Osoba

PhDr. Vladimír Poór


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
64 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
347
Zmlúv:
430
V celkovej hodnote:
650,639,233 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 31615783 Áno
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 Áno
CellQoS, a.s. 36817864 Áno
ŽOS Trnava, a. s. 34108513 Áno
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Nie
City-Arena a.s. 46682848 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 31615783 Áno
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 Áno
CellQoS, a.s. 36817864 Áno
ŽOS Trnava, a. s. 34108513 Áno
KONNEX s.r.o. 17639727 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 97,853 EUR 11. September 2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Modernizácia MVTV 1,754,159 EUR 30. Apríl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 133,118 EUR 10. Marec 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Letiskový motorový vlečný zametač 1,608,000 EUR 7. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 314,206 EUR 12. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 106,387 EUR 16. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 349,501 EUR 28. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 6,459,073 EUR 27. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,948,142 EUR 27. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,456,785 EUR 27. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 257,350 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 678,200 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup elektrických jednotiek 159,999,500 EUR 5. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 386,938 EUR 9. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 277,492 EUR 15. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 159,172 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 628,028 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 511,811 EUR 26. September 2018
Mesto Hnúšťa Nový ramenový nakladač, špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent 0 EUR 14. Apríl 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Náhradné diely na zametaciu nadstavbu 333 EUR 18. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,728,084 EUR 27. Marec 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Sypacie nadstavby 205,083 EUR 28. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 14,399 EUR 14. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 587,368 EUR 7. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 52,800 EUR 21. Október 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 118,400 EUR 21. Október 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 60,000 EUR 21. Október 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 352,000 EUR 21. Október 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 400,000 EUR 21. Október 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Montážna plošina s nižším dosahom na podvozku nákladného automobilu do 3,5t 119,499 EUR 4. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 221,756 EUR 29. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 982,690 EUR 25. Jún 2020
Mesto Lipany Kolesový traktor 144,166 EUR 3. November 2016
Mesto Galanta Kolesový nosič náradia pre zimnú a letnú údržbu 95,017 EUR 24. August 2018
Obec Cífer Špeciálne zametacie vozidlo 112,584 EUR 22. Máj 2015
Vysoká škola Danubius s.r.o. Zabezpečenie technického a softvérového vybavenia pre výskumno - vývojové laboratórium 4,447,500 EUR 10. November 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 112,096 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 500,095 EUR 30. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,791,654 EUR 27. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 503,094 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 69,965 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 1,700,000 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 198,379 EUR 17. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,512,362 EUR 16. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 3,824,000 EUR 3. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,573,647 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,000,000 EUR 9. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 195,865 EUR 12. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,118,909 EUR 30. Jún 2017
TT-IT, s.r.o. Nákup informačno-komunikačných technológií a zabezpečenie služieb s tým súvisiacich 606,907 EUR 9. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 88,516 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 112,121 EUR 9. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 396,771 EUR 23. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 267,165 EUR 28. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,188 EUR 20. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 56,998 EUR 27. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Malý automobil sklápací do 3,5t 175,000 EUR 22. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 93,671 EUR 18. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 578,077 EUR 20. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 53,113 EUR 22. Marec 2019
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Dátový server 28,583 EUR 30. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,035,548 EUR 22. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 23,445 EUR 13. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 6,023 EUR 8. Júl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 72,400 EUR 20. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 19,495 EUR 14. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 9,687 EUR 27. November 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 34,100 EUR 12. Október 2020
Obec Hôrka nad Váhom Univerzálny malotraktor s príslušenstvom 115,167 EUR 13. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 2,405,000 EUR 29. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 2,775,000 EUR 29. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 8,417,500 EUR 29. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 489,034 EUR 8. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 677,787 EUR 15. Jún 2020
Mesto Vrbové Kolesový komunálny traktor 147,875 EUR 20. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 7,775 EUR 7. Február 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 24,382 EUR 21. Február 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,069 EUR 11. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 13,587 EUR 13. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 461,164 EUR 25. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 260,300 EUR 24. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 34,054 EUR 27. Máj 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 268,726 EUR 4. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 257,681 EUR 30. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup elektrických jednotiek 169,514,000 EUR 9. September 2021
