Dodávateľ

Technopol International, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
0.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Technopol International, a.s.

IČO: 35723343

Adresa: Kutlíkova 17, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-C8849

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Február 2020

Záznam platný do: 26. Február 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 491 531,00 EUR 3 3
2015 234 000,00 EUR 2 2
2016 525 000,00 EUR 1 1
2017 5 040,00 EUR 1 1
2018 850 000,00 EUR 1 1
2019 1 371 600,00 EUR 1 2
2022 509 000,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 023 531,00 EUR 2 2
2015 657 000,00 EUR 2 2
2016 570 000,00 EUR 2 2
2017 5 040,00 EUR 1 1
2018 850 000,00 EUR 1 1
2019 1 371 600,00 EUR 1 2
2022 509 000,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 3 912 600,00 3912600.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 45 000,00 45000.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 5 040,00 5040.00 EUR
GA Drilling, a.s. 1 1 884 489,00 1884489.00 EUR
CELIM Slovakia 1 3 139 042,00 3139042.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Profylaktika a servis zariadení bezpečnostného kľúčového systému KEY WATCHER Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 45 000,00 45000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie vŕtacej platformy na rozrušovanie hornín do extrémneho prostredia vrátane pohybového a riadiaceho mechanizmu GA Drilling, a.s. 1 884 489,00 1884489.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Servisná podpora pre celoštátny informačný systém automatizovanej daktyloskopickej identifikácie osôb ( AFIS) a celoštátny informačný systém automatizovanej identifikácie osôb pomocou DNA (CODIS) na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468 000,00 468000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Špičková prístrojová infraštruktúra pre aplikovaný výskum technológie pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov CELIM Slovakia 3 139 042,00 3139042.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Softvérové a hardvérové podporné služby pre celoštátny informačný systém „AFIS“ a celoštátny informačný systém „CODIS“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 525 000,00 525000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup SW upgradeu systému AFIS v časti EURODAC za účelom zabezpečenia technickej implementácie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 603/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189 000,00 189000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 850 000,00 850000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Prenájom vysielačiek Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 400,00 6400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové podporné služby pre AFIS/EURODAC a CODIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 371 600,00 1371600.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Špecializovaný HW a SW pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 317 750,00 317750.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Špecializovaný HW a SW pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou – 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 250,00 191250.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 44 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alexander Čerevka
Adresa:
Kuklovská 82 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Mária Vandráková
Adresa:
Brigádnická 42 Bratislava 84110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oľga Kučová
Adresa:
Zadunajská cesta 8 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
21. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Kováčik
Adresa:
Cerová 11 Viničné 90023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
21. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexander Čerevka
Adresa:
Kuklovská 82 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oľga Kučová
Adresa:
Zadunajská cesta 8 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Kováčik
Adresa:
Cerová 11 Viničné 90023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Mária Vandráková
Adresa:
Brigádnická 42 Bratislava 84110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Adriana Kováčiková, s.r.o.
Adresa:
Poľná 846 Dunajská Lužná 90042
Meno:
Ernst & Young Law s. r. o.
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
ACCONT AUDIT, s.r.o.
Adresa:
Hattalova 12A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 21.10.2019 do: 14.07.2021

StiahniZáznam platný od: 11.03.2019 do: 21.10.2019

StiahniZáznam platný od: 24.01.2018 do: 11.03.2019

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 24.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Špecializovaný HW a SW pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou 317 750,00 EUR Tovary 7. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Technopol International, a.s.
Špecializovaný HW a SW pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou – 2 191 250,00 EUR Tovary 17. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Technopol International, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×