Dodávateľ

HELAGO-SK, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HELAGO-SK, s. r. o.

IČO: 47479256

Adresa: Kosodrevinová 2, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F2959

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Máj 2020

Záznam platný do: 5. Máj 2023

Posledná zmena: 6. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 69 420,00 EUR 1 1
2016 29 779,83 EUR 8 8
2017 153 388,16 EUR 22 23
2018 79 792,49 EUR 17 17
2019 319 896,71 EUR 26 26
2020 2 935 568,51 EUR 31 31
2021 464 969,74 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 69 420,00 EUR 1 1
2016 29 779,83 EUR 8 8
2017 153 388,16 EUR 22 23
2018 79 792,49 EUR 17 17
2019 319 896,71 EUR 26 26
2020 2 935 568,51 EUR 31 31
2021 464 969,74 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 31 302,01 31302.01 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 216 867,00 216867.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 37 110,00 37110.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 242,08 242.08 EUR
Mesto Trnava 3 48 410,84 48410.84 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 2 098 645,00 2098645.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 158 665,00 158665.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 8 707,50 8707.50 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 13 945,83 13945.83 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 4 183,33 4183.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 296,66 296.66 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 129 000,00 129000.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 187 398,67 187398.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 284 679,00 284679.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 49 875,99 49875.99 EUR
Obec Nová Ľubovňa 1 2 348,00 2348.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 26 218 575,03 218575.03 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 25 637,00 25637.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 65 833,33 65833.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 98 023,00 98023.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 15 722,00 15722.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 2 31 562,50 31562.50 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 1 080,00 1080.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 12 900,00 12900.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 050,00 1050.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 1 4 837,50 4837.50 EUR
Stredná odborná škola strojnícka 1 6 478,33 6478.33 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 1 250,00 1250.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 2 990,00 2990.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 4 24 303,67 24303.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 4 916,67 4916.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola Humenné 2 219 166,00 219166.00 EUR
Obec Báhoň 1 21 494,00 21494.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 2 18 843,50 18843.50 EUR
Gymnázium Jána Adama Raymana 1 6 476,00 6476.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pôrodný simulátor Univerzita Komenského v Bratislave 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 124,00 115124.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Základná figurína Keri STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie, injekčné brucho Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 824,00 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvárací simulátor guideWELD VR Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 5 805,00 5805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka lekárenského nábytku na mieru Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Choking Charlie - model na nácvik Heimlichovho manévra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Resusci Anne Q CPR dospelý s vyhodnocovacím programom (výukový model) alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 943,60 5943.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - vybavenie chemického laboratória Gymnázium M. R. Štefánika 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulátory na odborné vyučovanie Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 4 232,38 4232.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis pacientskych simulátorov HALS3005 a HALS3101 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Sady pre simuláciu zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada líčidiel a doplnkov pre simuláciu zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 740,00 2740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup figurín pacienta k ošetrovaniu Stredná zdravotnícka škola 7 230,00 7230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pôrodný simulátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 888,00 9888.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória pre analytickú chémiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 278,00 10278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória pre biomedicínsku chémiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 612,00 6612.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie - horná končatina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 022,00 5022.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopický trenažér - príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úrazová odliatková sada Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok pre biomedicínsku chémiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 022,00 1022.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gumené vaky a kože k simulačným modelom rúk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiareň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 280,00 1280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Model univerzálna figurína- výcviková záchranárska dospelá 80 kg Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 165,40 1165.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulátor krikotyreotomie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 911,39 911.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maskovacia úrazová sada - ruka s extrémnym zranením Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 481,01 481.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maskovacia úrazová sada - vojnových zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 515,04 1515.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky-náhradný diel materničného hrdla materského simulátora Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvárací simulátor guideWELD VR Stredná odborná škola strojnícka 7 776,00 7776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely k simulačným modelom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 697,00 697.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Figuríny na nácvik KPR a zaistenia dýchacích ciest Záchranná zdravotná služba Bratislava 16 736,00 16736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pôrodný simulátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 200,00 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Moduly ku pôrodnému simulátoru PROMPT FLEX Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 560,00 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pokročilý trenažér ( simulátor) pre vyšetrenie pŕs Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 360,00 3360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pediatrické simulátory Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 292,00 3292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trenažér intubácie novorodenca a model končatín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 217,00 3217.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradná sada pre defibrilátor Lifepack CR PLUS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 273,50 273.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fantóm na hodnotenie kvality MRI s príslušenstvom (kufrík) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neonatologický simulátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 166,00 4166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Derma LiteCheck Box a fluorescenčný koncentrát Visirub Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 556,55 556.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pediatrické simulátory Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby-Actigraph accelerometer s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 090,00 3090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie simulačného laboratória (modely paže k základnej výučbe odberu krvi, infúzie a intravenóznych vpichov) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 984,60 984.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre simulačné MRI laboratórium Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 800,00 38800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gynekologicko-pôrodnícky model Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 166,00 4166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny laboratórny stôl mokrý Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100,40 1100.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka - Dentálna figurína pre nácvik RTG techník Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 589,92 3589.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Simulátor na vyšetrenie uší Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 866,00 2866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TRENAŽÉR PRE HORNÝ A DOLNÝ GIT Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 230,00 143230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tréningové záchranárske figuríny s končatinami na suché použitie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 910,80 39910.