Osoba

Kristen Mikkel Volmer Lind


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Vek:
67 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
14
Aktívne na UVOstat.sk:
6
Obstarávaní:
340
Zmlúv:
453
V celkovej hodnote:
840,876,187 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
ŽOS Vrútky a.s. 31615619 Áno
ŽOS TRADING s.r.o. 31574653 Áno
FERONA Slovakia, a.s. 36401137 Áno
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. 44225881 Nie
Slovenská plavba a prístavy a.s. 35705671 Nie
ZASTROVA, a.s. 31699855 Nie
TATRAVAGÓNKA a.s. 31699847 Nie
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 35736046 Nie
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 36774278 Áno
LOKORAIL, a.s 36564443 Áno
Cargo Wagon, a.s. 47523441 Nie
ŽOS-EKO, s.r.o. 36002445 Nie
Slovenská plavba a prístavy, Lodenica s.r.o. 35870508 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ŽOS Vrútky a.s. 31615619 Áno
FERONA Slovakia, a.s. 36401137 Áno
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 35736046 Nie
Ferona – Servis Centrum Slovakia, a.s. 44066716 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozidiel – točivé stroje, transformátory, tlmivky a ich diely 1,034 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 15,420 EUR 16. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 47,349 EUR 15. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 258,099 EUR 11. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy násilného poškodenie ŽKV 861.022-6 24,621 EUR 15. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 7,848 EUR 31. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 15,071 EUR 31. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 40,401 EUR 31. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozidiel – točivé stroje, transformátory, tlmivky a ich diely 3,196 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozdiel -podzostavy koľajových vozidiel a pružiny. 483 EUR 2. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 166,218 EUR 18. Marec 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prekládka železnorudných a iných sypkých substrátov a ich rozmrazovanie na pracovisku VSP ČNT spojená s prenájmom manipulačnej techniky. 5,952,300 EUR 6. Marec 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 83,220 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 119,756 EUR 26. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 51,143 EUR 18. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 37,000 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 1,181 EUR 30. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 6,432 EUR 28. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 222,723 EUR 22. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 22,043 EUR 31. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 483,646 EUR 21. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 146,578 EUR 28. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 167,674 EUR 30. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 83,734 EUR 24. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 183,320 EUR 28. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 166,438 EUR 5. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 25,051 EUR 2. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 802,647 EUR 25. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 220,893 EUR 1. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 1,970,341 EUR 29. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 968,025 EUR 23. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,054,321 EUR 18. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 249,593 EUR 11. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 19,328 EUR 27. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,547,274 EUR 30. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. 15,266,804 EUR 29. Apríl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 47,202 EUR 29. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 169,731 EUR 15. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 132,511 EUR 13. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 89,407 EUR 20. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,024 EUR 13. August 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina 108,750 EUR 2. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 162/163 242,254 EUR 13. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 572,322 EUR 4. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363 1,550,633 EUR 20. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361 11,120,508 EUR 28. Október 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Betonárska výstuž a betónová zmes pre žst. Sása - Pliešovce, Nitra a Topoľčany - Časť 1 - Betonárska výstuž 47,751 EUR 14. August 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 13,141 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 29,668 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 64,319 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 9,577 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 26,996 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 121,245 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozidiel – točivé stroje, transformátory, tlmivky a ich diely 1,551 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 26,219 EUR 16. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 560,685 EUR 13. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 8,845 EUR 3. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 862,225 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 6,732 EUR 27. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SVIETIDLÁ - dodávky náhradných dielov železničných koľajových vozidiel 2,820 EUR 18. Marec 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 138,501 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 1,320,000 EUR 22. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy hnacích dráhových vozidiel 350.020-4 a 350.016-2 470,550 EUR 10. August 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy hnacích dráhových vozidiel 350.020-4 a 350.016-2 471,240 EUR 10. August 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 93,052 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 9,125 EUR 8. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 47,102 EUR 23. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 11,581 EUR 24. Apríl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 oprava osobných vozňov radu B, Bcee a Bceer 330,502 EUR 3. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 5,494 EUR 23. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 79,286 EUR 15. Január 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 22,836 EUR 26. Január 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 21,228 EUR 27. Október 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 89,607 EUR 25. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 oprava osobných vozňov radu Bc, Bcee a Bceer 525,416 EUR 2. Február 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,266,314 EUR 21. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 1,928,000 EUR 11. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 4,835 EUR 13. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 26,092 EUR 15. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 4,165 EUR 3. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov/transformátorov/tlmiviek/dynám hnacích dráhových vozidiel 14,386 EUR 14. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 64,029 EUR 8. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 59,568 EUR 12. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 42,717 EUR 4. Máj 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 239,528 EUR 27. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,076,748 EUR 4. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,131,013 EUR 6. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 707,522 EUR 14. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 141,205 EUR 26. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 989,705 EUR 30. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,821,013 EUR 5. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 56,616 EUR 29. Júl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 17,769 EUR 29. Júl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 51,274 EUR 19. Júl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 21,821 EUR 11. Júl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 90,984 EUR 25. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,021,215 EUR 12. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,436,661 EUR 20. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 773,347 EUR 20. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 14,251 EUR 21. