Dodávateľ

DYNEX Servis, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DYNEX Servis, spol. s r.o.

IČO: 36030848

Adresa: Nové Kalište 17, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6106

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Apríl 2021

Záznam platný do: 7. Apríl 2024

Posledná zmena: 8. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 143 859,00 EUR 1 1
2016 45 703,50 EUR 37 37
2017 60 407,81 EUR 60 60
2018 240 672,17 EUR 70 70
2019 58 480,75 EUR 25 25
2020 473 519,30 EUR 24 24
2021 502 253,40 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 189 562,50 EUR 38 38
2017 60 407,81 EUR 60 60
2018 240 672,17 EUR 70 70
2019 58 480,75 EUR 25 25
2020 473 519,30 EUR 24 24
2021 502 253,40 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 60 716,00 60716.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2 921,90 2921.90 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 22 371,05 22371.05 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 68 730,00 68730.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 4 601,26 4601.26 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 82 325,00 82325.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 6 142,29 6142.29 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 590,00 2590.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 12 377,31 12377.31 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 3 700,00 3700.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 5 695,00 5695.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 6 558,91 6558.91 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 84 601,48 84601.48 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 316 900,00 316900.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 79 148 350,42 148350.42 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 375,00 1375.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 257 425,00 257425.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 848,46 848.46 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 8 215,38 8215.38 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 147 310,00 147310.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 105 690,00 105690.00 EUR
Ústav zoológie SAV 18 9 293,82 9293.82 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 34 505,40 34505.40 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 2 280,30 2280.30 EUR
Národná transplantačná organizácia 6 8 861,54 8861.54 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 0,00 0.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 22 8 498,99 8498.99 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 77 825,00 77825.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 27 100,00 27100.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 8 7 086,42 7086.42 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Automatizované izolačné a pipetovacie laboratórne zariadenie Štátny veterinárny a potravinový ústav 172 631,00 172631.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Array platne na stanovenie metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu vírusovej DNA, RNA a bakteriálnej DNA. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 602,92 1602.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array na stanovenie génov zapojených do procesov vzniku rakoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 506,00 3506.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) 206143 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 217,00 217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 121,00 1121.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RNeasy Mini Kit (250) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 105,00 1105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RLT buffer pre RNeasy Mini Kit QIAshredder (250) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 455,00 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
premývačka Fakultná nemocnica Nitra 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 587,40 587.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové skúmavky a plastové špice s filtrom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 231,00 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317,20 317.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA a bisulfidovú konverziu. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 310,50 2310.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR kit pre pyrosekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 465,80 465.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 148,55 3148.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
miRNeasy Serum/Plasma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 392,60 392.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAquick PCR Purification Kit (250) 28106, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 425,81 425.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836,00 836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) 206143 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 223,19 223.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 091,00 4091.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array na stanovenie génov zapojených do procesov vzniku rakoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 590,00 2590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na sledovanie metylačného statusu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 425,80 2425.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836,00 836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
13. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825,00 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na bisulfidovú konverziu, MS-HRM a CpG assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 429,20 429.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na izoláciu RNA, reverzná transkripcia, real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RNase A, DNeasy Blood & Tissue Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 345,80 345.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Katolícka univerzita v Ružomberku 1 375,00 1375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Izolácia nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325,00 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HotStarTaq Plus DNA Polymerase (1000 U) Ústav zoológie SAV 921,00 921.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na pyrosekvenačnú reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 201,30 201.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na bisulfidovú modifikáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RT² Profiler™ PCR Array Human Wound Healing Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 830,00 2830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 1 505,00 1505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza Qiagen Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 156,00 156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencia pre reverznú transkripciu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNeasy Mini Kit (250) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity Ústav zoológie SAV 105,00 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324,30 324.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit na DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencia pre reverznú transkripciu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 243,23 243.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymeráza, kity Ústav zoológie SAV 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty a chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 176,42 4176.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Homogenizátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 88,30 88.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Extrakčné sáčky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 264,96 264.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAamp DNA Mini Kit (250) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 835,00 1835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na sledovanie metylačného statusu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 154,20 154.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAamp 96 DNA Blood Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836,00 836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gyn_DNA izolácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 297,20 1297.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324,30 324.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 642,80 642.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačné reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 121,40 2121.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 182,00 2182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAXgene Blood miRNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594,30 594.