Dodávateľ

AKS group s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AKS group s.r.o.

IČO: 47424893

Adresa: Košická 2, Žilina

Registračné číslo: 2021/9-PO-E8892

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. September 2021

Záznam platný do: 6. September 2024

Posledná zmena: 7. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 300 000,00 EUR 1 1
2016 773 838,00 EUR 25 25
2017 237 951,17 EUR 9 9
2018 7 253,25 EUR 2 2
2019 115 231,17 EUR 4 4
2020 0,00 Nezverejnená 1 1
2020 2 500,00 EUR 1 1
2021 1 861 503,00 EUR 2 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 300 000,00 EUR 1 1
2016 507 118,00 EUR 10 10
2017 274 695,17 EUR 12 12
2018 103 125,25 EUR 7 7
2019 173 515,17 EUR 7 7
2020 0,00 Nezverejnená 1 1
2020 78 320,00 EUR 5 5
2021 1 861 503,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 7 170,00 7170.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 57 790,00 57790.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 2 477 543,00 2477543.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 35 499,17 35499.17 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 0,00 0.00 Neuvedná
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 671 154,00 671154.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 833,25 2833.25 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 8,00 8.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 500,00 3500.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 430,00 4430.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 34 999,17 34999.17 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 150,00 1150.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 200,00 2200.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoloč Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 184,00 40184.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 988,00 35988.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoloč Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 264,00 42264.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 000,00 300000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 053 639,00 1053639.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 364,00 28364.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 684,00 41684.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 504,00 21504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 968,00 27968.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 214,00 41214.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 730,00 34730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 141,00 22141.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 309,00 22309.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vyčistenie odlučovača tukov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vývoz fekálií Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4,62 4.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Vývoz fekálií Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5,78 5.78 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu zo Žumpy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kompletné čistenie lapača tukov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 465,02 1465.02 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4 999,00 4999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vyčistenie odlučovača tukov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom kontajnera a odvoz - likvidácia odpadu Slovenské národné divadlo 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Rača 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 62 880,00 62880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 583,00 4583.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 528,00 3528.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 613,00 50613.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 467,00 40467.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 56 700,00 56700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 458,00 23458.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 72 348,00 72348.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 692,00 37692.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 170,00 55170.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 145,00 32145.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 75 573,00 75573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie a monitoring kanalizácií Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 287,00 50287.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 651,00 1651.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 233,00 6233.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252,00 252.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 963 369,00 4963369.0 EUR 2021 Služby Nie 3
+421948114650


kasny@aksgroup.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 44 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Berger
Adresa:
604 Staškov 02353
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Krnáč
Adresa:
Vojtecha Tvrdého 21 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Taška
Adresa:
Štefanovičova 6 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
4. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Berger
Adresa:
604 Staškov 02353
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
4. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Berger
Adresa:
604 Staškov 02353
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Záznam do:
24. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Taška
Adresa:
Štefanovičova 6 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Záznam do:
24. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Taška
Adresa:
Štefanovičova 6 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Berger
Adresa:
604 Staškov 02353
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Iveta Gálošová Bušová MBA, LL.M.
Adresa:
Vojtecha Tvrdého 21 Žilina 01001
Meno:
Šiška & advokáti s. r. o.
Adresa:
Mýtna 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.12.2019 do: 4.05.2020

StiahniZáznam platný od: 24.08.2017 do: 4.12.2019

StiahniZáznam platný od: 21.06.2017 do: 24.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×