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laparoskopický simulátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 960,00 6960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky - fonendoskop, merač krvného tlaku s manžetou, manžety, vyučovací stetoskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560,00 1560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Derma litecheck box a fluorescenčný koncentrát visirub Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 752,00 1752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia) Stredná zdravotnícka škola 98 026,00 98026.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Učebné zdravotné pomôcky - model Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 304,00 304.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné zdravotné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 188,00 188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné zdravotné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 904,00 904.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modely - učebné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 330,00 10330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné zdravotné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 825,00 6825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební Trenčiansky samosprávny kraj 10 578,36 10578.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné zdravotné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 442,40 1442.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) polytechnickej učebne - didaktické pomôcky Obec Nová Ľubovňa 2 825,76 2825.76 EUR 2019 Tovary Áno 1
Simulátor na vyšetrenie uší Univerzita Komenského v Bratislave 3 276,00 3276.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Simulátor na vyšetrenie posluchom Univerzita Komenského v Bratislave 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 955,80 1955.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modely a vybavenie pre výcvik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 977,04 4977.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Figurína pre ošetrovanie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 260,00 14260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky pre RAT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 074,40 3074.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - nábytok OF 2.10.2019 Mesto Trnava 11 060,21 11060.21 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - chémia OF 2.10.2019 Mesto Trnava 4 051,66 4051.66 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - biológia OF 2.10.2019 Mesto Trnava 43 015,87 43015.87 EUR 2019 Tovary Áno 1
Simulátor brucha Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 940,08 940.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - anatómia, odborné zdravotnícke a prvá pomoc Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 20 615,85 20615.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 845,00 2845.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ženský cievkovací simulátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 690,00 2690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 028,00 3028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada ošetrovateľských zranení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 016,00 6016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 880,00 7880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reálny anatomický model hlavy a krku človeka - plastinát Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 18 980,00 18980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie simulačného centra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 106 623,00 106623.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Resusci Anne Simulator alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 47 520,00 47520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SimMan ALS simulator alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 58 600,00 58600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Simulátor starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 756,00 10756.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Body interact Univerzita Komenského v Bratislave 35 350,00 35350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie učebných pomôcok (učebne anatómie, fyziológie, ošetrovanie, prvá pomoc) Stredná zdravotnícka škola Humenné 120 207,00 120207.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup vybavenia odborných učební - učebné pomôcky Nitriansky samosprávny kraj 20 486,38 20486.38 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia) Stredná zdravotnícka škola Humenné 99 736,00 99736.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Figurína pre nácvik záchranných techník Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre UZS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bez odťahový digestor na stojane Gymnázium Jána Adama Raymana 7 772,40 7772.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Olej do laboratórneho prístroja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24,00 24.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbové modely Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 814,00 2814.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň Obec Báhoň 186 801,00 186801.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Figuríny, trenažére a modely na nácvik ošetrovateľských techník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 200,00 12200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroje a meracie zariadenia - optika Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrobiologický chladiaci inkubátor s nútenou cirkuláciou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 609,84 5609.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Simulátor pre nácvik realistického ultrazvukového vyšetrenia Univerzita Komenského v Bratislave 171 700,00 171700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Simulátory 3 ks Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 15 660,00 15660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výučbový model Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 030,00 7030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke - učebné pomôcky pre PA Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 288,40 5288.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Figuríny, trenažére a modely na nácvik ošetrovateľských techník Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 30 900,00 30900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modely na nácvik ošetrovateľských techník Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 072 500,00 2072500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj 593 470,00 593470.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Simulátory pre výučbu ošetrovateľstva a akútnu zdravotnú starostlivosť vrátane virtuálneho monitora vitálnych funkcií.Kamerový a zaznamenávací systém pre simulačné centrum. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 111 500,00 111500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modely na odborné vyučovanie Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 5 343,96 5343.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ošetrovateľské simulačné centrum - vybavenie pre simulačnú výučbu Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 135 018,33 135018.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky, trenažéry a postery Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 23 020,00 23020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Model ruky pre nácvik aplikácie injekcií, kanylácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 924,72 924.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Model ruky pre nácvik aplikácie injekcií, kanylácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 924,72 924.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Viacúčelový simulátor - 2 ks Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 7 099,20 7099.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci prostriedok a neutralizačný prostriedok pre strojové umývanie laboratórneho skla a nástrojov. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 356,00 356.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anatomické modely - učebné pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170,00 170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anatomické modely - učebné pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 134,00 134.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výcviková figurína pre nácvik resuscitácie Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 2 987,00 2987.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

horcicak@helago-cz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 156 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Kahl
Adresa:
Librantice 205 Librantice 50346
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Horčičák
Adresa:
Zátoňská 21A Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Oľga Horčičáková
Adresa:
Zátôňská 21A Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Oľga Horčičáková
Adresa:
Zátôňská 21A Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Kahl
Adresa:
Librantice 205 Librantice 50346
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Horčičák
Adresa:
Zátoňská 21A Malinovo 90045
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×