Dodávateľ

Prysmian Kablo s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Prysmian Kablo s.r.o.

IČO: 30841143

Adresa: Trnavská cesta 50B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2417

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Marec 2020

Záznam platný do: 2. Marec 2023

Posledná zmena: 4. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 452 360,00 EUR 4 4
2016 33 789 166,00 EUR 20 37
2017 7 059 394,00 EUR 5 7
2018 7 039 041,00 EUR 6 10
2019 5 660 159,00 EUR 5 8
2020 44 721 170,00 EUR 25 37
2021 4 531 593,00 EUR 7 7
2022 1 167 345,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 299 530,00 EUR 3 3
2016 18 492 811,00 EUR 6 9
2017 10 549 923,00 EUR 9 15
2018 11 529 294,00 EUR 10 17
2019 11 930 970,00 EUR 9 17
2020 34 406 921,00 EUR 14 22
2021 11 711 752,00 EUR 16 20
2022 5 499 027,00 EUR 7 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Západoslovenská distribučná, a.s. 61 72 481 804,00 72481804.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 48 32 454 405,00 32454405.00 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 3 6 484 019,00 6484019.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 3 007 183,00 3007183.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 112 453,00 112453.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV Východoslovenská distribučná, a. s. 3 207 861,00 3207861.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 63 123,00 63123.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 82 287,00 82287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 152 830,00 152830.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 16 610 000,00 16610000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 111 215,00 111215.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 4 229 223,00 4229223.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 52 925,00 52925.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 292 734,00 292734.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 108 356,00 108356.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 561 847,00 1561847.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 9 139 846,00 9139846.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 80 681,00 80681.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 909 379,00 909379.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 980 572,00 980572.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 237 852,00 237852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 148 486,00 148486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 672 047,00 672047.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia Východoslovenská distribučná, a. s. 220 759,00 220759.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 082 789,00 1082789.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 2 890 050,00 2890050.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 122 875,00 122875.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 153 568,00 1153568.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 926 746,00 1926746.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 289 338,00 289338.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 099 506,00 1099506.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 204 181,00 204181.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 416 998,00 416998.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 356 130,00 1356130.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Izolované vodiče NFA2X Východoslovenská distribučná, a. s. 4 523 969,00 4523969.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 434 018,00 1434018.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 376 271,00 376271.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 211 679,00 211679.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 2 452 176,00 2452176.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 26 000 000,00 26000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 777 465,00 777465.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 26 000 000,00 26000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 366 150,00 1366150.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 701 136,00 701136.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 256 032,00 256032.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 317 425,00 317425.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 981 155,00 981155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 2 129 057,00 2129057.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
VN Káble - ACON a PCI projekty Západoslovenská distribučná, a.s. 5 710 855,00 5710855.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 202 459,00 202459.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 143 062,00 143062.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 759 198,00 759198.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
VN Káble - ACON a PCI projekty Západoslovenská distribučná, a.s. 192 241,00 192241.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 208 259,00 208259.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 19 511,00 19511.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 102 488,00 102488.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 421 956,00 421956.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 3 349 902,00 3349902.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 2 167 083,00 2167083.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
VN Káble - ACON a PCI projekty Západoslovenská distribučná, a.s. 183 624,00 183624.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 197 047,00 197047.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 732 144,00 1732144.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
VN Káble - ACON a PCI projekty Západoslovenská distribučná, a.s. 1 075 966,00 1075966.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 335 225,00 335225.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 274 014,00 274014.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
VN Káble - ACON a PCI projekty Západoslovenská distribučná, a.s. 222 217,00 222217.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 170 436,00 1170436.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 194 038,00 194038.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 295 982,00 295982.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 657 002,00 657002.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
VN Káble - ACON a PCI projekty Západoslovenská distribučná, a.s. 59 326,00 59326.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 301 604,00 301604.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
VN Káble - ACON a PCI projekty Západoslovenská distribučná, a.s. 647 813,00 647813.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 2 868 578,00 2868578.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 1 435 059,00 1435059.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 1 019 332,00 1019332.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Boťanský
Adresa:
Rebarborová 55 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sergei Batiashov
Adresa:
Ulitsa Krasnykh Partizan 19a Černogorsk 655162
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martina Ambrózová
Adresa:
Bajzova 8 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Záznam do:
17. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erich Štefanský
Adresa:
Orlia 21 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Giovanni Tamburi
Adresa:
Via S. Isidoro 1 Bogogno 28010
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Massimo Battaini
Adresa:
Via Sant’ Antonio 27 Varese 21100
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maria Letizia Mariani
Adresa:
Viale Marconi 590 Roma 00146
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pier Francesco Facchini
Adresa:
Via Senofonte 4/A Milano 20145
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Claudio De Conto
Adresa:
Via M. Bandello 6 Milano 20123
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monica De Virgiliis
Adresa:
Via Pietro Antonio Micheli 78 Roma 00197
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Massimo Tononi
Adresa:
Via Nerino 3 Milano 20123
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alberto Capponi
Adresa:
Localitá Roccamare snc Castiglione della Pescaia 58043
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Fabio Ignazio Romeo
Adresa:
Via A. Ponchielli 31/A Monza 20900
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maria Elena Cappello
Adresa:
Via G. Puccini 5 Milano 20121
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Valerio Battista
Adresa:
Via D. Papa 24 Milano 20125
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Mészáros, advokát s.r.o.
Adresa:
Jesenského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 17.12.2021 do: 2.02.2022

StiahniZáznam platný od: 14.02.2020 do: 17.12.2021

StiahniZáznam platný od: 4.12.2018 do: 14.02.2020

StiahniZáznam platný od: 16.10.2018 do: 4.12.2018

StiahniZáznam platný od: 27.03.2018 do: 16.10.2018

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 27.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×