Dodávateľ

TOVOCHEM spol. s r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TOVOCHEM spol. s r.o.

IČO: 31428045

Adresa: Psotného12 12, Trenčín

Registračné číslo: 2018/5-PO-E8162

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Máj 2018

Záznam platný do: 31. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 163 290,00 EUR 1 1
2016 16 375,09 EUR 11 11
2017 110 898,11 EUR 12 12
2018 84 186,58 EUR 5 5
2019 140 440,25 EUR 2 2
2020 46 256,00 EUR 1 1
2021 3 580,39 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 163 290,00 EUR 1 1
2016 16 375,09 EUR 11 11
2017 110 898,11 EUR 12 12
2018 84 186,58 EUR 5 5
2019 140 440,25 EUR 2 2
2020 46 256,00 EUR 1 1
2021 3 580,39 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 553,30 1553.30 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 423 352,02 423352.02 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 8 908,00 8908.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 999,00 1999.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 4 880,98 4880.98 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 174,98 174.98 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 5 122,99 5122.99 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 35 834,15 35834.15 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 0,00 0.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 83 201,00 83201.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hnojivá a agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 148 781,00 148781.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 712,16 7712.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herbicíd Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 326,93 326.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Postrekový prípravok Obec Jaslovské Bohunice 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne hnojivá a pesticídy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 776,00 5776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny a totálny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herbicíd Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 326,93 326.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivo - draselná soľ Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 670,40 1670.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyslné hnojivo - Amofos 12-52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 128,00 1128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov a krov pre jesennú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 23 913,60 23913.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neselektívny listový herbicíd Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 955,12 955.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herbicídny prípravok na ničenie dvojklíčnych burín v trávnikoch - Dicopur M 750 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 335,00 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicídny prípravok na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávniku - Starane 250 EC Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 075,00 1075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DOSEV - Renovácia, trávna zmes na dosev zaťažovaných trávnikov Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 220,00 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NPK 15-15-15 alebo ekvivalent Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 950,00 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka agrochemikálií Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pesticídov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 454,00 1454.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Postrekový herbicídny prípravok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 290,00 1290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 910,00 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trávové semeno SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 68 186,50 68186.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chemického prípravku na ničenie burín a inváznych rastlín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický postrek na ničenie burín a náletových drevín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pesticídy a hnojivá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 350,85 2350.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 144,05 144.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 18 816,63 18816.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 38 743,64 38743.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Herbicídy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 342,66 1342.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trávové semeno SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 26 301,16 26301.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 58 650,96 58650.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 81 789,35 81789.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 46 256,24 46256.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 287,97 3287.97 EUR 2021 Tovary Áno 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 017,51 1017.51 EUR 2021 Tovary Áno 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 289,00 289.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hnojivá k projektu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 343,50 343.5 EUR 2021 Tovary Áno 1
+421326523059


tovochem@tovochem.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 75 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Tomášik
Adresa:
64 Adamovské Kochanovce
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×