Obstarávanie

Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
228 936,00
Konečná suma(Bez DPH):
228 936,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71355200-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
8

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky ,,Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 4 3 200,00 Neuvedené EUR 17. Jún 2019 255124
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 4 3 600,00 Neuvedené EUR 17. Jún 2019 255123
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 4 3 200,00 Neuvedené EUR 17. Jún 2019 255122
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 4 3 800,00 Neuvedené EUR 17. Jún 2019 255121
GEO-KOD, s.r.o. 5 65 736,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2019 255120
GEO-KOD, s.r.o. 5 62 000,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2019 255119
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 5 8 000,00 Neuvedené EUR 17. Jún 2019 255118
GEODETICCA, s.r.o. 5 79 400,00 Neuvedené EUR 5. Jún 2019 255117

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.6 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 6 - VN Brestovec“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034576/content/937317/download","filename":"čast 6_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 6. časť zákazky s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 6 - VN Brestovec“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031655/content/931719/download","filename":"03_6 cast_profil_2603 nepodpis.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.4 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, , š.p., OZ Bratislava Časť 4 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál (2 súbory)“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034574/content/937315/download","filename":"čast 4_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 1. časť zákazky „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 1 - VD Gabčíkovo - zdrž Hrušov“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031628/content/931688/download","filename":"03_1 cast_profil_2603_nepodp.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043008/content/955669/download","filename":"1_Záp bez podp z vyh ponuk č1_geo mer_200219.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043008/content/955670/download","filename":"2_Záp z vyh ponuk č2_geodet mer_270219.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043008/content/955671/download","filename":"3_Záp z vyh ponuk č3_geodet mer_260319.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 1 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 1 - VD Gabčíkovo - zdrž Hrušov. 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043030/content/955691/download","filename":"1_1 čast_GEO KOD.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 5. časť zákazky s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 5 - NV Vištuk“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031654/content/931715/download","filename":"03_5 cast_profil_2603 nepodpis.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.5 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 5 - NV Vištuk“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034575/content/937316/download","filename":"čast 5_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.8 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 8 - VN Kuchyňa“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034580/content/937321/download","filename":"čast 8_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Súťažné podklady Oznámenie 2018/S 223-510390 20. November 2018 20. November 2018 []
Ponuky uchádzačov časť 2 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 2 - VD Gabčíkovo - odpadový kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043049/content/955712/download","filename":"3_2 cast_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 1 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 1 - VD Gabčíkovo - zdrž Hrušov. 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043043/content/955706/download","filename":"4_1 cast _VV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 7. časť zákazky s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031657/content/931726/download","filename":"03_7 cast_profil_2603 nepodpis.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.7 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 7 - VN Kučišdorf“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034578/content/937319/download","filename":"čast 7_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 1 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 1 - VD Gabčíkovo - zdrž Hrušov. 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043041/content/955702/download","filename":"3_1 cast GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 1 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 1 - VD Gabčíkovo - zdrž Hrušov. 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043037/content/955698/download","filename":"2_1 čast GEOsys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 3 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 3 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043061/content/955724/download","filename":"2_cast3_GEO KOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 2 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 2 - VD Gabčíkovo - odpadový kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043048/content/955711/download","filename":"2_2 cast_Geoš gk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 8. časť zákazky s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 8 - VN Kuchyňa“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031659/content/931728/download","filename":"03_8 cast_profil_2603 nepodpis.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.2 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 2 - VD Gabčíkovo - odpadový kanál“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034572/content/937313/download","filename":"čast 2_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 2 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 2 - VD Gabčíkovo - odpadový kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043054/content/955717/download","filename":"4_čast2_GEO KOD.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955659/download","filename":"1_Záp z posudenia pu_geod mer_2702.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955660/download","filename":"2_Záp 2 z posudenia pu_geod mer_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955661/download","filename":"čast1_kontrola Geodet merania_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955662/download","filename":"čast2_kontrola Geodet merania_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955663/download","filename":"čast3_kontrola Geodet merania_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955664/download","filename":"čast4_kontrola Geodet merania_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955665/download","filename":"čast5_kontrola Geodet merania_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955666/download","filename":"čast6_kontrola Geodet merania_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955667/download","filename":"čast7_kontrola Geodet merania_0803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043007/content/955668/download","filename":"čast8_kontrola Geodet merania_0803.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke nadlimitnej verejnej súťaže na „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ 8 častí 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043005/content/955657/download","filename":"správa NLM VS_8 časti_Geodet mer_170619.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 1 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 1 - VD Gabčíkovo - zdrž Hrušov. 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043044/content/955707/download","filename":"5_1 cast_GEODETICCA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 4 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, , š.p., OZ Bratislava Časť 4 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043074/content/955738/download","filename":"4_cast4_GEO KOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 6 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 6 - VN Brestovec 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043094/content/955768/download","filename":"3_cast 6_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 8 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 8 - VN Kuchyňa 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043115/content/955793/download","filename":"1_cast8_GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 4 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, , š.p., OZ Bratislava Časť 4 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043072/content/955736/download","filename":"3_cast4_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 6 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 6 - VN Brestovec 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043086/content/955760/download","filename":"1_cast 6_Geoš gk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 7 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 7 - VN Kučišdorf 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043100/content/955774/download","filename":"1_cast7_GEOsys.