Obstarávanie

Káble a izolované vodiče


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
980 572,00
Konečná suma(Bez DPH):
980 571,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31320000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

NN Káble, VN Káble a NN izolované zväzkové vodiče

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Prysmian Kablo s.r.o. 3 538 406,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 87628
Prysmian Kablo s.r.o. 1 393 448,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 87629
FUX Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. 3 48 717,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 87630

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450386/download","filename":"Kriétria_004_Tabuľka č. 1.3 k SP_NN izolované zväzkové vodiče.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450387/download","filename":"Kritériá_001_Úvodní strana nabídky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450388/download","filename":"Kritéria_002_Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450389/download","filename":"Kritéria_003_Identifikace uchazeče.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450390/download","filename":"Kritéria_titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450391/download","filename":"Ktéria_004_Tabuľka č. 1.1 k SP_NN káble.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450392/download","filename":"Ostatné_000_OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450393/download","filename":"Ostatné_001_Úvodní strana nabídky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450394/download","filename":"Ostatné_002_Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450395/download","filename":"Ostatné_003_Identifikace uchazeče.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450396/download","filename":"Ostatné_004_ČP_Pravdivost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705279/content/450397/download","filename":"Ostatné_005_ČP_Souhlas s podmínkami.pdf"}]
Zmluva časť 1 NN káble - RD č. 306/2016 - tretí 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705266/content/450321/download","filename":"RD_NN Káble_Prakab_3.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Jún 2016 10. Jún 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705250/content/450165/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Prysmian Kablo s.r.o. 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705270/content/450343/download","filename":"prysmian.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705248/content/450159/download","filename":"160509_Zápisnica z otvárania ponúk_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705248/content/450160/download","filename":"ZapisnicaOtvaranie_ponuk_KRITERIA_s_eAukciou_O (1).pdf"}]
Zmluva časť 1 NN káble - RD č. 304/2016 - prvý, RD č. 305/2016 - druhý 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705251/content/450200/download","filename":"RD_NN Káble_Prysmian_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705251/content/450201/download","filename":"RD_NN Káble_Herzkab_2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686829/content/494176/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705247/content/450148/download","filename":"160404_Zapisnica z posudenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FUX Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705277/content/450345/download","filename":"fux.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HerzKab GmbH 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705281/content/450403/download","filename":"ponuka_Herzkab.pdf"}]
Zmluva časť 3 - NN izolované zväzkové vodiče - RD č. 310/2016 - tretí 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705269/content/450338/download","filename":"RD_NN izolované zväzkové vodiče_Prysmian_3.pdf"}]
Zmluva časť 2 VN káble - RD č. 307/2016 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705267/content/450326/download","filename":"RD_VN Káble_Prysmian.pdf"}]
Zmluva časť 3 - NN izolované zväzkové vodiče - RD č. 308/2016 - prvý, RD č. 309/2016 - druhý 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705268/content/450331/download","filename":"RD_NN izolované zväzkové vodiče_Fux_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705268/content/450332/download","filename":"RD_NN izolované zväzkové vodiče_Prakab_2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Máj 2016 9. Máj 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Výsledná 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705249/content/450161/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenie ponúk_Výsledná.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×