Obstarávateľ

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 32 801 375,00 EUR 6
2017 87 555 873,00 EUR 14
2018 28 839 639,00 EUR 2
2019 79 800,00 EUR 1
2020 4 646 084,00 EUR 6
2021 22 957 988,00 EUR 6

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2019 7
2020 1
2021 5
2022 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 13 026 000,00 EUR
HASTRA s.r.o. 1 16 500 000,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 12 609 899,00 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 5 527 084,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 3 15 276 893,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 20 950 000,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 4 35 349 499,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 5 527 084,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 5 527 084,00 EUR
ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. 1 12 609 899,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 3 165 000,00 EUR
Adifex, a. s. 1 16 500 000,00 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 573 018,00 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 3 16 999 833,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 13 855 373,00 EUR
HORNEX, a.s. 1 6 788 900,00 EUR
Metrostav a.s. 1 12 609 899,00 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 2 1 276 000,00 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 982 930,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 16 500 000,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 4 42 243 026,00 EUR
T M G , a.s. 1 13 026 000,00 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 1 13 026 000,00 EUR
M - SILNICE a.s. 1 4 399 000,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 14 214 999,00 EUR
Team s.r.o. 2 13 944 680,00 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 4 182 700,00 EUR
HOCHTIEF CZ a. s. 1 14 214 999,00 EUR
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 1 233 650,00 EUR
TuCon, a. s. 1 14 214 999,00 EUR
ESP Consult, s.r.o. 4 172 500,00 EUR
INFRAM SK s. r. o. 2 70 596,00 EUR
D.I.S., spol. s r.o. 1 5 690 000,00 EUR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 4 172 500,00 EUR
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 2 8 546 930,00 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 1 11 946 946,00 EUR
OHL ŽS, a.s. 1 13 026 000,00 EUR
CEDIS s.r.o. 1 616 057,00 EUR
DELL TRADE s. r. o. 1 982 930,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Aglomerácia Kokava nad Rimavicou - kanalizácia a intenzifikácia ČOV 5 920 949 5920949.13 EUR 1. Júl 2021 26. Júl 2021 Áno 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-07-26 10:00:00 UTC
Aglomerácia Kalinovo - kanalizácia a ČOV 9 339 371 9339371.37 EUR 1. Júl 2021 26. Júl 2021 Áno 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-07-26 10:00:00 UTC
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV 11 912 343 11912343.12 EUR 6. Júl 2021 2. August 2021 Áno 2021-07-06 00:00:00 UTC 2021-08-02 10:00:00 UTC
Inovácia a modernizácia ÚV Hriňová - II. 23 547 357 23547357.38 EUR 2. Marec 2022 4. Apríl 2022 Áno 2022-03-02 00:00:00 UTC 2022-04-04 09:00:00 UTC
Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia od 10 054 344 do 10054344.0 EUR 29. Júl 2015 7. September 2015 Áno 2015-07-29 00:00:00 UTC 2015-09-07 12:00:00 UTC
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Kanianka 1 336 614 1336614.0 EUR 17. Jún 2014 7. Júl 2014 Áno 2014-06-17 00:00:00 UTC 2014-07-07 12:00:00 UTC
Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie 19 409 278 19409277.59 EUR 14. Apríl 2016 17. Máj 2016 Áno 2016-04-14 00:00:00 UTC 2016-05-17 09:00:00 UTC
Aglomerácia Nová Baňa - Nová Baňa, Brehy - kanalizácia a ČOV 5 850 031 5850030.76 EUR 13. Apríl 2016 16. Máj 2016 Áno 2016-04-13 00:00:00 UTC 2016-05-16 09:00:00 UTC
Aglomerácia Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV 13 656 372 13656371.68 EUR 13. Apríl 2016 17. Máj 2016 Áno 2016-04-13 00:00:00 UTC 2016-05-17 09:00:00 UTC
Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostoľany - kanalizácia a ČOV 13 684 536 13684536.25 EUR 13. Apríl 2016 17. Máj 2016 Áno 2016-04-13 00:00:00 UTC 2016-05-17 10:00:00 UTC
Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV 13 503 438 13503438.17 EUR 14. Apríl 2016 17. Máj 2016 Áno 2016-04-14 00:00:00 UTC 2016-05-17 09:00:00 UTC
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - Aglomerácia Sebedražie - stavebný dozor od 240 468 do 240468.0 EUR 27. Január 2015 9. Marec 2015 Áno 2015-01-27 00:00:00 UTC 2015-03-09 14:00:00 UTC
KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV 10 845 666 10845666.0 EUR 5. November 2014 1. December 2014 Áno 2014-11-05 00:00:00 UTC 2014-12-01 09:00:00 UTC
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Nedožery - Brezany od 17 696 110 do 17696109.58 EUR 18. September 2014 31. Október 2014 Áno 2014-09-18 00:00:00 UTC 2014-10-31 12:00:00 UTChttp://www.stvs.sk


+421484327240
+421484327245


lachova.tatiana@stvs.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 361 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×