Osoba

Jozef Gál


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
36 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
247
Zmlúv:
282
V celkovej hodnote:
136,771,277 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
mc.edu, s.r.o. 36558893 Áno
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
mc.edu, s.r.o. 36558893 Áno
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. 54,004 EUR 13. Jún 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 122,741 EUR 1. Júl 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 27,952 EUR 1. Júl 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 5,627 EUR 13. Marec 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 125,480 EUR 1. Júl 2014
Nitriansky samosprávny kraj Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb 312,350 EUR 9. November 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft 588,262 EUR 23. Február 2015
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 120,333 EUR 20. Apríl 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) 398,850 EUR 14. August 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štatistický softvér 2,696 EUR 13. August 2019
Národný onkologický ústav monitor - ekvivalent na podporu normy DICOM part 14 s vysokými nárokmi na rozostup bodov, jasu, rozlíšenia FUJITSU P27-8 TS Pro 27" (PN: S26361-K1594-V160) 1,300 EUR 8. Jún 2020
Národný onkologický ústav zdroj HP Proliant 1000W Hot-Plug Redundant Power Supply For the Proliant ML350 ML370 and DL380 G5 Servers refurbished (PN: 399771-B21 alebo 403781-001 alebo 380622-001 alebo 379124-001) 50 EUR 30. December 2020
Nitriansky samosprávny kraj „1. etapa externého auditu informačných systémov a pracovných procesov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja – 2. časť (nákup HW a implementácia)“ 152,900 EUR 22. Jún 2017
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Informačná technológia 35,943 EUR 25. Október 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Počítač All-In-One 11,464 EUR 22. August 2016
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Notebook Lenovo IdealPad Yoga 2 13,3" s príslušenstvom: taška, myš, optická mechanika DVDRW 910 EUR 12. Október 2016
Katolícka univerzita v Ružomberku IKT zariadenia rôzneho druhu a príslušenstvo 3,819 EUR 19. Október 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Stolový počítač 489 EUR 7. November 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tlačiarne,Notebook,Webkamery,kamerový server,klávesnice, myši 3,958 EUR 1. December 2016
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach emailový server, doménový server, Windows update server, a s tým súvisiace práce a nastavenia, doprava 26,113 EUR 25. Január 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu 4,696,325 EUR 8. Apríl 2021
Nitriansky samosprávny kraj Poskytnutie služieb podpory prevádzky a modifikácie funkcionality informačného systému pre poskytovanie elektronických služieb Úradu NSK 1,500,000 EUR 30. Október 2015
Národné centrum zdravotníckych informácií Obnova HW serverovne, konsolidácia, zálohovanie a podpora pre NCZI infraštruktúru a dodávka výpočtovej techniky 229,950 EUR 25. Marec 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky 87,419 EUR 10. November 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky 47,303 EUR 10. November 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky 4,544 EUR 10. November 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky 196,599 EUR 10. November 2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva 44,947 EUR 28. Máj 2014
UNIVERZITA J. SELYEHO Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva 2,885,000 EUR 23. Máj 2018
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobné počítače s príslušenstvom a monitory 56,675 EUR 18. December 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Výpočtová technika 0 EUR 20. Júl 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Výpočtová technika 72,500 EUR 5. November 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Antivírusová ochrana pre pracovné stanice, notebooky a servery 9,000 EUR 21. Máj 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Servery s virtualizačnou platformou 45,333 EUR 13. Jún 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre 174,310 EUR 22. Máj 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky Služby podpory prevádzky a rozvoja diela Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 1,987,000 EUR 16. Október 2020
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Osobné počítače a notebooky. 136,187 EUR 12. Február 2020
UNIVERZITA J. SELYEHO Softvéry 22,000 EUR 19. Marec 2020
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Dodanie Informačnej technológie 60,840 EUR 29. Jún 2020
Národný onkologický ústav batéria HP EVA4400 Battery Array Assembly refurbished (PN: 460581-001 alebo AG637-63601) 500 EUR 22. December 2020
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Dodávka notebookov s príslušenstvom a monitormi 134,967 EUR 24. Júl 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Diskové pole 12,100 EUR 26. Október 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Pevné disky SAS pre diskové pole 4,840 EUR 20. Máj 2016
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro 16,132 EUR 23. Máj 2016
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Výpočtová technika 7,952 EUR 26. Október 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky SMART LED TV 12,983 EUR 18. November 2016