Mesto Handlová Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová 81,740 EUR 6. December 2021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 457,869 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,220,956 EUR 31. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 270,000 EUR 18. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 600,000 EUR 11. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 500,000 EUR 23. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 200,000 EUR 23. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 1,137,021 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 65,327 EUR 26. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. 335,521 EUR 28. Apríl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 74,679 EUR 19. Marec 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel-spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 914 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 138,869 EUR 30. September 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 124,365 EUR 7. September 2015
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Kolesový traktor - nosič náradia 322,800 EUR 17. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 48,197 EUR 30. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 9,005,786 EUR 4. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 466,176 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 870,000 EUR 6. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 797,085 EUR 21. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,619,607 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 136,969 EUR 30. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy 31,850,000 EUR 12. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 983,295 EUR 28. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 12,215 EUR 23. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 20,743 EUR 12. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 19,490 EUR 4. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 209,353 EUR 20. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 72,900 EUR 23. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 395,344 EUR 20. November 2020
Mesto Svidník Nadstavba na zvoz komunálneho odpadu 91,667 EUR 27. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 644,724 EUR 30. Marec 2020
Mesto Jelšava Komunálny traktor na zametanie a polievanie - nový 69,275 EUR 22. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 714,624 EUR 25. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 21,570 EUR 3. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 4,488,000 EUR 10. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 264,000 EUR 10. September 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Oprava mulčovacej hlavy Pronar GK80 1,816 EUR 12. Júl 2016
Mesto Nové Zámky Chodníkové zametacie vozidlo 147,333 EUR 26. Október 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Značkovací stroj Hofmann H 18 - 1 alebo ekv. 83,000 EUR 4. November 2016
Mesto Turzovka Komunálny kolesový traktor 157,458 EUR 24. November 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Šnek na sypaciu nadstavbu Boschung 3,896 EUR 27. Február 2018
Mesto Liptovský Hrádok AGRI-LONGER2A05 - Komunálny mulčovač KUHN - Agri-LongerGII 5045P 17,408 EUR 15. Marec 2018
Mesto Nové Zámky Kolesový traktor HOLDER C 270 4 x 4 124,583 EUR 7. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 17,500 EUR 5. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 46,835 EUR 28. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 42,977 EUR 5. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 52,188 EUR 24. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 135,570 EUR 4. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 694,693 EUR 10. Jún 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové opravy a servis 5 ks letiskových vlečných zametačov Overaasen RS 200 PL 19,021 EUR 30. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 483,593 EUR 20. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 199,153 EUR 30. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 683,278 EUR 30. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu DDm 51,982 EUR 30. September 2021
Mesto Sečovce Špeciálne zametacie vozidlo 112,584 EUR 22. Máj 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 352,735 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,356,927 EUR 9. Jún 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 1,879,200 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 79,248 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,549,972 EUR 23. Jún 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 566,943 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 54,450 EUR 30. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia prívesných vozňov 011 a motorových vozňov 810 na motorové jednotky radu 81X 11,055,752 EUR 23. August 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 211,438 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 120,701 EUR 16. Marec 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 10,289 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 7,096 EUR 27. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 2,338 EUR 28. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 18,884 EUR 7. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 9,617 EUR 3. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 385,304 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 18,788 EUR 20. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 38,748 EUR 14. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 14,509 EUR 24. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 886,474 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 229,882 EUR 24. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 889,129 EUR 28. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia (humanizácia) OV radu Bdtmee 1,281,529 EUR 24. August 2018
Mesto Turzovka Čistiace vozidlo s príslušenstvom 109,500 EUR 23. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 1,870,572 EUR 22. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 13,483 EUR 14. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 195,919 EUR 24. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 368,549 EUR 24. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 26,210,400 EUR 11. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 7,971 EUR 20. November 2020
