Dodávateľ

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

IČO: 31438890

Adresa: Priemyselná 9, Nitra

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4735

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Október 2020

Záznam platný do: 15. Október 2023

Posledná zmena: 6. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 363 155,00 EUR 2 2
2016 417 248,00 EUR 8 13
2017 122 466,80 EUR 5 5
2018 100 601,27 EUR 6 6
2019 142 391,67 EUR 3 3
2021 990 340,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 363 155,00 EUR 2 2
2016 417 248,00 EUR 8 13
2017 136 966,79 EUR 6 6
2018 86 101,28 EUR 5 5
2019 142 391,67 EUR 3 3
2021 990 340,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 21 827,00 21827.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 114 000,00 114000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 15 498,00 15498.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 140 340,00 140340.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 6 37 529,00 37529.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 12 530,69 12530.69 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 178 200,00 178200.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 71 198,38 71198.38 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 762 840,00 762840.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 7 100,00 7100.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 227 500,00 227500.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 388 771,67 388771.67 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 17 400,00 17400.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 134 115,00 134115.00 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 7 353,00 7353.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR Národná transfúzna služba SR 56 473,00 56473.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Zabezpečenie prania, žehlenia, opravy nemocničnej bielizne a osobnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 173 788,00 173788.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby pranie zdravotníckej bielizne Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 222 815,00 222815.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 553,06 28553.06 EUR 2016 Služby Nie 1
Expresné pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 680,00 10680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 225,62 8225.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10 775,00 10775.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémové a nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 144 487,00 144487.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné pranie nemocničnej bielizne a osobnej bielizne zamestnancov a pacientov. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 194 400,00 194400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500,00 58500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21 400,00 21400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 040,00 8040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 440,13 32440.13 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718,00 19718.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500,00 58500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 872,06 35872.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 476,90 476.9 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 640,00 8640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 60 588,00 60588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 789,60 36789.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 100 368,00 100368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 7 670,00 7670.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 70 560,00 70560.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Nitra 762 840,00 762840.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne Národný onkologický ústav 227 500,00 227500.0 EUR 2021 Služby Nie 1

pacnitra@pacnitra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 102 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Chrenek PhD.
Adresa:
Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Kornélia Dubecká
Adresa:
Wilsono nábrežie 210 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Moravčík
Adresa:
Buková 52 Nitrianske Hrnčiarovce 95101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Elena Vavrincová
Adresa:
Hlboká 21 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Volf
Adresa:
Ďumbierska 51 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Moravčík
Adresa:
Buková 52 Nitrianske Hrnčiarovce 95101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Elena Vavrincová
Adresa:
Hlboká 21 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Volf
Adresa:
Ďumbierska 51 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Kornélia Dubecká
Adresa:
Wilsono nábrežie 210 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Dobiš
Adresa:
Sládkovičova 3 Nitra 94901
Meno:
RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Halenárska 18A Trnava 91701
Meno:
JUDr. Igor Ribár
Adresa:
Halenárska 18A Trnava 91701
Meno:
JUDr. Igor Ribár
Adresa:
Nám sv.Michala 11 Hlohovec 92001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 21.01.2021 do: 1.02.2021

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 21.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×