Dodávateľ

InterMedical, spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: InterMedical, spol. s r.o.

IČO: 36547263

Adresa: Hodžova 11, Nitra

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5296

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Jún 2017

Záznam platný do: 8. Jún 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 436 799,00 EUR 2 2
2015 7 408 326,00 EUR 4 8
2016 1 660 938,45 EUR 7 11
2017 5 748,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 436 799,00 EUR 2 2
2015 7 408 326,00 EUR 4 8
2016 1 660 938,45 EUR 7 11
2017 5 748,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Martin 6 1 278 948,00 1278948.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 104 963,00 104963.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 138 515,45 138515.45 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 7 422 737,00 7422737.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 34 000,00 34000.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 149 250,00 149250.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 9 998,00 9998.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 373 400,00 373400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kontrastné látky Nemocnica Poprad a. s. 170 290,00 170290.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Cholangioskopický prístroj Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 125 000,00 125000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre angiografiu Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 277 553,00 277553.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 911 173,00 16911173.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú radiológiu Univerzitná nemocnica Martin 3 378 162,00 3378162.0 EUR 2016 Tovary Nie 5
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24 717 243,00 24717243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176,00 3823176.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy zdravotníckych zariadení značky Boston Scientific Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 274,00 38274.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ihly na biopsiu kostnej drene aspiračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 100,00 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastná látka - účinná látka /Jopamidol/ Nemocnica Poprad a. s. 59 190,00 59190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie operačného stola kompatibilné s operačným stolom výrobcu OPT, typ ASSO Fakultná nemocnica Trenčín 34 000,00 34000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanicky expandovateľná transkatétrová náhrada aortálnej chlopne pripojená k zavádzaciemu systému Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 204 744,00 204744.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly na biopsiu kostnej drene aspiračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 900,00 6900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421917406492


info@intermedical.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 181 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Juraj Porubský
Adresa:
Mostná 20 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Porubský
Adresa:
Mostná 20 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Dobiš
Adresa:
Sládkovičova 1 Nitra 949 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Servis, údržba a opravy zdravotníckych zariadení značky Boston Scientific 38 274,00 EUR Služby 1. November 2016 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. InterMedical, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×