Dodávateľ

TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.

IČO: 31345638

Adresa: Plynárenská 2, Bratislava

Registračné číslo: 2017/5-PO-D3549

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Máj 2017

Záznam platný do: 20. Máj 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 375,00 EUR 1 1
2016 44 748,36 EUR 11 11
2017 76 495,37 EUR 10 10
2018 3 468,24 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 375,00 EUR 1 1
2016 44 748,36 EUR 11 11
2017 76 495,37 EUR 10 10
2018 3 468,24 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 21 892,50 21892.50 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 6 375,00 6375.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 44 000,00 44000.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 0,00 0.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 740,00 1740.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 916,66 916.66 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 3 901,67 3901.67 EUR
Mesto Gbely 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 6 195,00 6195.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 7 339,16 7339.16 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 3 2 134,45 2134.45 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 9 615,42 9615.42 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 169,00 169.00 EUR
Základná škola Šrobárova 1 8 426,00 8426.00 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 862,45 862.45 EUR
Okresný súd Humenné 1 620,83 620.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 983,00 2983.00 EUR
Spojená škola 1 10 832,50 10832.50 EUR
Úrad vládneho auditu 1 3 083,33 3083.33 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tonery, cartridge, farbiace pásky, kazety a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, faxov a kopírovacích zariadení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 754,00 22754.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diktafón, zariadenie a softver na prepis diktátu, slúchadlá Okresný súd Humenné 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčné plátno NOBO Wall Screen 240 x 181 cm Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard Touch 78 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor HITACHI CP-CX301WN Mesto Banská Bystrica 7 680,00 7680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabúľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Toshiba Tecra Z40-A-16D kovový alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 787,70 14787.7 EUR 2016 Tovary Áno 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie farebné A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One dotyková plocha a počítač 70" so stojanom Stredná zdravotnícka škola 3 590,00 3590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory - interaktívny a bežný Základná škola Šrobárova 13 029,00 13029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 547,00 3547.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 000,00 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Úrad vládneho auditu 4 548,00 4548.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci Okresný súd Banská Bystrica 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 273,72 6273.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne spravované multifunkčné zariadenie Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci Okresný súd Banská Bystrica 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 200,00 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule s príslušenstvom Mesto Gbely 37 591,33 37591.33 EUR 2018 Tovary Áno 1
Projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou HITACHI CP AX 2505 WNM Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 424,00 2424.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 359,00 1359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci Okresný súd Banská Bystrica 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+42159319207


korniet@ta-slovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 138 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Miroslav Korniet
Adresa:
Tulská 103 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
12. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Masafumi Yoda
Adresa:
Droysenstrasse 13a Hamburg D-22507
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Viliam Janáč
Adresa:
Račianska Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do: 12.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×