Dodávateľ

MediaTech Central Europe, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MediaTech Central Europe, a. s.

IČO: 35772581

Adresa: Drieňová 34, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-E3282

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. December 2019

Záznam platný do: 30. December 2022

Posledná zmena: 3. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 584 822,00 EUR 4 4
2016 49 975,29 EUR 14 14
2017 178 920,40 EUR 13 13
2018 106 050,23 EUR 4 4
2019 213 166,54 EUR 7 7
2020 199 312,07 EUR 6 6
2021 280 605,83 EUR 7 9
2022 1 289 970,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 584 822,00 EUR 4 4
2016 49 975,29 EUR 14 14
2017 178 920,40 EUR 13 13
2018 106 050,23 EUR 4 4
2019 213 166,54 EUR 7 7
2020 199 312,07 EUR 6 6
2021 279 357,83 EUR 6 8
2022 1 291 218,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 971,17 1971.17 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 109 996,33 109996.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 105 031,70 105031.70 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 281 938,33 281938.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 10 263,07 10263.07 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 779,90 779.90 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 39 969,00 39969.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 12 831,90 12831.90 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 8 25 015,59 25015.59 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 300,00 1300.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 293 576,67 1293576.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 916,21 2916.21 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 136 000,00 136000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 7 845,00 7845.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 20 915,83 20915.83 EUR
Slovenské národné divadlo 1 39 789,17 39789.17 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 19 970,00 19970.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 1 815,00 1815.00 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 381 452,00 381452.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 0,00 0.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 9 934,99 9934.99 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0,00 0.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 4 409,00 4409.00 EUR
Divadlo Nová scéna 1 6 666,50 6666.50 EUR
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 1 47 400,00 47400.00 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 13 860,00 13860.00 EUR
Beyond Music s.r.o. 1 194 400,00 194400.00 EUR
Digipress, s.r.o. 1 132 775,00 132775.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica – Dodávka mobilného ozvučenia Mesto Banská Bystrica 27 033,00 27033.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie 3D kina a tlačiarenský stroj Centrum vedecko-technických informácií SR 163 200,00 163200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 308 809,00 308809.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mobiliár do novopripravovaných expozícií múzea a súvisiacich priestorov Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 381 452,00 381452.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Audio / Video technika pri online prenose Národný onkologický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks mixážny pult Yamaha MG12XU s prepravným transportným obalom Yamaha MG12 BAG s bezpečnostnou výplňou pre umiestnenie mixážneho pultu Rozhlas a televízia Slovenska 296,67 296.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofón (dynamic), Stojan mikrofónny (šikmé rameno) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 537,00 537.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TASCAM DR-10X SET Rozhlas a televízia Slovenska 2 475,00 2475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofón AudioTechnica MB3K Rozhlas a televízia Slovenska 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofón AudioTechnica MB3K Rozhlas a televízia Slovenska 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka audiotechniky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 113,00 3113.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malý set na ozvučenie Rozhlas a televízia Slovenska 6 959,16 6959.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nízkotónové absorbery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučovací set Mestské kultúrne stredisko 44 166,66 44166.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpecenie online audio prenosu Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP stereo kodek MAYAH C12 Rozhlas a televízia Slovenska 5 590,00 5590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP stereo kodek MAYAH C12 Rozhlas a televízia Slovenska 5 590,00 5590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny mixážny pult YAMAHA QL5 + 2 ks digitálny stagebox YAMAHA Tio 1608 + 3 ks kábel Pro Snake Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 14 160,00 14160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera s príslušenstvom Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 15 400,00 15400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modernizacia postprodukčných pracovísk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 91 790,00 91790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP stereo kodek MAYAH C12 s integrovanou rozširujúcou kartou pre pripojenie 4 BRI ISDN liniek Rozhlas a televízia Slovenska 6 590,00 6590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ozvučovacie systémy Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 585,80 2585.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvuková aparatúra Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 32 000,00 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny stagebox s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 050,00 3050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové mikroporty (bezdrôtové mikrofóny so zmenenou frekvenciou) Nitriansky samosprávny kraj 66 000,00 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k slúchadlám a reprosústava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 702,40 6702.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
bezdrôtový mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ozvučovacia technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nahrávacie zariadenia (audio) pre revízorov+zariadenia na archiváciu audiozáznámov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové mikroporty (bezdrôtové mikrofóny so zmenenou frekvenciou) Nitriansky samosprávny kraj 66 000,00 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo audiosystémov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 560,00 4560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamerové systémy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 145 460,98 145460.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
bezdrôtový mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 830,00 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analógový mixážny pult Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 220,00 2220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Husí krk pre mikrofónu vložku a reproduktor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje na videozáznam a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 160 040,00 160040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mixážne pulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrofóny spevové Divadlo Nová scéna 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky pre orchester Slovenské národné divadlo 48 150,00 48150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klopový kondenzátorový mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
bezdrôtový mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlavový bezdrôtový mikrofónny systém s príslušenstvom, Ultrakompaktná profesionálna kamera Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 611,60 4611.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrofón, slúchadlá, slúchadlový zosilňovač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
bezdrôtový mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrofón bezdrôtový všesmerový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 452,00 452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie vybavenia nahrávacieho a produkčného štúdia Beyond Music s.r.o. 194 400,00 194400.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Audiokonferenčné zariadenia (s pripojením k PC cez USB) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 323,20 2323.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 075 558,00 1075558.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Audiokonferenčné zariadenie (reproduktor s mikrofónom) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 094,00 2094.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 305 178,00 305178.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zvuková technika - mixážne pulty a príslušenstvo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 27 897,00 27897.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 379,00 14379.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Založenie štúdia na úpravu audiovizuálnych materiálov v spoločnosti Digipress, s.r.o. Digipress, s.r.o. 132 775,00 132775.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Multimediálna technológia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 289 970,00 1289970.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 072,00 106072.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 126 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Beatrix Tonkovičová
Adresa:
Sedmokrásková 16100/7 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Beatrix Tonkovičová
Adresa:
Sedmokrásková 16100/7 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2020
Záznam do:
3. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Beatrix Tonkovičová
Adresa:
Sedmokrásková 16100/7 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
11. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Beatrix Tonkovičová
Adresa:
Sedmokrásková 16100/7 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EKORDA, s.r.o.
Adresa:
Révová 45 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 11.03.2020 do: 3.08.2020

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 11.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×