Dodávateľ

DISPOMED, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DISPOMED, s.r.o.

IČO: 31684432

Adresa: Cesta pod Hradovou 23, Košice

Registračné číslo: 2020/3-PO-A4646

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Marec 2020

Záznam platný do: 25. Marec 2023

Posledná zmena: 27. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 60 000,00 EUR 1 1
2015 370 754,00 EUR 2 4
2016 0,00 EUR 1 1
2017 193 883,64 EUR 4 6
2018 345 000,00 EUR 3 3
2020 64 017,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 60 000,00 EUR 1 1
2015 370 754,00 EUR 2 4
2016 0,00 EUR 1 1
2017 193 883,64 EUR 4 6
2018 345 000,00 EUR 3 3
2020 54 235,00 EUR 2 2
2021 9 782,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 5 363,64 5363.64 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 60 000,00 60000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 320 000,00 320000.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 25 000,00 25000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 43 517,00 43517.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 355 494,00 355494.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 214 300,00 214300.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 9 980,00 9980.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vnútroočné šošovky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 215 636,00 215636.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oftalmologické prístroje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 193 800,00 193800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vnutroočné šošovky Nemocnica Poprad a. s. 341 854,00 341854.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Vnútroočné šošovky Nemocnica Poprad a. s. 293 361,00 293361.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Rúčka k fakoemulzifikátoru Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rúčka k fakoemulzifikátoru Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 750,00 5750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videolaryngoskop Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 13 869,00 13869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rúčka k fakoemulzifikátoru Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 871,00 2871.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie troch typov kochleárnych implantačných systémov vrátane procesorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 533 700,00 1533700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový prístroj pre ORL využitie Nemocnica svätého Michala, a. s. 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre oddelenie oftalmológie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 241 087,00 241087.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 158 116,00 158116.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 975,00 1975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 454,00 12454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 638,00 14638.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4216321031


dispomed@dispomed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MVDr. Darina Žipajová
Adresa:
Hlavná 55 Dargov 07661
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Darina Žipajová
Adresa:
Hlavná 55 Dargov 07661
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PIHORŇA & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Hrnčiarska 29 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×