Dodávateľ

DAVID interier design, spol. s r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DAVID interier design, spol. s r.o.

IČO: 34113061

Adresa: Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5283

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2020

Záznam platný do: 7. Jún 2023

Posledná zmena: 6. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 143 015,00 EUR 4 4
2017 151 051,66 EUR 6 6
2018 156 858,17 EUR 8 12
2019 36 294,83 EUR 3 4
2020 1 958,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 143 015,00 EUR 4 4
2017 151 051,66 EUR 6 6
2018 140 825,17 EUR 7 11
2019 52 327,83 EUR 4 5
2020 1 958,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 6 843,33 6843.33 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 750,00 8750.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 98 695,00 98695.00 EUR
Mesto Komárno 1 1 050,83 1050.83 EUR
Malokarpatské múzeum v Pezinku 1 19 295,83 19295.83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 42 644,00 42644.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 44 041,67 44041.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 958,00 1958.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 31 186,00 31186.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 162 811,00 162811.00 EUR
Domov dôchodcov 2 17 126,17 17126.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 6 583,33 6583.33 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 1 041,67 1041.67 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 7 040,83 7040.83 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 27 650,00 27650.00 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 1 7 920,00 7920.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 4 540,00 4540.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a montáž nábytku NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 94 830,00 94830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum - interiér Mesto Hlohovec 31 186,00 31186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre učebne THA00100 aTHA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 42 644,00 42644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 416,00 26416.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výmena okien na meštianskom dome STEFE Trnava, s. r. o. 9 700,00 9700.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Pasívny antidekubitný matrac Univerzitná nemocnica Bratislava 10 600,00 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Akadémia Policajného zboru v Bratislave 36 643,00 36643.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sústava multifunkčných výrobkov na úschovu rôznych muzeálnych predmetov Malokarpatské múzeum v Pezinku 23 160,00 23160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 56 160,00 56160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 212,00 8212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 21 100,00 21100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cateringové rozkladacie stoličky Mestské kultúrne stredisko 1 041,67 1041.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do ubytovne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14 178,00 14178.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nočné stolíky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 838,00 194838.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Nočný stolík Domov dôchodcov 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 680,00 20680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajnerová zostava nábytku pre potreby MŠ_35 Mesto Komárno 1 263,00 1263.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozdeľovače pracovného priestoru Ekonomická univerzita v Bratislave 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 722,00 26722.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 336 291,00 336291.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
+4217724827


ekonom@davidinterier.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. arch. Jana Bartošová
Adresa:
Holubyho 20 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Božena Dávidová
Adresa:
Holubyho 20 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
7. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Božena Dávidová
Adresa:
Holubyho 20 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. arch. Jana Bartošová
Adresa:
M. Bela 4752/42 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslav Soták
Adresa:
Námestie Slobody 7 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 7.05.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×