Dodávateľ

mc.edu, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: mc.edu, s.r.o.

IČO: 36558893

Adresa: Kupecká 9, Nitra

Registračné číslo: 2019/7-PO-D551

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Júl 2019

Záznam platný do: 25. Júl 2022

Posledná zmena: 2. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 352 600,00 EUR 2 2
2016 44 433,00 EUR 6 6
2017 3 866,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 352 600,00 EUR 2 2
2016 44 433,00 EUR 6 6
2017 3 866,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 666,67 666.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 12 983,33 12983.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 21 509,00 21509.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 3 200,00 3200.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 5 149,00 5149.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 252 000,00 252000.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 4 791,67 4791.67 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 1 100 600,00 100600.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 84 697,00 84697.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika pre projekty z ŠF EU. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 046 398,00 1046398.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interaktívne tabule Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 560,00 7560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné LED televízory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 868,00 23868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD disky Ústav experimentálnej fyziky SAV 6 023,42 6023.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazykové laboratórium - zariadenie na konverzáciu a softvér, interaktívny dotykový monitor min. 65", interaktívna tabuľa 89", Zero Client, monitor 19", notebook 17,3", notebook 15,6", tlačiareň, digitálna zrkadlovka + objektív, pamäťová karta, projektor UST s držiakom na stenu, Základná škola 19 999,00 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SMART LED TV Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 17 400,00 17400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre monitorovací systém Národné centrum zdravotníckych informácií 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom , Notebook, Monitory, externý HD Slovenské národné múzeum 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421253631291

+421253631221


mcedu@mcedu.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Metodova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Odborárska 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×