Národné centrum zdravotníckych informácií Zariadenie pre monitorovací systém 5,149 EUR 13. December 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky SW licencie IBM WebSphere Application Server 102,000 EUR 9. Január 2017
Slovenský pozemkový fond Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom 74,980 EUR 23. Júl 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre 1,206,177 EUR 22. Máj 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva 2,618,500 EUR 10. Marec 2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva 395,666 EUR 10. Marec 2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva 721,500 EUR 10. Marec 2021
Nitriansky samosprávny kraj Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb 235,685 EUR 20. Apríl 2021
Nitriansky samosprávny kraj Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb 763,218 EUR 20. Apríl 2021
Nitriansky samosprávny kraj Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb 63,036 EUR 20. Apríl 2021
Nitriansky samosprávny kraj Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb 138,240 EUR 20. Apríl 2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. 36,814 EUR 21. Júl 2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva 1,950,000 EUR 18. November 2014
Mesto Nitra Elektronizácia služieb mesta Nitra 2,558,000 EUR 23. Júl 2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva 200,807 EUR 13. Marec 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb. 19,202 EUR 10. August 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb. 2,647 EUR 26. Júl 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb. 3,507 EUR 26. Júl 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. 89,612 EUR 10. November 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) 1,504,704 EUR 27. Apríl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 20,199 EUR 17. Júl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 48,500 EUR 14. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Telekomunikačná technika a materiál 95,158 EUR 25. Január 2019
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Dodanie Informačnej technológie 65,100 EUR 10. Máj 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Modernizácia IT systému EVIDENCE 231,122 EUR 18. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Interaktívna tabuľa 667 EUR 13. Apríl 2017
Mesto Trnava Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - počítače OF 2.10.2019 6,638 EUR 2. December 2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie notebookov, monitorov a príslušenstva 133,130 EUR 11. Január 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Softvéry 2,995 EUR 4. September 2017
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín Tablety s príslušenstvom 5,750 EUR 29. September 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dátové úložisko a pevný disk 458 EUR 16. November 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Obstaranie serverov pre systém Lotus Notes 20,200 EUR 20. Jún 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Farebné LED televízory 17,730 EUR 24. Jún 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Údržba a opravy výpočtovej techniky vrátane dodávok náhradných dielov 0 EUR 2. September 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup softvérových licencií. 3,080 EUR 3. Január 2017
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Originálne tonery a iný spotrebný materiál do tlačiarní a MFZ 33,115 EUR 31. Január 2017
UNIVERZITA J. SELYEHO IKT predmety 4,950 EUR 6. Február 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Prenosný počítač 822 EUR 9. Marec 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dataprojektor a NAS úložisko 583 EUR 2. Máj 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Výpočtová technika - hardvér 1,700 EUR 8. Júl 2015
Mesto Galanta Nákup osobných počítačov 43,200 EUR 19. Jún 2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ 13,644 EUR 20. Február 2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ 22,843 EUR 20. Február 2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ 3,948 EUR 20. Február 2015
UNIVERZITA J. SELYEHO Dodávka IKT a technologickej infraštruktúry pre modernizáciu výskumu a vzdelávania 2,063,750 EUR 28. Október 2015
UNIVERZITA J. SELYEHO Dodávka IKT a technologickej infraštruktúry pre modernizáciu výskumu a vzdelávania 2,100,000 EUR 28. Október 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva a s tým súvisiacich služieb. 630,000 EUR 27. Október 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS 12,850 EUR 10. Apríl 2018
Štatistický úrad Slovenskej republiky Podpora informačného systému Elektronické služby Štatistického úradu SR 9,671,550 EUR 22. Február 2019
UNIVERZITA J. SELYEHO IKT predmety 1,107 EUR 27. Jún 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vybavenie laboratória 3,667 EUR 22. Máj 2020
Úrad vlády Slovenskej republiky Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia 10,095 EUR 31. Júl 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Notebook 9,400 EUR 29. November 2017
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo projekt-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 2,477 EUR 26. Január 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky SW licencie IBM WebSphere Application Server 21,890 EUR 24. Február 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa skenerov 7,492 EUR 26. Február 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Bezdrôtové prístupové body (wireless access point) Sieťový prepínač s podporou PoE (network switch) 2,948 EUR 14. Október 2016
Stredná odborná škola, Prakovce 282 Tablety 2,942 EUR 17. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prenosný počítač HP ProBook 450 G3 s príslušenstvom alebo ekvivalent 0 EUR 21. Október 2016