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA izolačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 522,90 522.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN miScript II RT Kit /50/ (kat. č. 218161 alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 418,00 418.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN miScript SYBR® Green PCR Kit /200/ - (kat. č. 218073 alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 495,00 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000) 206145 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 903,00 1903.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 315,00 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324,30 324.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 223,00 13223.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 3 002,00 3002.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na izoláciu a analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 92,90 92.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty a chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 686,73 686.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekcia metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 306,30 306.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN miScript Plant RT Kit /50/ (kat. č. 218761 alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNeasy Plant Mini Kit (50) od firmy Qiagen, RNeasy Plant Mini Kit (50) od firmy Qiagen Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 162,00 2162.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do prístroja QIAcube na Izoláciu nukleových kyselín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 562,00 4562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA, miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 199,00 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 675,00 1675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 330,00 2330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HotStarTaq Plus DNA Polymerase (1000 U) Ústav zoológie SAV 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set pre izoláciu DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 802,00 802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit na DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 171,00 171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 972,90 972.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pyromark Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 574,20 1574.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 5 582,00 5582.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre real time PCR Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 510,00 2510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu a analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 352,00 3352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačné a purifikačné kity Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 678,50 3678.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na izoláciu a analýzu plazmidovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 854,00 854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súpravy pre purifikáciu a analýzu DNA a aktivity DNázy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 951,00 951.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu nukleových kyselín Ústav zoológie SAV 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Finnpipetta F2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyromark zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 994,62 1994.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
HotStarTaq Plus DNA Polymerase (1000 U) Ústav zoológie SAV 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kity na izoláciu a analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18 328,00 18328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 265,00 2265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 337,00 337.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA reader Štátny veterinárny a potravinový ústav 6 480,00 6480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu plazmidov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 248,00 7248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 609,20 609.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
HotStarTaq Plus DNA Polymerase (1000 U) Ústav zoológie SAV 921,00 921.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na detekciu a rozbory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 004,00 5004.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dneasy Blood & Tissue Kit (250) Ústav zoológie SAV 671,00 671.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 168,00 1168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje na detekciu a rozbory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu miRNA z plazmy IS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 434,62 434.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 526,54 526.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické činidla na množenie RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 916,74 916.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 630,00 1630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 050,00 82050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 053,08 1053.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
LNA qPCR reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 228,14 2228.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych prístrojov - mikrofluidný spektrofotometer, automatický purifikačný systém, verzia 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 33 780,00 33780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyro komponenty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 395,08 395.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detekcia Metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 284,62 284.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručná ELISA premývačka DYNAWASH - E alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 978,62 3978.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na izoláciu NK Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 573,03 573.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na izoláciu DNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chémia pre hodnotenie DNA knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470,38 470.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia pre prácu s DNA a RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 498,84 1498.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 920,00 920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 170,00 6170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plate Low Pyromark platničky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 212,31 212.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
QIA Aquick Nucleotide removal Kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106,00 106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) Ústav zoológie SAV 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a plasty na pyrosekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 729,60 3729.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre izoláciu RNA a PCR. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Qiagen DNeasy Blood & Tissue Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 390,00 1390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA a PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 290,00 2290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 104,00 2104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kity na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 316,00 1316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na miRNA kvantifikáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 520,00 7520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izolaciu RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 808,00 808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 547,03 5547.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
oligotex mrna midi kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 702,00 702.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na digitálne NGS sekvenovanie – génové panely pre RNA a DNA a podporný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 379,20 17379.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