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Link - editovateľné podklady 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011066/content/888404/download","filename":"link - editovateľné podklady.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877959/download","filename":"Príloha_2_pre_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877960/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877961/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877962/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877963/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_4_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877964/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877965/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877966/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/877967/download","filename":"Priloha_2_pre_cast_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878194/download","filename":"Priloha_C-navrh_RD_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878195/download","filename":"Priloha_C-navrh_RD_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878196/download","filename":"Priloha_C-navrh_RD_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878197/download","filename":"Priloha_C-navrh_RD_cast_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878198/download","filename":"Priloha_C_navrh_RD_cast_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878199/download","filename":"Priloha_C_navrh_RD_cast_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878200/download","filename":"Priloha_C_navrh_RD_cast_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/878201/download","filename":"Priloha_C_navrh_RD_cast_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005794/content/880105/download","filename":"Sutazne_podklady_NL_geodeticke_merania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.1 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 1 - VD Gabčíkovo - zdrž Hrušov“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034570/content/937312/download","filename":"čast 1_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 3 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 3 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043060/content/955723/download","filename":"1_cast3_GEOsys.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418025.pdf 12. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012803/content/893985/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418025.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 3. časť zákazky s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 3 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031638/content/931703/download","filename":"03_3 cast_profil_2603 nepodpis.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 2. časť zákazky s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 2 - VD Gabčíkovo - odpadový kanál“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031634/content/931695/download","filename":"03_2 cast_profil_2603_nepodpis.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov – 4. časť zákazky s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, , š.p., OZ Bratislava Časť 4 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál (2 súbory)“ 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031648/content/931709/download","filename":"03_4 cast_profil_2603 nepodpis.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 4 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, , š.p., OZ Bratislava Časť 4 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043075/content/955739/download","filename":"5_ cast4_GEOsys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 2 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 2 - VD Gabčíkovo - odpadový kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043057/content/955719/download","filename":"5_cast 2_GEOsys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 2 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 2 - VD Gabčíkovo - odpadový kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043047/content/955710/download","filename":"1_čast2_GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 3 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 3 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043064/content/955727/download","filename":"5_cast3_GEODETICCA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk nadlimitnej verejnej súťaže „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava“ časť č.3 s názvom „Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 3 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál“ 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034573/content/937314/download","filename":"čast 3_na profil predlž leh viaz ponuk_170419.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 5 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 5 - VN Vištuk 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043085/content/955758/download","filename":"4_cast 5_Geoš gk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 6 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 6 - VN Brestovec 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043098/content/955772/download","filename":"4_cast 6_GEO sys.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043006/content/955658/download","filename":"Zap z otv pon_začiernené_0301.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 7 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 7 - VN Kučišdorf 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043106/content/955780/download","filename":"4_cast7_GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 5 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 5 - VN Vištuk 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043081/content/955748/download","filename":"2_cast5_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 5 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 5 - NV Vištuk 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043079/content/955743/download","filename":"1_cast 5 _GEOsys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 8 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 8 - VN Kuchyňa 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043116/content/955795/download","filename":"2_cast8_Geoš gk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 4 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, , š.p., OZ Bratislava Časť 4 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043067/content/955730/download","filename":"1_cast 4_GEODETICCA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 5 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 5 - VN Vištuk 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043083/content/955756/download","filename":"3_cast 5_GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 7 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 7 - VN Kučišdorf 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043103/content/955775/download","filename":"2_cast7_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 3 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 3 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043062/content/955725/download","filename":"3_cast3_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 6 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 6 - VN Brestovec 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043092/content/955765/download","filename":"2_cast 6_GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 3 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 3 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043063/content/955726/download","filename":"4_cast3_GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 8 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 8 - VN Kuchyňa 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043118/content/955797/download","filename":"4_cast8_GEOsys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 8 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 8 - VN Kuchyňa 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043117/content/955796/download","filename":"3_cast8_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 7 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 7 - VN Kučišdorf 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043105/content/955778/download","filename":"3_cast7_Geoš gk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 4 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, , š.p., OZ Bratislava Časť 4 - VD Gabčíkovo - prívodný kanál 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043071/content/955734/download","filename":"2_cast4_GEOMETRES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť 5 - Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava Časť 5 - NV Vištuk 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043077/content/955741/download","filename":"1_cast 5 _GEOsys.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×