Dodávateľ

Slovenská Grafia a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovenská Grafia a.s.

IČO: 31321470

Adresa: Pekná cesta 6, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1735

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. November 2019

Záznam platný do: 7. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 571 300,00 EUR 1 1
2016 373 333,00 EUR 1 1
2017 24 272,15 EUR 4 4
2020 169 200,00 EUR 1 1
2022 283 333,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 571 300,00 EUR 1 1
2016 373 333,00 EUR 1 1
2017 24 272,15 EUR 4 4
2020 169 200,00 EUR 1 1
2022 283 333,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 729,99 729.99 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 944 633,00 944633.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 22 774,16 22774.16 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 768,00 768.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 452 533,00 452533.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj Trnavský samosprávny kraj 571 300,00 571300.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj Trnavský samosprávny kraj 373 333,00 373333.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač a distribúcia mesačníka Bratislavský samosprávny kraj 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1, 100ks Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 625,00 625.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A3 pripravené na rozrez Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač promo brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a výroba mesačníka Hlavné mesto SR Bratislava 214 520,16 214520.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 283 333,00 283333.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Peter Kováč, s.r.o.
Adresa:
Kubániho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Meno:
Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.
Adresa:
Miletičova 5B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.09.2018 do: 23.01.2019

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 18.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×