Osoba

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
62 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
35
Aktívne na UVOstat.sk:
10
Obstarávaní:
2
Zmlúv:
2
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
261
Zmlúv:
268
V celkovej hodnote:
248,804,245 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 Áno
GGT a.s. 35791829 Áno
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 Áno
OMS, spol. s r.o. 34132333 Nie
OMS, a.s. 34132333 Nie
Slovenská Grafia a.s. 31321470 Áno
GGFS s.r.o. 47079690 Áno
C.E.N. s.r.o. 35780886 Nie
TBB, a. s. 30225574 Áno
NFŠ, a. s. 50110055 Nie
GPN s.r.o. 36713422 Nie
Ružinovská poliklinika, a.s. 35914793 Nie
APOTHEKA, s.r.o. 35682591 Nie
VITALITA, s.r.o. 31395112 Nie
Tehelné, a. s. 50109936 Nie
APOTHEKA ESSENTIAE, s.r.o. 31396577 Nie
MEDIA TRADE spol. s r.o. 31333150 Nie
UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 Áno
VODAX a.s. 35801948 Nie
EKLUB s.r.o. 31347240 Nie
ternet s. r. o. 50280945 Nie
GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 Nie
Alcech, spol. s r.o. 35930454 Nie
KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným 36184454 Nie
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
VERSUS, a.s. 35795115 Áno
GS - SERVIS, s.r.o. 35844540 Áno
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 Áno
GGT a.s. 35791829 Áno
EHC service, s.r.o. 36507245 Áno
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 Áno
Slovenská Grafia a.s. 31321470 Áno
GGFS s.r.o. 47079690 Áno
C.E.N. s.r.o. 35780886 Nie
TBB, a. s. 30225574 Áno
EKLUB s.r.o. 31347240 Nie
EBR SERVICES a. s. 35705396 Nie
Ružinovská poliklinika, a.s. 35914793 Nie
Becomed, s.r.o. 31374069 Nie
FARMEDIX, s.r.o. 44673515 Nie
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. 44444761 Nie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 Nie
TIPO, s.r.o. 36015938 Nie
Infra Services, a. s. 43898190 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Trnavský samosprávny kraj Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj 571,300 EUR 30. Máj 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 35,283,000 EUR 25. November 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN-ML reedícia učebníc I. 1,276,157 EUR 25. Jún 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 71,905 EUR 15. Jún 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 610,062 EUR 21. Marec 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 65,434 EUR 11. December 2015
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 854,000 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 72,239 EUR 16. Marec 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 6,001 EUR 24. Január 2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 0 28. November 2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 310,000 EUR 20. Február 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 267,000 EUR 19. Jún 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 32,582 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,643,384 EUR 25. November 2015
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 48,735 EUR 24. Január 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 72,191 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 60,679 EUR 1. Júl 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc III 193,473 EUR 15. November 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 55,610 EUR 1. Apríl 2020
Úrad vlády Slovenskej republiky Dodávka tlače, on-line prístupov k digitálnym médiám a elektronickým médiám 0 EUR 15. December 2017
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou alebo ekvivalentom 13,300 EUR 18. Február 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stravné poukážky 0 EUR 8. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 94,593 EUR 28. September 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky TBB a.s.- reedícia učebníc I. 20,075 EUR 27. Júl 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 414,906 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Reedícia učebníc III od SPN ML – Doplnené 98,113 EUR 20. August 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. – Reedícia učebníc 730,764 EUR 7. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 4,827 EUR 30. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 136,572 EUR 25. September 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 8,526,695 EUR 12. Február 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN-ML reedícia učebníc IV 138,916 EUR 25. November 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 70,617 EUR 24. Marec 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. - reedícia učebníc IV 230,648 EUR 15. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 27,731 EUR 1. Júl 2016
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Provízni predajcovia 1,668,000 EUR 25. Júl 2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 0 24. August 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 45,969 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 1,275,000 EUR 26. Apríl 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,646,606 EUR 25. November 2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Čistiace a hygienické potreby 31,830 EUR 13. September 2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Čistiace a hygienické potreby 29,530 EUR 13. September 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,609,695 EUR 25. November 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 1,945,104 EUR 23. Júl 2015
Mesto Púchov Stravné poukážky 24,746 EUR 21. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 46,389 EUR 27. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 98,894 EUR 30. September 2019
Záchranná zdravotná služba Bratislava Stravovacie služby formou stravných poukážok 189,464 EUR 14. November 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 20,143 EUR 25. November 2015
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 603,950 EUR 30. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 48,451 EUR 30. Jún 2020
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 783,687 EUR 30. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 108,585 EUR 1. Október 2020
