Dodávateľ

ŽOS Vrútky a.s.

Vrútky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ŽOS Vrútky a.s.

IČO: 31615619

Adresa: Dielenská Kružná 2, Vrútky

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3120

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Máj 2020

Záznam platný do: 21. Máj 2023

Posledná zmena: 24. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 542 312,00 EUR 6 6
2014 39 534 019,00 EUR 26 35
2015 37 971 819,00 EUR 28 35
2016 292 010 871,00 EUR 35 49
2017 207 078 288,00 EUR 34 38
2018 19 731 558,00 EUR 34 44
2019 35 478 060,00 EUR 31 48
2020 65 859 493,00 EUR 42 67
2021 129 842 556,00 EUR 30 53
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 681 592,00 EUR 15 23
2015 69 157 889,00 EUR 36 42
2016 293 286 989,00 EUR 36 48
2017 204 509 718,00 EUR 34 42
2018 22 947 308,00 EUR 33 44
2019 10 803 381,00 EUR 29 43
2020 79 187 957,00 EUR 39 61
2021 142 474 142,00 EUR 43 72

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 17 1 261 208,00 1261208.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 358 826 787 768,00 826787768.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 577,00 13577.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 491 104,00 491104.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 147,00 170147.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 215 476,00 2215476.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 769 649,00 769649.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 337 616,00 337616.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 364 536,00 364536.0 EUR 2014 Služby Nie 6
Pozáručný servis a opravy komponentov hnacích dráhových vozidiel radu 263 koncepcii Push-Pull Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia HDV 163 na dvojsystémové HDV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 811 500,00 25811500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 41 993,00 41993.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 54 514,00 54514.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 287,00 276287.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30 940 000,00 30940000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 577,00 11577.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 751 451,00 751451.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 233 798,00 233798.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 83 364,00 83364.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 261 890,00 1261890.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 197 084,00 197084.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 258 099,00 258099.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 119 577,00 119577.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 425 096,00 2425096.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 707,00 140707.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 125 467,00 125467.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 329 232,00 1329232.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 845,00 8845.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 861.001-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 659 416,00 659416.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy násilného poškodenie ŽKV 861.022-6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 621,00 24621.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 245 901,00 245901.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 082 350,00 2082350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava HDV 263.007-7 po požiari Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 413 740,00 413740.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 490 000,00 4490000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 877,00 11877.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 200 519,00 200519.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 309 920,00 309920.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 225 944,00 2225944.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 653 879,00 2653879.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 349,00 26349.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 444 323,00 444323.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 740,00 312740.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 204 870,00 204870.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 155 883,00 155883.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 192 539,00 192539.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 320 000,00 1320000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 485 143,00 485143.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 202 387,00 202387.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy hnacích dráhových vozidiel 350.020-4 a 350.016-2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 941 790,00 941790.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 57 865,00 57865.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 679 604,00 679604.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 545 893,00 2545893.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 200 194,00 200194.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 373 136,00 1373136.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 798 856,00 798856.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 092 841,00 2092841.0 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobných vozňov radu B, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 330 502,00 330502.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 318 350,00 318350.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 318 350,00 318350.0 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa WWRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 172 644,00 172644.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 442 538,00 1442538.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 196 927,00 196927.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 299 337,00 299337.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 245 393,00 245393.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 250 916,00 250916.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 287 986,00 287986.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 257 279,00 257279.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 83 220,00 83220.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 150 149,00 150149.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 295 775,00 295775.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 330 130,00 330130.0 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobných vozňov radu Bc, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 525 416,00 525416.0 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobného vozňa radu WRRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 186 472,00 186472.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 074 947,00 2074947.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 469 237,00 1469237.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 287 580,00 287580.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159 709,00 159709.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 347 477,00 347477.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 54 514,00 54514.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 237 976,00 237976.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000,00 1200000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za IV. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 379 774,00 1379774.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 389 204,00 389204.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 778 676,00 2778676.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 334 406,00 334406.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 500 000,00 2500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 752 000,00 5752000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 543 361,00 543361.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199 913,00 199913.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 188 974,00 188974.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 909 503,00 1909503.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 637 677,00 1637677.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 173 358,00 173358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 59 568,00 59568.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup dieselových jednotiek (DMJ) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76 999 000,00 76999000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 112 322,00 112322.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 483 646,00 483646.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 771,00 74771.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70 280,00 70280.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 99 989,00 99989.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 663 753,00 663753.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 47 100,00 47100.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68 275 000,00 68275000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 732,00 77732.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 645 692,00 23645692.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 300 000,00 300000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 478 110,00 478110.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 219 300,00 1219300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199 626,00 199626.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 150 763,00 150763.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 321 332,00 321332.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 819 900,00 3819900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 551 979,00 551979.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 241 084,00 1241084.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 47 356,00 47356.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 076 748,00 2076748.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 101 388,00 101388.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 787 922,00 7787922.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 912 963,00 9912963.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 131 013,00 4131013.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 200 917,00 4200917.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 524 404,00 524404.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 063 915,00 2063915.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 280 968,00 2280968.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 437 576,00 437576.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177 413,00 177413.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 298 539,00 298539.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 623,00 2623.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 425 371,00 425371.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 63 412,00 63412.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70 287,00 70287.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177,00 177.