Dodávateľ

Ing. Oto Mikloš

Krásno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Oto Mikloš

IČO: 17696542

Adresa: Krásno125 125, Krásno

Registračné číslo: 2017/7-FO-E5822

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Júl 2017

Záznam platný do: 21. Júl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 209 146,00 EUR 14 23
2015 39 316,00 EUR 8 12
2016 4 362,00 EUR 3 3
2017 1 654,00 EUR 2 2
2018 27 851,64 EUR 6 6
2019 35 122,48 EUR 8 8
2020 16 883,08 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 146 749,00 EUR 5 8
2015 39 368,00 EUR 8 12
2016 37 817,00 EUR 7 11
2017 30 544,00 EUR 7 9
2018 27 851,64 EUR 6 6
2019 35 122,48 EUR 8 8
2020 16 883,08 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 19 977,00 19977.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 28 238 001,00 238001.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 4 32 622,48 32622.48 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 27 851,64 27851.64 EUR
Športové gymnázium 2 15 883,08 15883.08 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 073,00 8073.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 522,00 8522.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 591,00 6591.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 393,00 5393.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 716,00 8716.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 340,00 8340.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 778,00 7778.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 076,00 7076.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 322,00 9322.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 238,00 3238.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 132 597,00 132597.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 336,00 8336.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 134,00 8134.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 358,00 8358.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 376,00 8376.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 365,00 8365.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 670,00 8670.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 544,00 8544.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 254,00 8254.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 347,00 10347.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 373,00 9373.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 732,00 8732.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 822,00 6822.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 336,00 8336.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 5 414,00 5414.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 523,00 4523.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čerstvé pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 20 625,06 20625.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 738,00 738.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárské výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 16 800,00 16800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 33 821,74 33821.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárske výrobky II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 16 622,00 16622.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 409,82 4409.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 282,01 3282.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - výrobky pekárenské a cukrárske, mimo trvanlivých potravín Športové gymnázium 18 794,95 18794.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky - Čerstvé pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 39 151,32 39151.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky - chlieb, strúhanka Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 95 322,00 95322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zákusky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 691,00 4691.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín Športové gymnázium 23 006,61 23006.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cukrárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+42138424835


miklos.martin@yahoo.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 212 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×