Dodávateľ

HES – COMGEO spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HES - COMGEO, a.s.

IČO: 17325277

Adresa: Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/6-PO-D85

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2020

Záznam platný do: 12. Jún 2023

Posledná zmena: 21. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 772 274,00 EUR 3 3
2017 11 103 107,00 EUR 1 2
2019 2 089 166,00 EUR 1 2
2021 4 855 811,00 EUR 2 2
2022 69 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 772 274,00 EUR 3 3
2017 11 103 107,00 EUR 1 2
2019 2 089 166,00 EUR 1 2
2021 4 855 811,00 EUR 2 2
2022 69 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská agentúra životného prostredia 1 186 000,00 186000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 448 000,00 448000.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 138 274,00 138274.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 13 192 273,00 13192273.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 4 842 411,00 4842411.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 13 400,00 13400.00 EUR
Rudné bane, štátny podnik 1 69 000,00 69000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 186 000,00 186000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba a udržateľnosť monitorovacej siete Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 332 274,00 332274.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000,00 448000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546,00 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 484 876,00 5484876.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky (SK/EZ/TS/973) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 842 411,00 4842411.0 EUR 2021 Služby Áno 1
EIA č. 2 uzavretie a sprevádzkovanie časti skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný- Mestská skládka odpadu Snina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností odborného dohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže v lokalite Banská Štiavnica - Lintich (SK/EZ/BS/85) Rudné bane, štátny podnik 69 000,00 69000.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 102 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Patrik Reisel
Adresa:
Palkovičova 9 Bánovce nad Bebravou 95701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Matúš Sura
Adresa:
Národná 7 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Langer
Adresa:
Libická 11 Praha, Vinohrady 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2020
Záznam do:
4. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Anton Auxt
Adresa:
Komenského 39 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Záznam do:
14. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Mariana Šuchová
Adresa:
Hlboká 16 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Záznam do:
14. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Mariana Šuchová
Adresa:
Hlboká 16 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Anton Auxt
Adresa:
Komenského 39 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martin Ontkovič
Adresa:
Jána Bottu 68 Snina 069 01
Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 3.05.2021 do: 4.01.2022

StiahniZáznam platný od: 14.12.2020 do: 3.05.2021

StiahniZáznam platný od: 27.04.2017 do: 14.12.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×