Dopravný úrad Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom 124,129 EUR 29. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 160,092 EUR 30. September 2020
AGIRA plus, s.r.o. Kancelársky papier 1,950 EUR 2. August 2017
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Stravné poukážky alebo ekvivalent 949 EUR 19. Október 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 4,164 EUR 10. Február 2016
Za dôstojný život Stravné poukážky 20,126 EUR 18. Február 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou alebo ekvivalentom 134,820 EUR 24. Marec 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Notebook 1,333 EUR 6. Február 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 68,269 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 19,291 EUR 28. Jún 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 1,904,500 EUR 25. August 2021
Slovenská pošta, a.s. ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV A DOPLNKOVÉHO PITNÉHO REŽIMU VYBRANÉMU OKRUHU ZAMESTNANCOV FORMOU ELEKTRONICKÝCH STRAVOVACÍCH KARIET 15,103,780 EUR 29. November 2021
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nákup mediálneho priestoru mediálnej kampane Operačného programu Zdravotníctvo. 46,249 EUR 24. November 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN-ML reedícia učebníc II. 1,366,599 EUR 30. Júl 2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 300,000 EUR 23. Marec 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 182,706 EUR 23. Júl 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 351,930 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,318,520 EUR 30. September 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 72,150 EUR 10. August 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 295,148 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky TBB, a.s. - reedícia učebníc 11,017 EUR 5. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 102,666 EUR 3. Október 2016
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 357,263 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 74,061 EUR 27. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 1,150,000 EUR 13. Júl 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 50,368 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 39,917 EUR 27. Jún 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Kancelárske potreby 241,500 EUR 6. Apríl 2020
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov Nákup stravných poukážok 4,630 EUR 2. Október 2020
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Kancelárske potreby VII 1,030 EUR 10. Júl 2017
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Tlač A3 pripravené na rozrez 269 EUR 20. Júl 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Kancelársky papier 10 EUR 11. Marec 2016
Tanečné divadlo Ifjú Szivek Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent 24,397 EUR 26. Január 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 862,315 EUR 25. November 2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Kancelárske potreby 478,333 EUR 30. Júl 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 5,034,000 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 103,970 EUR 29. Jún 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 674,797 EUR 25. November 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc II 170,915 EUR 6. Jún 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 61,332 EUR 3. Apríl 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,624,642 EUR 25. November 2015
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 47,592 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 19,196 EUR 28. September 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 214,829 EUR 2. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 121,974 EUR 1. Január 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,760,892 EUR 25. November 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 206,163 EUR 27. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 236,382 EUR 1. Júl 2020
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 16,068,929 EUR 30. Máj 2019
Centrum vedecko-technických informácií SR Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet 1,416,396 EUR 15. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 650,397 EUR 30. Máj 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 51,927 EUR 24. Január 2017
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Tlač plagátu A1, 100ks 499 EUR 19. Júl 2017
Obec Ivanka pri Dunaji Stravné poukážky 4,759 EUR 21. August 2017
Banskobystrický samosprávny kraj Stravné lístky 133,024 EUR 3. Február 2016
Tekovské múzeum v Leviciach Stravné poukážky 40,500 EUR 8. Február 2016
Vysoká škola výtvarných umení Zabezpečenie stravovania zamestnancov - stravné poukážky 0 EUR 17. Marec 2016
Národné osvetové centrum Mediálny priestor - inzercia na rok 2016_K2 8,244 EUR 4. Apríl 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou 152,000 EUR 13. Február 2017
Záchranná zdravotná služba Bratislava Stravovacie služby formou stravných poukážok 199,457 EUR 14. November 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 404,166 EUR 30. Jún 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 573,333 EUR 30. Jún 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 330,000 EUR 30. Jún 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 68,011 EUR 30. Jún 2016
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 80,000 EUR 23. Máj 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 85,274 EUR 5. Jún 2014
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Zásah proti kalamitne premnoženému listožravému hmyzu 153,105 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 16,156 EUR 25. Jún 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 60,970 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 45,605 EUR 24. Marec 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 45,000 EUR 12. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 40,080 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc 861,977 EUR 23. Máj 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,495,097 EUR 25. November 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,628,200 EUR 25. November 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 475,323 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc II 564,504 EUR 20. November 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc 3,101,389 EUR 3. Jún 2019