Mesto Humenné Ramenový nakladač na zber a odvoz KO a BRKO 118,333 EUR 28. August 2019
Mesto Bytča Zametací, umývací a čistiaci stroj 166,042 EUR 28. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 108,081 EUR 23. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 47,392 EUR 3. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 41,871 EUR 15. Apríl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 36,373 EUR 27. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 296,770 EUR 21. Máj 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kazetové kefy k zariadeniu - Stroj zametací RS 200 15,417 EUR 19. August 2020
Mesto Bytča Zametacie chodníkové vozidlo 144,875 EUR 16. September 2016
Obec Ružindol Komunálny traktor 95,817 EUR 20. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 251,934 EUR 27. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu DDm 70,900 EUR 26. Február 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 245,409 EUR 17. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 31,842 EUR 17. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,098,466 EUR 30. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 273,189 EUR 3. September 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 541,973 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 43,305 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 3,960 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 1,289 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 37,599 EUR 19. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 98,271 EUR 26. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov 77,227 EUR 29. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 87,795 EUR 28. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 8,790 EUR 13. Október 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,500,000 EUR 9. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 4,196 EUR 27. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 14,063 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 15,210 EUR 18. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 126,217 EUR 8. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 872,850 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 331,197 EUR 26. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 238,526 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 72,635 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 15,285 EUR 14. Máj 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 4,184 EUR 10. Apríl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 1,439 EUR 5. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 5,268 EUR 16. Apríl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 35,276 EUR 13. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov 100,000 EUR 24. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 831,043 EUR 10. December 2018
Obec Trakovice Komunálny traktor s polievacou nadstavbou a polievacou hadicou 90,000 EUR 12. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálny skriňový automobil 190,000 EUR 22. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 414,782 EUR 14. Marec 2019
Mesto Turčianske Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 104,583 EUR 22. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 3,680,000 EUR 30. Apríl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8. 172,521 EUR 16. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8. 292,547 EUR 16. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 2,230,276 EUR 28. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 144,208 EUR 18. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 718,279 EUR 26. Jún 2019
Obec Oščadnica Univerzálne vozidlo s výmenným systémom nadstavieb 155,833 EUR 25. Júl 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Oprava mulčovacej hlavy Pronar GK80 667 EUR 23. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 34,677 EUR 20. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 356,273 EUR 20. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 73,359 EUR 20. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 214,046 EUR 2. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,453 EUR 9. September 2019
Obec Trstín Špeciálne zametacie vozidlo 112,548 EUR 22. Máj 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 27,511 EUR 30. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 7,254 EUR 30. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 7,669 EUR 12. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 36,738 EUR 30. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 2,531 EUR 7. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 284,553 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 306,209 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 55,144 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 92,644 EUR 26. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení 23,743 EUR 13. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia vozňov radu B 26,655,475 EUR 22. Máj 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 1,233,089 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 95,309 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 854,830 EUR 22. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 274,935 EUR 11. December 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 89,279 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,696,700 EUR 11. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MODERNIZÁCIA OSOBNÝCH VOZŇOV RADU Bmeer 37,425,000 EUR 20. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 523,782 EUR 14. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 36,741 EUR 16. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 14,690 EUR 18. Január 2018
Mesto Sereď Rozšírenie triedeného zberu v Meste Sereď - technické vybavenie 100,996 EUR 8. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup radlíc snehových traktorových čelných 7,900 EUR 1. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 126,012 EUR 13. September 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2016 pre podnikateľov - Slovak Medialess 31,875 EUR 22. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 7,775 EUR 27. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 47,321 EUR 27. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 21,672 EUR 24. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 599,602 EUR 27. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,079,855 EUR 5. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 313,692 EUR 9. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 128,245 EUR 26. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 224,653 EUR 6. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 955,905 EUR 18. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 448,255 EUR 6. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 109,604 EUR 23. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 321,389 EUR 26. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 159,951 EUR 30. Marec 2020
