Dodávateľ

GEODETICCA, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEODETICCA, s.r.o.

IČO: 36572161

Adresa: Floriánska 19, Košice

Registračné číslo: 2020/5-PO-E5023

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Máj 2020

Záznam platný do: 22. Máj 2023

Posledná zmena: 26. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 014 045,00 EUR 4 5
2015 95 175,00 EUR 7 13
2016 66 427,32 EUR 8 9
2017 39 263,00 EUR 5 5
2019 29 872 140,00 EUR 4 4
2020 799 860,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 745,00 EUR 2 3
2015 1 094 670,00 EUR 7 10
2016 78 048,32 EUR 9 13
2017 31 167,00 EUR 5 5
2018 10 280,00 EUR 1 1
2019 15 642 900,00 EUR 2 2
2020 15 029 100,00 EUR 6 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 1 158 327,00 1158327.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 29 792 740,00 29792740.00 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 23 250,00 23250.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 561 142,00 561142.00 EUR
Mesto Handlová 1 33 333,32 33333.32 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 238 718,00 238718.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 79 400,00 79400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmenou informácií k prehlbovaniu československej vzájomnosti - mapové vrstvy a zameranie bodov. Obec Trenčianska Turná 35 708,00 35708.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 785,00 24785.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 161 215,00 1161215.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 150,00 18150.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 865,00 14865.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 705,00 18705.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 726,00 726.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie- Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19,00 19.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62 077,00 62077.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 331,00 14331.0 EUR 2015 Služby Áno 4
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 314,00 35314.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 387,00 2387.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 457,00 3457.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 244,00 22244.0 EUR 2015 Služby Áno 4
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 765,00 23765.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 862,00 22862.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 947,00 14947.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 062,00 14062.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 660,00 2660.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 979,00 24979.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 544,00 5544.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 177,00 20177.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 543,00 12543.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Geografický informačný systém Mesto Handlová 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803,00 44627803.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 228 936,00 228936.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 700 000,00 700000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 2 040,00 2040.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 34 018 560,00 34018560.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 927 360,00 3927360.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 6 670,00 6670.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Geodetické služby v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 561 142,00 561142.0 EUR 2020 Služby Nie 2

geodeticca@geodeticca.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 110 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Kudlička
Adresa:
Krompašská 48 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bc. Michal Černok
Adresa:
Májová 7 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Kožarík
Adresa:
Komenského 20 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Kožarík
Adresa:
Komenského 20 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bc. Michal Černok
Adresa:
Májová 7 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Kožarík
Adresa:
Komenského 20 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Kudlička
Adresa:
Antona Bernoláka 8 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária GOGA a spol., s.r.o.
Adresa:
Kupeckého 4 Košice - mestská časť Juh 040 01
Meno:
Advokátska kancelária GOGA a spol., s.r.o.
Adresa:
Žriedlová 3 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 25.06.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×