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Switch 48 port Gigabit - sieťový prepínač, sieťové komponenty 600 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ovládacia myš k osobnému počítaču, USB klávesnica SK/US, podložka pod myš, taška na NTB 1,575 EUR 25. November 2016
Trnavský samosprávny kraj Dodávka výpočtovej techniky 8,866 EUR 9. Január 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Kancelársky ultrabook 2,241 EUR 23. Február 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie čierno - biele formát A3 8,000 EUR 8. Marec 2017
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Informačná technológia 64,708 EUR 30. Júl 2018
UNIVERZITA J. SELYEHO Softvér 260 EUR 29. Marec 2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva 127,956 EUR 13. November 2015
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. 22,917 EUR 10. Marec 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. 34,420 EUR 15. Jún 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. 5,547 EUR 15. Jún 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. 27,698 EUR 15. Jún 2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Výpočtová technika pre projekty z ŠF EU. 252,000 EUR 20. Január 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo 7,989 EUR 29. Jún 2020
Národný onkologický ústav Kompaktné zobrazovacie riešenie do zasadacej miestnosti WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 projektor 3LCD s bezdrôtovou sietou LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) Epson EB-U42 1,049 EUR 19. Október 2020
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup 1ks servera a 2ks záložných zdrojov 9,900 EUR 10. August 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Záložný zdroj k serveru 930 EUR 17. August 2020
UNIVERZITA J. SELYEHO Softvéry 1,440 EUR 9. September 2020
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Microsoft Office 2016 pre podnikateľov a domácnosti 36,997 EUR 8. August 2017
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo projek- Bethlen Gábor Zrt 3,433 EUR 27. Január 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Výpočtová technika 6,967 EUR 19. August 2016
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro 72,704 EUR 24. Október 2016
Okresný súd Banská Bystrica skener 0 EUR 9. December 2016
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva II 29,600 EUR 13. December 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň, notebook 7,635 EUR 16. August 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre 2,414 EUR 22. Máj 2019
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 61,776 EUR 25. Máj 2015
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky a zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou 29,055 EUR 29. Október 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 47,610 EUR 5. Marec 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 212,800 EUR 13. Február 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup softvérov (OCR softvér, grafický softvér) 392 EUR 25. Jún 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Webkamery 2,163 EUR 22. Október 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II 144,998 EUR 10. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Výpočtová technika a periférie 1,230,000 EUR 8. August 2019
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Dodanie Informačnej technológie 35,000 EUR 22. Október 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II 78,300 EUR 15. Január 2020
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie mimozáručného servisu výpočtovej techniky 45,375 EUR 22. Máj 2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Počítač - štátna pokladňa 1,608 EUR 29. Február 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Interaktívne tabule 3,779 EUR 24. Máj 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Komponenty VT 2016_1 2,971 EUR 1. Jún 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Osobný počítač "All in one" 28,556 EUR 15. December 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky Podpora IBM WebSphere Application Server 0 EUR 16. Marec 2017
Slovenské národné múzeum Počítačová zostava s príslušenstvom , Notebook, Monitory, externý HD 3,200 EUR 27. Marec 2017
UNIVERZITA J. SELYEHO Softvéry 780 EUR 19. Apríl 2021
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky 100,600 EUR 18. Marec 2015
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. 14,802 EUR 14. Júl 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva 20,099 EUR 8. December 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft 1,105,324 EUR 23. Február 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS 16,900 EUR 20. November 2017
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Rozšírenie existujúcej WiFi siete o prístupové body s príslušenstvom 4,522 EUR 16. November 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Webkamery s príslušenstvom 667 EUR 22. Október 2020
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca Notebook 10,400 EUR 11. November 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Gazepoint 9,030 EUR 18. Júl 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Notebooky 8,945 EUR 3. December 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 65,594 EUR 2. Júl 2020
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Dodávka pamäťových médií a príslušenstva k osobným počítačom 7,400 EUR 22. Júl 2020
