Dodávateľ

VEREX ŽILINA, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VEREX ŽILINA, a.s.

IČO: 36405957

Adresa: M. Rázusa č. 13A, Žilina

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3952

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Júl 2020

Záznam platný do: 29. Júl 2023

Posledná zmena: 30. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 769,00 EUR 3 3
2015 16 137,00 EUR 1 1
2016 984 604,13 EUR 27 27
2017 1 580 868,49 EUR 27 27
2018 1 840,00 EUR 1 1
2019 2 424,57 EUR 4 4
2020 13 509 923,91 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 18 242,00 EUR 2 2
2015 28 664,00 EUR 2 2
2016 720 852,13 EUR 12 12
2017 1 071 808,49 EUR 20 20
2018 254 380,00 EUR 9 9
2019 257 986,57 EUR 12 12
2020 13 533 697,91 EUR 15 15
2021 240 936,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 5 054,48 5054.48 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 3 016,21 3016.21 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 564,00 564.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 23 1 003 166,00 1003166.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 690,00 1690.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 967,51 1967.51 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 737,99 737.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 736,78 1736.78 EUR
Slovenská národná knižnica 2 38 134,00 38134.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 599,33 2599.33 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 532,57 532.57 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 18 900,00 18900.00 EUR
Obec Oravské Veselé 2 1 375,83 1375.83 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 229,73 1229.73 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 2 957,50 2957.50 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 23 15 028 760,00 15028760.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 3 999,17 3999.17 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 10 146,00 10146.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL Slovenská národná knižnica 18 860,00 18860.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromateriál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 140,00 22140.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektromateriál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 527,00 12527.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000,00 700000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektromateriál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 121,00 9121.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 313,00 3313.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 468,00 2468.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 115,00 19115.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 761 003,00 761003.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 108 653,00 108653.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 640,00 8640.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL Slovenská národná knižnica 34 000,00 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 081,00 4081.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 39 376,00 39376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 35 009,00 35009.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 38 219,00 38219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 511,00 25511.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 9 018,00 9018.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 591,00 8591.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 96 470,00 96470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 55 827,00 55827.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 782,00 6782.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 820,00 2820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 993,14 2993.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinšlalačný materiál Obec Oravské Veselé 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup halogénových žiaroviek, sviečok a elektroinštalačného materiálu Kancelária prezidenta SR 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro LED materiál - svetelný zdroj Národný onkologický ústav 3 210,00 3210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na revízie a opravy materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 520,00 5520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektromateriálu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble CYKY-J Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 4 920,00 4920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 010,00 1010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykurovacie telesá a elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 959,25 2959.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 495,05 2495.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 891,65 2891.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 708,91 2708.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 387,70 18387.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 289,88 8289.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vzduchové ventilátory pre prívod vzduchu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 027,40 1027.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 797,16 3797.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Spojená škola 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinšatačný materiál KD1 Obec Oravské Veselé 1 805,00 1805.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie zariadenie napínacej sily v popruhu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 840,00 1840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 32 391,00 32391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 17 950,00 17950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 30 122,00 30122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 097,00 29097.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 137 155,00 137155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 898,00 12898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 83 149,00 83149.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 23 862,00 23862.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 26 000 000,00 26000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kábel elektrický Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektro-materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480,41 480.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 492,00 2492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000,00 700000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 119 357,00 119357.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 26 000 000,00 26000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 92 496,00 92496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované III Západoslovenská distribučná, a.s. 1 300 000,00 1300000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000,00 700000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované III Západoslovenská distribučná, a.s. 531,00 531.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 817,00 817.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 89,90 89.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované III Západoslovenská distribučná, a.s. 65 689,00 65689.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, žiarivky... Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované III Západoslovenská distribučná, a.s. 46 900,00 46900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000,00 700000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 4 220,00 4220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 928,00 5928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované Západoslovenská distribučná, a.s. 40 384,00 40384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované III Západoslovenská distribučná, a.s. 140 467,00 140467.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chráničky káblové korugované III Západoslovenská distribučná, a.s. 53 569,00 53569.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 110 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Magdaléna Beňo Frackowiak
Adresa:
Partizánska Ľupča 03215
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mikušiak
Adresa:
Žiar Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jakub Frackowiak
Adresa:
Sládkovičova 1320/43 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Lucia Tomčíková Mikušiaková
Adresa:
Guothova 3 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Turek
Adresa:
Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Beňuch
Adresa:
Snežnica 02332
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anna Krčová
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Krč
Adresa:
Martina Martinčeka 6 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Hviezdoslavova 1871/2 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tadeusz Frackowiak
Adresa:
Lazisko Svätý Kríž 03211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tadeusz Frackowiak
Adresa:
Lazisko Svätý Kríž 03211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Beňuch
Adresa:
Snežnica 02332
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Turek
Adresa:
Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mikušiak
Adresa:
Žiar Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101
Meno:
FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 5.09.2018 do: 19.02.2019

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 5.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×