HotStarTaq Plus DNA Polymerase (1000 U) Ústav zoológie SAV 1 008,00 1008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pyrosekvenovanie zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 814,61 814.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztok na lýzu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 77,31 77.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzým pre kvantitatívnu PCR Ústav zoológie SAV 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália pre molekulárne analýzy - RNase A Quiagen; z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 245,00 245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - špecifická LNA modifikovaná sonda, miRNA detekčný kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 728,46 2728.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 3 561,00 3561.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
miRNA a izolacie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 236,90 3236.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava chemických činidiel na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 136,16 136.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 140,00 2140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2418 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 934,23 934.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - III. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 724,81 6724.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – sada k očisteniu RNA od DNA Ústav zoológie SAV 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 325,00 325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 365,00 365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 077,00 4077.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA extrakčný kit pre izoláciu DNA z vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 920,00 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 045,00 14045.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 405,00 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolačné kity Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 556,00 556.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostný mikrofluidný spektrofotometer Štátny veterinárny a potravinový ústav 22 592,55 22592.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 461,00 1461.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 136,00 1136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 546,00 1546.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média pre bunky, kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 321,00 321.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 490,00 490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 437,82 437.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 970,00 7970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 411,50 1411.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie pre molekulárne analýzy, kity na izoláciu DNA - Quiagen DNeasy Plant Mini Kit (50); z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 740,00 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne pomôcky - kity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 806,39 806.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analýza DNA, RNA, kultivácia buniek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 474,00 1474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 724,42 724.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 284,00 284.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 6 188,00 6188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 491,61 491.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolátor nukleovej kyseliny a detekčný Real Time systém - COVID diagnostika Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 60 716,00 60716.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho vybavenia pre potreby vyšetrovania COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 42 250,00 42250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 265,00 2265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 943,00 943.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie - reagent na stabilizáciu a ochranu RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 355,00 355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RT2 qPCR Primer Assay for Chicken ACTB Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 183,00 183.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie - reagent na stabilizáciu a ochranu RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 355,00 355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HotStarTaq DNA Polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169,00 169.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 660,67 2660.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 318,00 1318.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolačný kit plazmidy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 452,00 452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre izoláciu RNA, DNA a RT PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 726,00 1726.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 028,50 1028.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty pre výskumné účely Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 143,30 8143.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 558,80 558.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická izolačná stanica nukleových kyselín a izolačné kity Štátny veterinárny a potravinový ústav 241 200,00 241200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie na diagnostiku Covidu Fakultná nemocnica Trenčín 118 857,00 118857.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR systém - kompletné vybavenie PCR laboratória pre diagnostiku SARS-CoV-2 a iných patogénov Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 70 000,00 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity / homogenizačné kryty na magnetické hroty na izoláciu nukleových kyselín - kompatibilné s automatickou izolačnou stanicou s technológiou separácie na princípe M-PVA magnetických partikúl. Štátny veterinárny a potravinový ústav 108 600,00 108600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 359,00 1359.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kapilárna elektroforéza Laboratórna chladnička Real Time termocyklér Vysokorýchlostná centrifúga bez chladenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 95 724,00 95724.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu nukleových kyselín - kompatibilné s automatickou izolačnou stanicou s technológiou separácie na princípe M-PVA magnetických partikúl, PCR kity s NOVA patentovanou technológiou. Štátny veterinárny a potravinový ústav 98 686,50 98686.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie a zariadenie pre možnosti testovania SARS-Cov-2 pomocou real-time PCR Národný onkologický ústav 109 216,60 109216.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolačný automat Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46 400,00 46400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín, izolačné kity 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 98 885,60 98885.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kit na detekciu Chlamydia trachomatis Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 164,00 1164.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický izolátor nukleových kyselín Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 29 850,00 29850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolačný automat Štátny veterinárny a potravinový ústav 37 669,00 37669.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín pre detekciu SARS-CoV-2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 10 600,00 10600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej RNA a odberové médium Fakultná nemocnica Trenčín 204 708,00 204708.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 863,00 33863.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolačný automat Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 34 273,20 34273.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421903550206

+421903550206


dynex@isternet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 251 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Pivarček
Adresa:
Gaštanová Banská Bystrica 97400
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zora Hanzlíková
Adresa:
Na Špitálce 2 Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Pivarček
Adresa:
Gaštanová Banská Bystrica 97400
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zora Hanzlíková
Adresa:
Na Špitálce 2 Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.
Adresa:
Smetanova 7 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova 9 Trenčianske Teplice 91451
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.11.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 21.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup laboratórneho vybavenia pre potreby vyšetrovania COVID-19 42 770,00 EUR Tovary 20. Apríl 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici DYNEX Servis, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×