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 207 010,00 1207010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 253,00 106253.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 236 317,00 236317.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 343 888,00 343888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 443 930,00 443930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 707 522,00 707522.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 000 910,00 1000910.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 037 013,00 1037013.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 591 883,00 591883.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 920,00 48920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 273 585,00 1273585.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 453,00 77453.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 217 621,00 1217621.0 LTL 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 176 290,00 176290.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 633 482,00 1633482.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 141 205,00 141205.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 685 420,00 685420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 989 705,00 989705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 354 767,00 1354767.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 051,00 25051.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 802 647,00 802647.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 966 400,00 6966400.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 328,00 29328.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 250 050,00 250050.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 157 471,00 157471.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 257,00 67257.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31 055,00 31055.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 261 383,00 261383.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 548 407,00 548407.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 821 013,00 1821013.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 220 893,00 220893.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 557,00 36557.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 669 193,00 669193.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 920 000,00 5920000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 361 384,00 361384.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 569 798,00 569798.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 281 600,00 21281600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 436 661,00 1436661.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 788,00 36788.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 233 590,00 233590.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 054 321,00 1054321.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 953,00 276953.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 021 764,00 1021764.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 773 347,00 773347.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 132 511,00 132511.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 249 593,00 249593.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 19 328,00 19328.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 81 164,00 81164.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 547 274,00 1547274.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 278 765,00 278765.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 151 200,00 151200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 182 018,00 182018.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 272 909,00 272909.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 266 804,00 15266804.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 438 690,00 438690.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 411 043,00 411043.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 721 468,00 721468.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 008 547,00 1008547.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 132 511,00 132511.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 156 486,00 156486.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 450 912,00 450912.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 462,00 6462.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 234 400,00 8234400.0 EUR 2020 Služby Nie 7
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 378 603,00 378603.0 EUR 2020 Služby Nie 6
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 340,00 254340.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 970 341,00 1970341.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 108 030,00 108030.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 053 178,00 2053178.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 328 334,00 328334.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 480 359,00 1480359.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 105 680,00 105680.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 79 646,00 79646.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 231 000,00 13231000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 162/163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 615 000,00 6615000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup podvozkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 850 000,00 2850000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 021 215,00 1021215.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 605 340,00 1605340.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 968 025,00 968025.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 84 962,00 84962.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 095 222,00 3095222.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 289 601,00 289601.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 527 903,00 527903.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 303 862,00 303862.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 413 333,00 413333.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 669 921,00 3669921.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 561 461,00 561461.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 388 779,00 388779.0 EUR 2020 Služby Nie 1
NÁKUP OSOBNÝCH VOZŇOV DO REGIONÁLNEJ DOPRAVY Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 32 980 000,00 32980000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 554 400,00 14554400.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 460 953,00 460953.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 367 536,00 367536.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 545 638,00 545638.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 32 949,00 32949.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 495,00 9495.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 17 189,00 17189.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 461 940,00 461940.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 314 877,00 314877.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 099 475,00 1099475.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 89 407,00 89407.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 154 185,00 154185.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 633 860,00 633860.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 024,00 4024.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 190 358,00 190358.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 395 998,00 395998.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 427 486,00 427486.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 122,00 170122.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 59 928,00 59928.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 630 652,00 630652.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 162/163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 538 137,00 538137.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 477 642,00 1477642.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 438 315,00 438315.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 167 613,00 167613.0 EUR 2021 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 203 200,00 15203200.0 EUR 2021 Služby Nie 6
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 515 910,00 515910.0 EUR 2021 Služby Nie 5
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 291 100,00 291100.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 350 a ich hlavných agregátov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 510 000,00 11510000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 872 072,00 872072.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 162/163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 242 254,00 242254.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 572 322,00 572322.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 202 990,00 202990.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 298 151,00 298151.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 233,00 5233.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 141 022,00 141022.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Modernizácia elektrických jednotiek radu 425 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31 495 005,00 31495005.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 597 235,00 597235.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 75 267,00 75267.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 057 001,00 2057001.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27 829,00 27829.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 805 487,00 805487.0 EUR 2021 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 935 852,00 935852.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 550 633,00 1550633.0 EUR 2021 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 557 109,00 1557109.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 120 508,00 11120508.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 173 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mgr. Jela Moricová
Adresa:
500 Necpaly 03812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Víťazoslav Moric
Adresa:
Necpaly 500 Necpaly 03812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Claudio Frick
Adresa:
Im Hasenacker 25 Schaan LI9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Október 2018
Záznam do:
11. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Moricová
Adresa:
Necpaly Necpaly 038 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Moricová
Adresa:
Necpaly Necpaly 038 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mgr. Jela Moricová
Adresa:
500 Necpaly 03812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HKV Law Firm s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.10.2018 do: 11.02.2020

StiahniZáznam platný od: 15.03.2018 do: 17.10.2018

StiahniZáznam platný od: 11.12.2017 do: 15.03.2018

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 11.12.2017

StiahniZáznam platný od: 30.06.2017 do: 8.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×