Dodávateľ

CellQoS, a.s.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CellQoS, a.s.

IČO: 36817864

Adresa: Koniarekova 19, Trnava

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4648

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Október 2020

Záznam platný do: 6. Október 2023

Posledná zmena: 7. Február 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 4 447 500,00 EUR 1 1
2016 63 114,95 EUR 3 3
2017 606 907,00 EUR 1 1
2019 28 583,33 EUR 1 1
2020 44 560,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 4 447 500,00 EUR 1 1
2016 63 114,95 EUR 3 3
2017 606 907,00 EUR 1 1
2019 28 583,33 EUR 1 1
2020 44 560,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Fakultná nemocnica Trenčín 1 7 499,00 7499.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 840,00 840.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 62 274,95 62274.95 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 606 907,00 606907.00 EUR
Vysoká škola Danubius s.r.o. 1 4 447 500,00 4447500.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 28 583,33 28583.33 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 37 061,67 37061.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie technického a softvérového vybavenia pre výskumno - vývojové laboratórium Vysoká škola Danubius s.r.o. 4 447 500,00 4447500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačno-komunikačných technológií a zabezpečenie služieb s tým súvisiacich TT-IT, s.r.o. 606 907,00 606907.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 39 000,00 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2016 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 39 000,00 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vydanie tlačenej a elektronickej monografie Bayesovska ekonometria Ekonomická univerzita v Bratislave 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dátový server Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 34 548,00 34548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záložný centrálny firewall pre počítačovú sieť a support Fakultná nemocnica Trenčín 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 44 620,80 44620.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421903051582

+421903051582


adriana.gergelova@cellqos.com
tomas.fasiang@cellqos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Tomáš Horváth
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Poór
Adresa:
Adama Štrekára 41 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Poór
Adresa:
Adama Štrekára 41 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Poór
Adresa:
Adama Štrekára 41 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tomáš Horváth
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Kožík
Adresa:
Exnárova 3133/26 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 29.05.2018 do: 23.10.2020

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 29.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×