Dodávateľ

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o.

IČO: 37954521

Adresa: Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9879

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Február 2019

Záznam platný do: 19. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 11 309,00 EUR 12 12
2014 21 940,00 EUR 1 1
2015 67 077,00 EUR 2 2
2016 23 227,00 EUR 5 5
2017 1 100,00 EUR 1 1
2018 11 496,66 EUR 1 1
2019 41 766,26 EUR 5 5
2020 3 589,50 EUR 3 3
2021 8 666,56 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 687,00 EUR 4 4
2015 75 699,00 EUR 10 10
2016 45 167,00 EUR 6 6
2017 1 100,00 EUR 1 1
2018 11 496,66 EUR 1 1
2019 41 766,26 EUR 5 5
2020 3 589,50 EUR 3 3
2021 8 666,56 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 83 135,72 83135.72 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 88 330,00 88330.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 825,50 1825.50 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 864,00 864.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 1 390,00 1390.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 12 11 309,00 11309.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 3 201,76 3201.76 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 116,00 116.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby osobnej dozimetrie Univerzitná nemocnica Bratislava 48 000,00 48000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 181,00 181.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 464,00 1464.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-overenie určených meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 699,00 699.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 455,00 2455.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-overenie určených meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 874,00 874.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-overenie určených meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 075,00 2075.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 619,00 619.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Kalibrácie meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 949,00 24949.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Metrologické služby-overenie určených meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 483,00 483.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-overenie určených meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 992,00 1992.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 236,00 236.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Kalibrácie meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 918,00 26918.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Kalibrácie meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 114,00 11114.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 696,00 6696.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-overenie určených meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 992,00 1992.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Overenie meracích zariadení odpadových vôd Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 300,00 12300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Overenie monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 558,00 558.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Metrologické výkony, služby - overenie určených meradiel, kalibrácia meradiel Nemocnica Poprad a. s. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Overenie a kontrola správnosti a opakovateľnosti váženia analytických váh Mettler Toledo XS-105 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 117,00 117.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Overenie monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 325,00 1325.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Overenie meracích zariadení odpadových vôd Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 796,00 13796.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550,00 550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 561,00 561.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby osobnej dozimetrie Univerzitná nemocnica Bratislava 40 330,00 40330.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kalibrácie meracích prístrojov -váha Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kalibrácia meracích prístrojov, metrologické výkony Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 561,00 561.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kalibrácia prístroja Draeger Alcotest 7510 + overenie SLM Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 037,50 1037.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Overenie určených meradiel tlaku krvi pacientskych monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 512,00 1512.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kalibrácia snímačov teploty, tenzometrov, otáčkomera a momentového kľúča Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 825,50 1825.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a servis meracích zariadení analyzátorov dychu Dräger 7410+, Dräger 7510 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 780,00 11780.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kalibrácia Overenie prístrojov a zariadení + nastavenie váh Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 2700.0 EUR 2021 Služby Nie 1

svantner@slm.sk
slm@slm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 247 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
prof. Ing. Jozef Mihok PhD.
Adresa:
Furčianska 53 Košice - mestská časť Košická Nová Ves 04014
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Chovan
Adresa:
Podtatranského 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Monika Laurovičová
Adresa:
Ílová 12 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Jaromír Markovič PhD.
Adresa:
Šmidkeho 8 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Gábriš
Adresa:
Trnavská 13 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slavomíra Jamrichová PhD.
Adresa:
SNP 70 Badín 97632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc., Ing. Jozef Buday CSc.
Adresa:
Puškinova 792/2 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Záznam do:
29. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
akl.legal s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 33 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.02.2020 do: 29.04.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×