08:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 798 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2021/3689 - štátny radca Vyhlásené Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Referát zvláštnych úloh užšie vnútorné výberové konanie 2021-10-21 2021-10-28
VK/2021/3661 - štátny radca Vyhlásené Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor odvolacích konaní vonkajšie výberové konanie 2021-10-19 2021-11-10
VK/2021/3435 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor odvolacích konaní užšie vnútorné výberové konanie 2021-10-07 2021-10-14
VK/2021/1736 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie vstupov vonkajšie výberové konanie 2021-05-28 2021-06-07
VK/2021/926 - štátny radca Zrušené výberové konanie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu IV. vonkajšie výberové konanie 2021-03-29 2021-04-19
VK/2020/2754 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu IV. vonkajšie výberové konanie 2020-11-05 2020-11-22
VK/2020/2753 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu III. vonkajšie výberové konanie 2020-11-05 2020-11-22
VK/2020/969 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny vonkajšie výberové konanie 2020-03-23 2020-04-15
VK/2019/5622 - štátny radca Zrušené výberové konanie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor odvolacích konaní vonkajšie výberové konanie 2019-09-10 2019-09-30
VK/2019/5389 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor odvolacích konaní užšie vnútorné výberové konanie 2019-08-26 2019-09-03
VK/2019/3758 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie vstupov vonkajšie výberové konanie 2019-06-07 2019-06-18
VK/2019/3487 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie vstupov užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-28 2019-06-04
VK/2019/3328 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie dokumentov vonkajšie výberové konanie 2019-05-21 2019-05-30
VK/2019/3330 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie známok a dizajnov I. vonkajšie výberové konanie 2019-05-21 2019-05-30
VK/2019/3107 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie dokumentov užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-09 2019-05-16
VK/2019/3112 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie známok a dizajnov I. užšie vnútorné výberové konanie 2019-05-09 2019-05-16
VK/2019/1322 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie medzinárodných vzťahov užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-21 2019-03-01
VK/2019/1321 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Klientske centrum užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-21 2019-03-01
VK/2018/7802 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Kancelária predsedu úradu vonkajšie výberové konanie 2018-11-21 2018-11-28
VK/2018/7470 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Kancelária predsedu úradu užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-09 2018-11-16
VK/2018/6471 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu III. vonkajšie výberové konanie 2018-10-04 2018-11-04
VK/2018/6143 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu III. užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-20 2018-09-28
VK/2018/4724 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu III. vonkajšie výberové konanie 2018-07-19 2018-08-31
VK/2018/4484 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie známok a dizajnov I. vonkajšie výberové konanie 2018-07-10 2018-07-31
VK/2018/4387 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie dokumentov vonkajšie výberové konanie 2018-07-03 2018-07-13
VK/2018/4385 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie dokumentov vonkajšie výberové konanie 2018-07-03 2018-07-13
VK/2018/4386 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie poplatkov vonkajšie výberové konanie 2018-07-03 2018-07-13
VK/2018/4184 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie vstupov vonkajšie výberové konanie 2018-06-22 2018-07-13
VK/2018/4185 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie sporových konaní I. vonkajšie výberové konanie 2018-06-22 2018-07-16
VK/2018/4148 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie financií a účtovníctva vonkajšie výberové konanie 2018-06-21 2018-06-29
VK/2018/4024 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie dokumentov užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-18 2018-06-25
VK/2018/4025 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie známok a dizajnov I. užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-18 2018-06-25
VK/2018/4023 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie poplatkov užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-18 2018-06-25
VK/2018/4022 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie dokumentov užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-18 2018-06-25
VK/2018/3836 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie financií a účtovníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-11 2018-06-18
VK/2018/3825 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie sporových konaní I. užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-11 2018-06-18
VK/2018/3835 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie vstupov užšie vnútorné výberové konanie 2018-06-11 2018-06-18
VK/2018/3139 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie známok a dizajnov I. užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-15 2018-05-22
VK/2018/3131 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie sporových konaní I. užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-15 2018-05-22
VK/2018/3132 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie sporových konaní II. užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-15 2018-05-22
VK/2018/3141 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie známok a dizajnov II. užšie vnútorné výberové konanie 2018-05-15 2018-05-22
VK/2018/2830 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie známok a dizajnov I. užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-27 2018-05-08
VK/2018/2656 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie medzinárodných vzťahov užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-20 2018-04-27
VK/2018/2437 - Druhá časť hromadného výberového konania - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu III. 2018-04-12 2018-04-25
VK/2018/1744 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie financií a účtovníctva užšie vnútorné výberové konanie 2018-03-13 2018-03-21
VK/2018/1215 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie zmien užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-20 2018-02-28
VK/2018/1222 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie dokumentov užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-20 2018-02-28
VK/2018/1219 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie poplatkov užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-20 2018-02-28
VK/2018/715 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor vstupov a zmien užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-02 2018-02-12
VK/2018/723 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor poplatkov a dokumentov užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-02 2018-02-12
VK/2018/413 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu I. užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-19 2018-01-29
VK/2018/417 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu III. užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-19 2018-01-29
VK/2018/418 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu IV. užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-19 2018-01-29
VK/2018/415 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Oddelenie patentového prieskumu II. užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-19 2018-01-29
VK/2017/3281 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor informatiky vonkajšie výberové konanie 2017-12-06 2017-12-14
VK/2017/2362 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Patentový odbor vonkajšie výberové konanie 2017-10-25 2017-11-03
VK/2017/2370 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor informatiky užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-25 2017-11-03
VK/2017/2330 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny vonkajšie výberové konanie 2017-10-24 2017-11-02
VK/2017/1960 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Patentový odbor užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-11 2017-10-19
VK/2017/1781 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-04 2017-10-12
VK/2017/1759 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor odvolacích konaní užšie vnútorné výberové konanie 2017-10-04 2017-10-12
VK/2017/1407 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny vonkajšie výberové konanie 2017-09-19 2017-09-27
VK/2017/903 - hlavný štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor legislatívno-právny užšie vnútorné výberové konanie 2017-08-31 2017-09-08
VK/2017/756 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor registrov vonkajšie výberové konanie 2017-08-23 2017-09-04
VK/2017/439 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Odbor registrov užšie vnútorné výberové konanie 2017-08-08 2017-08-16

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×