Záchranná zdravotná služba Bratislava Stravovacie služby formou stravných poukážok 155,913 EUR 14. November 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 120,760 EUR 31. December 2019
Národné lesnícke centrum (NLC) Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 180,000 EUR 20. Marec 2020
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 735,870 EUR 30. Máj 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 34,408 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov 131,099 EUR 5. Apríl 2017
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. 15,700 EUR 12. Február 2016
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet 94,200 EUR 1. Júl 2016
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky Stravné lístky 8,102 EUR 25. Október 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou 195,783 EUR 15. Marec 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet 19,736,136 EUR 30. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 646,352 EUR 30. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 552,607 EUR 28. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 9,266 EUR 13. December 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 531,362 EUR 31. December 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 125,946 EUR 26. November 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 21,524 EUR 31. Marec 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 106,162 EUR 18. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 42,865 EUR 30. Jún 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3,500,000 EUR 2. Február 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 430,134 EUR 19. December 2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 14,200 EUR 16. August 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. – Reedícia učebníc II 365,794 EUR 11. August 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 61,600 EUR 29. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 95,183 EUR 2. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,598,205 EUR 25. November 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 54,832 EUR 27. Jún 2017
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 468,093 EUR 23. Júl 2015
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 31,376 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 51,795 EUR 3. Júl 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Kancelárske potreby 391,000 EUR 6. December 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 227,558 EUR 8. December 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,671,619 EUR 25. November 2015
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty 266,940 EUR 28. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. 90,371 EUR 13. Júl 2018
Centrum účelových zariadení Gastrolístky - stravné poukážky 217,400 EUR 22. Január 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,743,644 EUR 25. November 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 178,010 EUR 1. Október 2019
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 579,427 EUR 30. Máj 2019
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Sprostredkovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet 1,535,000 EUR 10. Marec 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet 29,640,000 EUR 30. Október 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 135,609 EUR 24. November 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. formou elektronických stravovacích kariet 10,640,204 EUR 31. August 2020
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty 128,550 EUR 22. Január 2021
Základná škola Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. 0 EUR 10. Február 2016
TEKOS,spol. s r.o. Stravné poukážky alebo ekvivalent 64,616 EUR 16. November 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Kancelársky papier 25,000 EUR 9. Júl 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 308,482 EUR 25. November 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet 195,790 EUR 6. Apríl 2021
Záchranná zdravotná služba Bratislava Stravovacie služby formou stravných poukážok 204,437 EUR 14. November 2019
Záchranná zdravotná služba Bratislava Stravovacie služby formou stravných poukážok 220,365 EUR 14. November 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov 3,710,000 EUR 10. November 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 87,421 EUR 2. December 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 63,905 EUR 9. December 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 33,159 EUR 2. December 2021
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok 1,159,129 EUR 1. December 2021
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Zásah proti kalamitne premnoženému listožravému hmyzu na LC Šranek 90,998 EUR 28. Júl 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,394,874 EUR 31. December 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 359,548 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. - reedícia učebníc III 177,248 EUR 5. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. 53,437 EUR 24. Január 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc 1,470,894 EUR 2. Júl 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc II 223,949 EUR 3. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 24,340 EUR 1. Apríl 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Tlač a výroba mesačníka 169,200 EUR 29. Október 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 36,516 EUR 24. Január 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 54,589 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 196,488 EUR 30. Marec 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 57,244 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 89,826 EUR 2. Január 2020
Spojená škola internátna Stravné lístky alebo ekvivalent 3,711 EUR 30. September 2020
Spišská katolícka charita Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť 147 EUR 1. August 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 287,845 EUR 14. December 2017
