Dodávateľ

TuCon, a. s.

Žilina - Bánová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TuCon, a. s.

IČO: 44802030

Adresa: K cintorínu 63, Žilina - Bánová

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2654

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Október 2019

Záznam platný do: 25. Október 2022

Posledná zmena: 28. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 999 026,00 EUR 1 1
2015 2 079 083,00 EUR 2 2
2016 7 645 903,00 EUR 1 1
2017 14 214 999,00 EUR 1 1
2019 156 768 828,00 EUR 3 3
2020 5 752 163,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 999 026,00 EUR 1 1
2015 2 079 083,00 EUR 2 2
2017 21 860 902,00 EUR 2 2
2019 156 768 828,00 EUR 3 3
2020 5 752 163,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 142 876 816,00 142876816.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 7 492 545,00 7492545.00 EUR
Mesto Dobšiná 1 8 999 026,00 8999026.00 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 1 6 399 467,00 6399467.00 EUR
Mesto Handlová 1 1 826 678,00 1826678.00 EUR
Obec Malý Lapáš 1 418 483,00 418483.00 EUR
Obec Lužianky 1 252 405,00 252405.00 EUR
Obec Svätý Peter 1 7 645 903,00 7645903.00 EUR
Obec Víťaz 1 5 333 680,00 5333680.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 14 214 999,00 14214999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
CMZ Handlová – Revitalizácia a stavebné úpravy Námestia baníkov Mesto Handlová 2 192 014,00 2192014.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dobšiná - kanalizácia a ČOV Mesto Dobšiná 8 999 026,00 8999026.0 EUR 2014 Práce Áno 1
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - dodatočné práce Obec Lužianky 252 405,00 252405.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Svätý Peter, cello obecná splašková kanalizácia a ČOV Obec Svätý Peter 7 645 903,00 7645903.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 214 999,00 14214999.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou. Obec Dvory nad Žitavou 6 399 467,00 6399467.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 142 876 816,00 142876816.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 492 545,00 7492545.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz Obec Víťaz 5 333 680,00 5333680.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity_2 Obec Malý Lapáš 418 483,00 418483.0 EUR 2020 Práce Áno 1

vo@tucon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 98 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Reto Manuel Marti
Adresa:
Grossaffoltern BE, Hardeggstrasse 10 Zürich 8049
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Reto Manuel Marti
Adresa:
Grossaffoltern BE, Hardeggstrasse 10 Zürich 8049
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
18. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Walter Bösiger
Adresa:
Effingerstrasse 37 Bern CH-3003
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Reto Manuel Marti
Adresa:
Hardeggstrasse 10 Zürich CH-8049
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Alfred Marti
Adresa:
Bellevuestrasse 32 Gümligen CH-3073
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adrian Karl Müller
Adresa:
Lärchenweg 2 Uetendorf CH-3661
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bruno Gisi Bernhard
Adresa:
Stöckerenweg 7 Innerberg CH-3044
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jürg-Josef Künzle
Adresa:
Ahornweg 12 Muri CH-3074
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Max Schorro
Adresa:
Velgaweg 2 Liebistorf CH-3213
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paul Johann Balmer
Adresa:
Bifitstrasse 67 Niederscherli CH-3145
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 18.01.2021 do: 27.10.2021

StiahniZáznam platný od: 10.09.2020 do: 18.01.2021

StiahniZáznam platný od: 24.02.2020 do: 10.09.2020

StiahniZáznam platný od: 31.01.2019 do: 24.02.2020

StiahniZáznam platný od: 3.10.2018 do: 31.01.2019

StiahniZáznam platný od: 19.12.2017 do: 3.10.2018

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 19.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×