Mesto Vrbové Multifunkčné vozidlo so zadnou korbou, sypačom a radlicou 64,083 EUR 4. November 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Náhradné diely na značkovací stroj Hofmann H-18 26,333 EUR 4. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 269,986 EUR 29. Júl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 19,075 EUR 27. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 395,485 EUR 28. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 34,465 EUR 28. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 25,628 EUR 29. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 13,563 EUR 28. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 9,086 EUR 23. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 20,732 EUR 10. August 2021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 828,737 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 359,903 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava HDV 812.037-0 8,793 EUR 16. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 5,334 EUR 12. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 20,286 EUR 17. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 18,884 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 16,224 EUR 11. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 192,938 EUR 18. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 201,141 EUR 24. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nájom motorových jednotiek 3,011,250 EUR 8. December 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 2,750,296 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,140,384 EUR 27. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 194,306 EUR 19. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava násilného poškodenie ŽDV 757.004-7 690,040 EUR 7. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 1,998,612 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 324,040 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 416,459 EUR 22. December 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO 91,920 EUR 20. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 3,883,900 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,858,900 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 671,100 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 692,500 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 810,700 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 603,300 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 15,383 EUR 15. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 4,657 EUR 28. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 20,666 EUR 19. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 2,228 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 10,012 EUR 19. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 14,250 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,569,222 EUR 11. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 209,183 EUR 22. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 601,770 EUR 28. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 96,440 EUR 22. Jún 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Multifunkčný stroj s príslušenstvom 45,956 EUR 22. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 950,810 EUR 26. September 2018
Mesto Turčianske Teplice Fekálna cisterna na podvozku 18 t / 4 x 4, s výložníkom rádiovým ovládačom, finančný lízing 112,083 EUR 25. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 0 20. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 7,775 EUR 12. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 207 EUR 28. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 17,597 EUR 24. Júl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 21,385 EUR 25. August 2020
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO 92,600 EUR 4. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,552,989 EUR 16. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou 62,443 EUR 28. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 755,595 EUR 15. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 307,713 EUR 31. December 2020
Fakultná nemocnica Trenčín Záložný centrálny firewall pre počítačovú sieť a support 7,499 EUR 28. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 49,187 EUR 18. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 265,276 EUR 17. Jún 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess 30,400 EUR 5. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 79,658 EUR 17. Marec 2021
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Zberové vozidlá 88,450 EUR 22. Jún 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové opravy a servis 5 ks letiskových vlečných zametačov Overaasen RS 200 PL 191,000 EUR 25. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 2,625,475 EUR 24. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov 329,684 EUR 28. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava HDV 710.001-9 144,100 EUR 16. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 819,779 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 20,518 EUR 8. September 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 718,439 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup posunovacích hnacích dráhových vozidiel (HDV) 990,000 EUR 28. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 332,276 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 998 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 312,553 EUR 18. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 120,000 EUR 14. Júl 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 338,829 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 85,996 EUR 17. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,245,900 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 77,940 EUR 30. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 286,926 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 684,310 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 349,450 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 230,224 EUR 13. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 108,789 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 268,628 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 140,299 EUR 28. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 419,993 EUR 26. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 18,307 EUR 5. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 111,610 EUR 5. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,258,269 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 233,830 EUR 12. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 276,000 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 303,400 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 268,000 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 233,200 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 344,000 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 24,153 EUR 24. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 3,685 EUR 2. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákladný automobil do 7,5 t valníkový s hydraulickým ramenom 202,000 EUR 22. Marec 2019