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 70,667 EUR 23. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 10,960 EUR 29. Október 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 67,342 EUR 4. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 32,046 EUR 23. December 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Železiarsky tovar. 1,049 EUR 16. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 66,452 EUR 2. Máj 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 33,460 EUR 18. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 73,852 EUR 9. Január 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 17,294 EUR 21. Február 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 90,386 EUR 18. Február 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 14,533 EUR 7. Február 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 82,943 EUR 18. Február 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 149,788 EUR 18. Január 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 633,860 EUR 13. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. 630,652 EUR 24. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 162/163 538,137 EUR 20. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 40,100 EUR 9. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 38,625 EUR 28. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 48,301 EUR 9. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 67,963 EUR 10. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 26,564 EUR 12. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 276,287,324 EUR 19. Február 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zaradenia vzduchotechnické 1,613 EUR 30. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 861,393 EUR 31. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 1,260,000 EUR 17. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 120,000 EUR 12. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 120,000 EUR 11. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 420,000 EUR 17. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 330,000 EUR 21. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie prepravných a súvisiacich služieb pri preprave hnojív podliehajúcich poveternostným vplyvom v prístave Bratislava Pálenisko. 1,909,500 EUR 12. Jún 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SVIETIDLÁ - dodávky náhradných dielov železničných koľajových vozidiel 1,913 EUR 18. Marec 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. 1,312,242 EUR 23. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 524,112 EUR 23. Február 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 100,000 EUR 7. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 156,906 EUR 30. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 oprava osobného vozňa radu WRRm 186,472 EUR 2. Február 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,500,000 EUR 11. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 320,000 EUR 11. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 135,192 EUR 18. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 122,248 EUR 20. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 23,645,692 EUR 13. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 47,356 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 1,266,830 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 106,253 EUR 13. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 343,888 EUR 22. Február 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 36,557 EUR 20. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 100,633 EUR 31. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 16,738 EUR 29. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 328,334 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. 105,680 EUR 31. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 3,669,921 EUR 29. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 23,826 EUR 20. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 33,355 EUR 4. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 18,632 EUR 18. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 5,741 EUR 9. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 61,858 EUR 3. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 278,765 EUR 4. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup podvozkov 1,600,000 EUR 4. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup podvozkov 1,250,000 EUR 4. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 200,000 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 307,200 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 940,000 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 137,600 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 736,000 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 880,000 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 281,600 EUR 24. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 32,949 EUR 20. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 17,189 EUR 26. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 49,407 EUR 13. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 55,060 EUR 4. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 9,270 EUR 13. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 107,165 EUR 10. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 13,062 EUR 7. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 120,661 EUR 7. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 395,998 EUR 13. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 167,613 EUR 17. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer 755,852 EUR 30. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer 180,000 EUR 27. September 2021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 13,577 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 100,000 EUR 13. Október 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zariadenia vzduchotechnické 1,164 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup osobných vozňov 30,940,000 EUR 29. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,068,169 EUR 20. Jún 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 10,257 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie 1,200 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,505,098 EUR 23. Júl 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zaradenia vzduchotechnické 664 EUR 30. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 389,204 EUR 21. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 194,488 EUR 12. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup dieselových jednotiek (DMJ) 76,999,000 EUR 28. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 32,051 EUR 3. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 74,771 EUR 16. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy 68,275,000 EUR 19. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 941,129 EUR 4. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 9,912,963 EUR 6. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 207,694 EUR 28. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 70,287 EUR 15. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,207,010 EUR 15. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,000,910 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,217,621 EUR 15. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel 177,264 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel 151,800 EUR 12. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel 164,450 EUR 8. November 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 1,421 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 31,055 EUR 4. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 108,030 EUR 17. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 201,248 EUR 11. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 21,281,600 EUR 23. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,021,764 EUR 9. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 22,144 EUR 29. Apríl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 44,369 EUR 25. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 4,257 EUR 12. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 37,693 EUR 4. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 721,468 EUR 12. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 450,912 EUR 30. Jún 2020