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Pracovná stanica Fujitsu Esprimo P558/E94+ bez OS a DVD mechaniky alebo ekvivalent 3,332 EUR 14. September 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dataprojektory 2,900 EUR 20. Júl 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Sieťový prepínač s podporou PoE (network switch)Bezdrôtový sieťový smerovač (wifi router) 701 EUR 16. November 2017
Mesto Rožňava PC zostava, skener 6,493 EUR 11. Marec 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Kompatibilné diskové pole 0 EUR 12. Máj 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa sieťových zariadení 72,993 EUR 24. Jún 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Grafický softvér pre digitálnu kresbu a maľbu 600 EUR 27. Júl 2016
Ústav experimentálnej fyziky SAV HDD disky 4,792 EUR 4. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra ND do výpočtovej techniky 14,639 EUR 15. November 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Operačná pamäť pre servery 2,996 EUR 9. Marec 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prenosné osobné počítače 130,833 EUR 7. Marec 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva 361,987 EUR 26. Jún 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 422,505 EUR 12. Máj 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 134,871 EUR 11. Marec 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 59,190 EUR 3. Február 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 55,800 EUR 3. Február 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 9,600 EUR 18. December 2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 352,630 EUR 12. Máj 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 35,030 EUR 18. December 2013
UNIVERZITA J. SELYEHO Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva 2,885,000 EUR 18. Február 2015
Nitriansky samosprávny kraj Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb 648,000 EUR 13. December 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Výpočtová technika a periférie 8,201,965 EUR 14. November 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre 1,649,166 EUR 22. Máj 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nákup softvérov (štatistický, softvér na prevedenie dát) 6,998 EUR 25. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Výpočtová technika a periférie 3,548,750 EUR 18. December 2019
Národný onkologický ústav monitor - ekvivalent na podporu normy DICOM part 14 s vysokými nárokmi na rozostup bodov, jasu, rozlíšenia FUJITSU P27-8 TS UHD 27" (PN: S26361-K1610-V160) 4,800 EUR 8. Jún 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Softvér 2,581 EUR 2. Júl 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Technické zariadenia 2 - Veľkokapacitná tlač 37,332,269 EUR 6. Júl 2020
Národný onkologický ústav HP Flash Backed Write Cache (FBWC) Capacitor (Battery) With 36-in Cable For HP P-Series HP Controllers refurbished (PN: 660093-001 alebo 654873-003) 30 EUR 30. December 2020
Národný onkologický ústav HP 1TB FC 3.5-inch M6412 Enclosure Hard Drive 40 pin 4GB/s Hot-Plug Fibre Channel ATA (FATA) refurbished (PN: AG691A-RFB alebo AG691B-RFB alebo 671148-001 alebo 454414-001 alebo AG691-64201) 450 EUR 30. December 2020
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Dodávka zariadení (notebooky s príslušenstvom, monitory a AIO zariadenie) 134,167 EUR 7. Február 2018
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom Obnova a modernizácia technického vybavenia 5,663 EUR 4. November 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Notebook 1,467 EUR 15. Máj 2018
Slovenský pozemkový fond Dodávka výpočtovej techniky All in One PC 141,520 EUR 24. Júl 2018
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup výpočtovej techniky 194,136 EUR 28. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR 2,169,264 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 78,000 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 326,434 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS 3,860,176 EUR 20. December 2019
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 1,045,292 EUR 12. Február 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 219,700 EUR 16. Máj 2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup výpočtovej technicky 43,333 EUR 15. Február 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku Výpočtová technika 8,650 EUR 22. August 2016
Okresný súd Žilina Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M403dn alebo ekvivalent 940 EUR 8. November 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup nových mailových serverov 13,950 EUR 6. Marec 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR 1,678,980 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Obstaranie IKT 161,732 EUR 12. Marec 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 161,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 559,650 EUR 28. Máj 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 9,900 EUR 28. Máj 2019
Generálna prokuratúra SR Laserová tlačiareň 0 EUR 5. August 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup nových dokumentových serverov 13,470 EUR 9. Január 2017
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Modernizácia technickej infraštruktúry UKE SAV 1,535,850 EUR 11. November 2015
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Modernizácia technickej infraštruktúry UKE SAV 982,875 EUR 11. November 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rozšírenie funkcionality IS Doklady 720,200 EUR 18. August 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Stredná odborná škola technická Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene 13,790 EUR 6. August 2020