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín Nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 37,062 EUR 3. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kazetové kefy k zariadeniu - Stroj zametací RS 200 11,250 EUR 16. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Neplánované opravy a servis letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 PL 39,999 EUR 20. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 30,297 EUR 10. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 39,422 EUR 10. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava motorového vozňa 812 040-8 287,183 EUR 4. December 2020
Obec Oščadnica Univerzálne vozidlo s nosičom výmenných nadstavieb 152,917 EUR 25. September 2017
Mesto Zlaté Moravce Kolesový komunálny traktor 148,108 EUR 20. September 2016
Obec Mojmírovce Komunálna technika – malé zametacie vozidlo 87,500 EUR 4. Október 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Vydanie tlačenej a elektronickej monografie Bayesovska ekonometria 840 EUR 15. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 112,684 EUR 26. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 99,501 EUR 26. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 278,645 EUR 26. Jún 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Servis nadstavieb BOSCHUNG 38,000 EUR 9. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 44,454 EUR 10. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 198,150 EUR 17. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee 181,560 EUR 10. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 8,526 EUR 28. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 31,837 EUR 24. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 8,600 EUR 2. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,999 EUR 6. Apríl 2021
Správa mestských komunikácií Poprad Komunálny traktor na celoročné využitie 156,100 EUR 17. September 2019
Obec Vojany Viacúčelový zametací stroj 69,833 EUR 29. Jún 2020
Mesto Stará Ľubovňa Komunálny kolesový traktor 164,917 EUR 24. November 2016
Správa mestskej zelene v Košiciach Elektrické vozidlo s jednostranným sklápaním korby 33,524 EUR 26. Júl 2021
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Prístroj na likvidáciu buriny horúcou vodou 14,950 EUR 15. August 2016
Obec Svodín Kolesový komunálny traktor na zametanie a polievanie 97,500 EUR 3. Október 2016
Obec Dlhé nad Cirochou Komunálny traktor 27,790 EUR 29. November 2016
Technické služby mesta Svidník Multifunkčné vozidlo so zadnou korbou, sypačom a radlicou 77,400 EUR 14. November 2019
Obec Dechtice Kolesový komunálny traktor na celoročné využitie 70,833 EUR 7. Apríl 2020
Stredisko sociálnej starostlivosti Bezpečnostné a strážne služby 46,698 EUR 2. Február 2018
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. Nákup stroja na ekologickú likvidáciu buriny 21,690 EUR 4. December 2017
Obec Dlhé nad Cirochou Univerzálna nadstavba 19,940 EUR 3. Marec 2017
Technické služby mesta Galanta Vozidlo pre technické služby - nosič náradia 69,750 EUR 9. Jún 2021
Obec Okoč Špeciálne zametacie vozidlo 112,584 EUR 22. Máj 2015
Stredisko sociálnej starostlivosti Bezpečnostné a strážne služby 50,499 EUR 15. Marec 2019
Obec Budmerice Kolesový komunálny traktor na zametanie a polievanie 104,166 EUR 6. Marec 2019
Mesto Strážske Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 78,750 EUR 27. Apríl 2020
Obec Diakovce Kolesový traktor HOLDER C 270 4 x 4 148,583 EUR 18. Október 2016
Obec Abrahám Kolesový traktor HOLDER C 270 4 x 4 148,975 EUR 18. Október 2016
Obec Budmerice Kolesový komunálny traktor na zametanie a polievanie 95,638 EUR 7. December 2016
Obec Kalná nad Hronom Multifunkčné komunálne vozidlo 68,900 EUR 10. Október 2018
Obec Pečovská Nová Ves Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 84,166 EUR 12. Február 2019
Obec Pečovská Nová Ves Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 105,249 EUR 12. Február 2019
Obec Pečovská Nová Ves Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 61,750 EUR 12. Február 2019
Mesto Dunajská Streda Komunálna technika-zametacie vozidlo 147,500 EUR 20. Október 2016
Obec Topoľčianky Komunálny traktor 57,600 EUR 11. August 2014
Obec Boleráz Špeciálne zametacie vozidlo 112,584 EUR 22. Máj 2015
Mesto Kysucké Nové Mesto Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií 129,292 EUR 9. Marec 2020
Mesto Hurbanovo Kolesový traktor 144,167 EUR 13. Október 2016
Obec Veľké Úľany Kolesový traktor - nosič náradia 0 EUR 18. Máj 2018
Obec Abrahám Traktor komunálny na zametanie a polievanie 78,708 EUR 16. Júl 2018
Mesto Krásno nad Kysucou Čistiaca technika pozemných komunikácií v meste Krásno nad Kysucou 126,500 EUR 9. Marec 2016
Obec Červeník Špeciálne zametacie vozidlo 111,600 EUR 16. Február 2015
Obec Iža Komunálny traktor na zametanie a polievanie 104,154 EUR 27. Február 2019
Obec Červeník Kolesový komunálny traktor na celoročné využitie 102,958 EUR 17. Marec 2020
Stredisko sociálnej starostlivosti Bezpečnostné a strážne služby 53,000 EUR 25. Marec 2020
Obec Hrochoť Posypové samonakladacie rozmetadlo 5,042 EUR 22. November 2016
Obec Muráň Traktor komunálny (špeciálny na zametanie a polievanie) 142,499 EUR 20. Máj 2021
Obec Pečovská Nová Ves Kolesový traktor - nosič náradia 113,917 EUR 1. Jún 2021
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice Samochodné zametacie vozidlo na čistenie chodníkov a priestranstiev 167,000 EUR 30. December 2019
Obec Dechtice Kolesový komunálny traktor na celoročné využitie 104,833 EUR 17. Marec 2020
Obec Zlaté Klasy Zberové vozidlo na zvoz komunálneho odpadu 182,228 EUR 28. Apríl 2021
Mesto Senica Zhodnocovanie BRKO v Senici – technológia 81,000 EUR 25. November 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×