Obecný technický podnik Staškov Hutnícky materiál 0 EUR 29. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 115,601 EUR 15. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 545,638 EUR 17. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 154,185 EUR 17. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 190,358 EUR 20. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 86,871 EUR 24. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 18,789 EUR 9. Február 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 44,572 EUR 17. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia elektrických jednotiek radu 425 31,495,005 EUR 28. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 110,547 EUR 22. Júl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 1,306,562 EUR 28. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 140,000 EUR 30. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,117,010 EUR 30. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 238,526 EUR 3. Júl 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 12,666 EUR 8. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 4,735 EUR 25. Júl 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 118,155 EUR 18. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 51,425 EUR 22. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 100,000 EUR 13. Október 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 41,993 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 360 EUR 27. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 122,868 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava HDV 263.007-7 po požiari 413,740 EUR 21. November 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 21,291 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozidiel – točivé stroje, transformátory, tlmivky a ich diely 1,598 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 159,008 EUR 25. November 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 4,064 EUR 27. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t 150,149 EUR 30. September 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Hutný materiál 23,018 EUR 15. Január 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 159,709 EUR 22. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov 270,249 EUR 30. Máj 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t 54,514 EUR 30. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 150,180 EUR 27. Jún 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SVIETIDLÁ - dodávky náhradných dielov železničných koľajových vozidiel 13,391 EUR 18. Marec 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 199,913 EUR 8. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 6,333 EUR 28. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 98,209 EUR 8. December 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 5,411 EUR 30. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 167,271 EUR 18. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 77,732 EUR 4. Máj 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 150,763 EUR 15. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 321,332 EUR 24. Máj 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 101,388 EUR 28. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,200,917 EUR 6. Október 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 1,851 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,280,968 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 177 EUR 3. Január 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 42,364 EUR 15. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 685,420 EUR 21. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 261,383 EUR 14. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 548,407 EUR 9. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 2,240,000 EUR 24. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 527,903 EUR 23. Október 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál II. 14,000 EUR 31. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 81,164 EUR 17. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 162/163 6,615,000 EUR 18. November 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,008,547 EUR 22. Jún 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Hutný materiál 5,642 EUR 13. Apríl 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hutný materiál 1,083 EUR 23. Máj 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 1,257 EUR 13. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 5,233 EUR 9. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. 805,487 EUR 24. September 2021
Univerzita Komenského v Bratislave Generálna oprava lodenice FTVŠ UK Liptov 84,000 EUR 16. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 142,636 EUR 30. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SVIETIDLÁ - dodávky náhradných dielov železničných koľajových vozidiel 8,587 EUR 18. Marec 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 4,221 EUR 27. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozidiel - točivé stroje, transformátory, tlmivky a ich diely 121 EUR 30. Jún 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 1,346,100 EUR 27. Október 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 1,941,391 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 80,605 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie 2,088 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 191,271 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zariadenia vzduchotechnické 1,207 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 19,892 EUR 27. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 52,471 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 97,029 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,220,116 EUR 29. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 928,940 EUR 12. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 678 EUR 21. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 4,195 EUR 13. Október 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 48,792 EUR 11. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám 13,268 EUR 13. Október 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 43,272 EUR 20. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 109,743 EUR 20. Máj 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 199,626 EUR 2. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 504 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,123,200 EUR 11. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 298,539 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 21,057 EUR 2. Február 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,037,013 EUR 15. Jún 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 10,661 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 39,625 EUR 28. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 10,653 EUR 9. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,354,767 EUR 30. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 102,374 EUR 3. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 45,585 EUR 24. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363 289,601 EUR 28. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 151,200 EUR 31. Január 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 21,657 EUR 11. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 91,299 EUR 12. Marec 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Pozinkované stĺpiky 1,650 EUR 20. Január 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 64,167 EUR 24. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 56,544 EUR 8. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 50,320 EUR 24. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 44,183 EUR 16. Február 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 59,928 EUR 16. Február 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 476,400 EUR 2. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 1,270,400 EUR 2. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 476,400 EUR 2. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 840,000 EUR 2. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 6,070,000 EUR 2. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer 6,070,000 EUR 2. Jún 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 6,217 EUR 24. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 42,184 EUR 22. Júl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 48,160 EUR 8. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 51,291 EUR 25. August 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 31,885 EUR 25. August 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 2,057,001 EUR 20. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 27,829 EUR 9. Júl 2021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie 1,566 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy komponentov hnacích dráhových vozidiel radu 263 koncepcii Push-Pull 100,000 EUR 13. Október 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zariadenia vzduchotechnické 909 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 54,514 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zariadenia vzduchotechnické 432 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 8,796 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 116,982 EUR 18. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 111,598 EUR 19. Jún 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie 1,913 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 952,456 EUR 30. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 oprava osobného vozňa WWRm 49,528 EUR 30. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 51,087 EUR 19. November 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy 3,237 EUR 30. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,200,000 EUR 11. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za IV. Q 2015. 1,099,869 EUR 9. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 1,225,866 EUR 20. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 7,036 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 99,989 EUR 10. Január 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t 47,100 EUR 31. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 616,000 EUR 7. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 7,787,922 EUR 6. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,623 EUR 28. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 91,485 EUR 5. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 124,702 EUR 22. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 236,317 EUR 13. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 591,883 EUR 26. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 29,328 EUR 20. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 13,138 EUR 18. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 23,826 EUR 31. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 53,270 EUR 24. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 54,291 EUR 8. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 7,755 EUR 24. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 112,770 EUR 9. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,053,178 EUR 22. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,480,359 EUR 8. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 79,646 EUR 30. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 736 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 303,862 EUR 29. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 86,366 EUR 6. November 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 250,123 EUR 14. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 14,400 EUR 13. Október 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 132,511 EUR 20. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 81,065 EUR 3. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. NÁKUP OSOBNÝCH VOZŇOV DO REGIONÁLNEJ DOPRAVY 32,980,000 EUR 7. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer 4,271,400 EUR 15. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer 10,283,000 EUR 15. Január 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Oceľ na výrobu väzeňského nábytku 41,442 EUR 8. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 9,495 EUR 2. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 438,315 EUR 28. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer 81,071 EUR 13. Máj 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer 791,000 EUR 17. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 298,151 EUR 24. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov 161,419 EUR 30. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia HDV 163 na dvojsystémové HDV 25,811,500 EUR 28. Apríl 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozidiel – točivé stroje, transformátory, tlmivky a ich diely 181 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 442,111 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 197,084 EUR 11. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 99,058 EUR 8. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava násilného poškodenie ŽDV 861.001-0 659,416 EUR 3. Máj 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SVIETIDLÁ - dodávky náhradných dielov železničných koľajových vozidiel 6,211 EUR 18. Marec 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 172,589 EUR 16. Jún 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zariadenia vzduchotechnické 1,113 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie 2,443 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SVIETIDLÁ - dodávky náhradných dielov železničných koľajových vozidiel 859 EUR 18. Marec 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zariadenia vzduchotechnické 815 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 244,134 EUR 24. September 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie 956 EUR 26. Október 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 70,280 EUR 19. Január 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náhradné diely železničných koľajových vozidiel - točivé stroje, transformátory, tlmivky a ich diely 7,201 EUR 31. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 300,000 EUR 13. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 25,279 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 239,773 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 177,413 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 48,920 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,273,585 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,633,482 EUR 13. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 167,400 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 266,400 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 864,000 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 294,400 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 1,032,000 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 448,800 EUR 29. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 444,000 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 524,000 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 435,200 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov 628,598 EUR 7. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 250,050 EUR 19. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 669,193 EUR 7. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. 1,605,340 EUR 3. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 84,962 EUR 10. November 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 3,095,222 EUR 28. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 36,788 EUR 9. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 19,966 EUR 28. Január 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 92,332 EUR 23. Marec 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 11,792 EUR 25. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363 13,231,000 EUR 18. November 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 264 EUR 8. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 156,486 EUR 23. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 6,462 EUR 9. Jún 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 3,250 EUR 19. Júl 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Hutný materiál 4,998 EUR 5. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 36,231 EUR 14. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,099,475 EUR 20. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. 1,477,642 EUR 5. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 57,455 EUR 13. Máj 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 29,621 EUR 24. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 32,388 EUR 6. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 21,701 EUR 9. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 350 a ich hlavných agregátov 11,510,000 EUR 30. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. 202,990 EUR 9. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 141,022 EUR 10. Jún 2021
Welding, s.r.o. Dodávka hutného materiálu 2 13,400 EUR 30. Jún 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Hutný materiál 85,500 EUR 1. Február 2019
KLARTEC, spol. s r.o. Spotrebný materiál – betonárska oceľ 73,800 EUR 17. Jún 2019
KLARTEC, spol. s r.o. Spotrebný materiál – betonárska oceľ 309,900 EUR 17. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Hutný materiál 87,863 EUR 22. Január 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Hutný materiál pre OZ PN 17,998 EUR 27. Apríl 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Hutný materiál pre OZ PN 43,770 EUR 28. Február 2020
Agentúra rozvoja vodnej dopravy Vytyčovacie plavidlo 1,159,000 EUR 19. December 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×