Stredná odborná škola technická Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene 67,490 EUR 6. August 2020
Stredná odborná škola technická Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene 240,600 EUR 6. August 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 1,987 EUR 25. Jún 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 167,631 EUR 6. Júl 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 43,717 EUR 6. Júl 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 13,926 EUR 6. Júl 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 1,131 EUR 6. Júl 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 576 EUR 6. Júl 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 1,728 EUR 2. September 2020
Generálna prokuratúra SR Systém časovej synchrinizácie 0 EUR 19. September 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Výpočtová technika 8,731 EUR 20. September 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Nákup osobných počítačov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas životného cyklu 21,668 EUR 3. Október 2016
Okresný súd Žilina Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M402dne 0 EUR 16. December 2016
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 2,736 EUR 18. December 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 2,304 EUR 14. Január 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 45,507 EUR 16. Máj 2014
Gymnázium Dodanie zariadenia, vybavenia pre projekt s názvom: "Moderné vzdelávanie najlepšia investícia" 19,000 EUR 18. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR 1,700,660 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 193,700 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS 1,200 EUR 20. December 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 15,508 EUR 28. Máj 2019
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Notebook Lenovo B50-80 black alebo ekvivalent 6,990 EUR 17. Február 2016
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Dodávka IKT prostriedkov 0 EUR 14. Október 2016
Okresný súd Žilina Osobné počítače – All in One 10,962 EUR 7. November 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 810 EUR 28. Máj 2019
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky (EVO) 407,100 EUR 23. Apríl 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rozšírenie IS Doklady o vytvorenie bezpečnostného systému pre zaistenie opatrení fyzickej a objektovej bezpečnosti pre medzinárodné podujatia 383,900 EUR 12. December 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 109,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 52,000 EUR 16. Máj 2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup výpočtovej techniky 67,408 EUR 22. Máj 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rozšírenie a komplexná podpora IS Doklady 3,800,652 EUR 22. December 2020
Základná škola Jazykové laboratórium - zariadenie na konverzáciu a softvér, interaktívny dotykový monitor min. 65", interaktívna tabuľa 89", Zero Client, monitor 19", notebook 17,3", notebook 15,6", tlačiareň, digitálna zrkadlovka + objektív, pamäťová karta, projektor UST s držiakom na stenu, 0 EUR 15. November 2016
Generálna prokuratúra SR Nákup 16 ks skenerov 0 EUR 9. December 2016
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Vysokovýkonný notebook „MSI GT72VR 6RE-400CZ Dominator Pre Tobi“ alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických a kvalitatívnych parametrov 0 EUR 2. Marec 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR 2,192 EUR 20. Január 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR 1,381,704 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 301,000 EUR 28. Máj 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Slovenská agentúra životného prostredia Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni 9,145,000 EUR 12. November 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS 800 EUR 20. December 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup výpočtovej techniky 77,417 EUR 20. August 2019
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 51,480 EUR 25. Marec 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu 15,412 EUR 8. September 2020
Centrum výcviku Lešť Nákup výpočtovej techniky pre podporu CAX - Vežových pracovných staníc 29,408 EUR 23. Máj 2017
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Zabezpečenie maintenancu pre serverovňu 16,417 EUR 21. December 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Výpočtová technika 18,890 EUR 26. August 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Centrum výcviku Lešť Nákup a dodávka záložných zdrojov 6,125 EUR 12. Október 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 109,850 EUR 16. Máj 2014
Generálna prokuratúra SR Nákup licencií pre klientov mailovej elektronickej pošty HCL Lotus Notes SK 14,550 EUR 2. December 2019
Generálna prokuratúra SR Doplnenie 5 mobilných pracovísk hardvérového a softvérového vybavenia pre zamestnancov obstarávateľa 9,700 EUR 22. Február 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 15,508 EUR 28. Máj 2019
Mesto Prešov Nákup výpočtovej techniky 7,908 EUR 7. November 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 135,850 EUR 16. Máj 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v 161,850 EUR 16. Máj 2014
Mesto Prešov Nákup výpočtovej techniky 11,998 EUR 25. August 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Počítač All-In-One 1,079 EUR 6. September 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×