Dodávateľ

RUTEX TRADE, s.r.o.

Drietoma
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RUTEX TRADE, s.r.o.

IČO: 36696161

Adresa: 703, Drietoma

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3917

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Júl 2020

Záznam platný do: 27. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 142 994,00 EUR 3 3
2015 249 255,00 EUR 3 3
2016 38 098,00 EUR 4 4
2017 67 656,87 EUR 4 4
2018 355 467,97 EUR 6 6
2019 26 220,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 110 007,00 EUR 2 2
2015 275 228,00 EUR 3 3
2016 32 921,00 EUR 4 4
2017 79 847,87 EUR 5 5
2018 355 467,97 EUR 6 6
2019 26 220,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 97 277,84 97277.84 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 26 220,00 26220.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 742 479,00 742479.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 13 715,00 13715.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Termoprádlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 19 607,00 19607.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Termoprádlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 87 099,00 87099.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Letné a zimné funkčné ponožky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 43 933,00 43933.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Termoprádlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 226 659,00 226659.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Letné a zimné funkčné ponožky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 582,00 15582.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Termoprádlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 32 987,00 32987.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Termoprádlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 014,00 7014.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Termoprádlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 191,00 12191.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Termoprádlo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 32 490,00 32490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka termobielizne a funkčných ponožiek Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 279 642,00 279642.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné a zimné kukly Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 640,00 8640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nehorľavá antistatická termobielizeň pre hasičov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 810,00 1810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tričko košeľové s krátkym rukávom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 460,00 17460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termobielizeň Hlavné mesto SR Bratislava 16 462,06 16462.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tričko košeľové s krátkym rukávom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 679,40 10679.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tričko košeľové s krátkym rukávom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 040,00 23040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričko košeľové s krátkym rukávom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 320,00 40320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Galantérny materiál pre vojenskú hudbu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 451,42 11451.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričko košeľové s krátkym rukávom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Galantérny materiál VH BA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 493,20 8493.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odevy pre lesníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 365 570,00 365570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4210326499416


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 226 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Josef Múdry
Adresa:
129 Drietoma 91303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Múdry
Adresa:
766 Drietoma 91303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×