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Stravné poukážky 21,211 EUR 24. Október 2016
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 715,601 EUR 30. Máj 2019
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 581,012 EUR 30. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 153,756 EUR 30. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 168,931 EUR 30. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby 65,267 EUR 30. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie 306,693 EUR 13. December 2013
Trnavský samosprávny kraj Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj 373,333 EUR 8. Jún 2016
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 530,000 EUR 18. Jún 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 418,481 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 4,439,218 EUR 25. November 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR 2,572,086 EUR 25. November 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 650,000 EUR 27. Marec 2017
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 430,448 EUR 23. Júl 2015
Žilinský samosprávny kraj Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok 435,579 EUR 23. Júl 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SPN - reedícia učebníc III 295,622 EUR 30. November 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 63,966 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kancelárske potreby 274,588 EUR 13. Júl 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 51,684 EUR 24. Január 2017
Záchranná zdravotná služba Bratislava Stravovacie služby formou stravných poukážok 2,274,900 EUR 14. November 2019
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 547,504 EUR 30. Máj 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. 33,145 EUR 24. Január 2017
Ústav experimentálnej fyziky SAV Kancelárske potreby 155 EUR 2. Jún 2017
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Etikety samolepiace 380 EUR 2. Jún 2017
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Dodávka tlače, on-line prístupov k digitálnym médiám a elektronickým médiám 461 EUR 3. November 2017
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Tlač promo brožúry 730 EUR 11. December 2017
Slovenská správa ciest Kancelárske potreby 0 EUR 27. Júl 2016
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied Stravné poukážky 0 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania 45,821 EUR 31. Marec 2021
Žilinský samosprávny kraj Dodávka a správa stravovacích kariet 696,991 EUR 30. Máj 2019
Mesto Považská Bystrica Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie 213,476 EUR 28. Apríl 2015
Obec Štrba Stravné poukážky 16,760 EUR 11. Február 2016
Knižnica Jána Kollára Stravné poukážky 10,069 EUR 15. November 2018
Stredná odborná škola sklárska Nákup stravných lístkov 2,607 EUR 14. November 2018
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné služby - plošná printová inzercia 132,999 EUR 20. Jún 2019
Bratislavský samosprávny kraj Tlač a distribúcia mesačníka 22,774 EUR 25. Máj 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Stravné poukážky 3,480 EUR 12. Február 2016
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Stravné poukážky 113,000 EUR 24. Marec 2016
Národné športové centrum Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – dodávka didaktických a metodických pomôcok 1,328,000 EUR 25. Jún 2014
Mesto Prievidza Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet 982,000 EUR 24. Január 2020
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné služby - plošná printová inzercia 124,708 EUR 7. Október 2020
Mesto Svätý Jur Kancelárske potreby 120 EUR 1. August 2016
Základná umelecká škola Stravné poukážky 13,781 EUR 21. November 2016
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Samolepiace etikety 64x21 mm 15 EUR 30. Jún 2017
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Kancelárske potreby 0 EUR 4. August 2017
Národné športové centrum Sada gymnastického náradia pre základné školy 186,583 EUR 9. November 2017
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent 6,000 EUR 12. Február 2016
MH Invest, s.r.o. Stravné poukážky 14,500 EUR 18. Február 2016
Obec Drienov Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent 2,475 EUR 14. November 2016
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné a marketingové služby - vklad inzercie 34,498 EUR 22. Marec 2017
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Vydavateľské spracovanie a tlač publikácií a informačných materiálov (EVO) 1,724,765 EUR 25. Marec 2015
Budimírske služby s.r.o. Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent 0 EUR 24. Január 2019
Slovensko IT, a. s. Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet 142,120 EUR 3. November 2020
Národné športové centrum Vybavenie posilňovne 189,083 EUR 9. November 2017
Poliklinika Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet 2020 25,960 EUR 29. September 2020
Obec Zámutov Stravné poukážky 27,000 EUR 12. Február 2016
Obec Šenkvice Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent 42,000 EUR 17. Marec 2017
Správa majetku Sereď, s.r.o. Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 3,800 EUR 26. Február 2018
Stredná odborná škola sklárska Nákup stravných lístkov 2,669 EUR 20. November 2017
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné služby- plošná printová inzercia 94,417 EUR 13. Jún 2017
Stredná odborná škola sklárska Nákup stravných lístkov 2,830 EUR 9. December 2016
Kancelária verejného ochrancu práv Stravné poukážky v nominálnej hodnote 5,00 € 9,980 EUR 30. September 2020
Bratislavský samosprávny kraj Plošná printová inzercia 185,000 EUR 9. Júl 2018
Mestská časť Košice - Západ Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty a fyzickým osobám definovaným v kolektívnej zmluve prostredníctvom stravných poukážok 180,453 EUR 9. November 2020
Slovak Business Agency Zabezpečenie zákonného stravovania zamestnancov 202,493 EUR 21. September 2020
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom 200,275 EUR 22. Február 2017
Stredná odborná škola technická Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet 9,197 EUR 14. Júl 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×