Dodávateľ

BauTop, s.r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BauTop, s.r.o.

IČO: 43982671

Adresa: 130, Arnutovce

Registračné číslo: 2020/6-PO-D3854

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Jún 2020

Záznam platný do: 5. Jún 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 44 464,00 EUR 1 1
2016 331 522,00 EUR 1 1
2017 794 210,00 EUR 2 2
2018 299 487,00 EUR 1 1
2019 570 067,00 EUR 1 1
2020 219 277,00 EUR 1 1
2021 1 053 105,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 44 464,00 EUR 1 1
2016 331 522,00 EUR 1 1
2017 323 210,00 EUR 1 1
2018 770 487,00 EUR 2 2
2020 789 344,00 EUR 2 2
2021 1 053 105,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Spišská Nová Ves 1 44 464,00 44464.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 741 062,00 741062.00 EUR
Obec Liptovské Revúce 2 550 799,00 550799.00 EUR
Obec Šutovce 1 471 000,00 471000.00 EUR
Obec Prakovce 1 312 043,00 312043.00 EUR
Obec Pavlova Ves 1 323 210,00 323210.00 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 570 067,00 570067.00 EUR
Mesto Gelnica 1 299 487,00 299487.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zateplenie budovy MŠ Rybničná 31 v Spišskej Novej Vsi Mesto Spišská Nová Ves 75 000,00 75000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce 331 522,00 331522.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženia energetickej náročnosti objektu obecného úradu Obec Pavlova Ves 323 210,00 323210.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor Šútovce Obec Šutovce 471 000,00 471000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117, Gelnica Mesto Gelnica 299 487,00 299487.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce 228 128,00 228128.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Materská škola Mníšek nad Hnilcom Obec Mníšek nad Hnilcom 599 588,00 599588.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce Slovenský hydrometeorologický ústav 741 062,00 741062.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach Obec Prakovce 414 433,00 414433.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421911576609


bautop@bautop.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jaroslav Smižanský
Adresa:
Tatranská 93 Smižany 053 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Komár
Adresa:
Brezová 4 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimíra Smižanská
Adresa:
Tatranská 93 Smižany 053 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimíra Rišová
Adresa:
Tatranská 93 Smižany 053 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Komár
Adresa:
Brezová 4 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Smižanský
Adresa:
Javorová 2015/5 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimíra Rišová
Adresa:
Topoľová 1913/13 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ŠIMONOVIČ, s. r. o.
Adresa:
Duklianska 38B Spišská Nová Ves 052 01
Meno:
Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
Adresa:
Kuzmányho 29 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 19.06.2018 do: 19.01.2021

StiahniZáznam platný od: 3.01.2018 do: 19.06.2018

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 3.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×