Dodávateľ

CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 31436820

Adresa: Jánošíkova 1827/65, Šaľa

Registračné číslo: 2020/3-PO-A7218

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Marec 2020

Záznam platný do: 14. Marec 2023

Posledná zmena: 18. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 116 003,00 EUR 2 3
2016 61 923,84 EUR 28 28
2017 113 141,17 EUR 32 32
2018 71 217,73 EUR 8 8
2019 36 746,40 EUR 8 8
2020 51 572,79 EUR 8 8
2021 28 024,16 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 116 003,00 EUR 2 3
2016 71 523,84 EUR 29 29
2017 103 541,17 EUR 31 31
2018 71 217,73 EUR 8 8
2019 36 746,40 EUR 8 8
2020 51 572,79 EUR 8 8
2021 28 024,16 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 3 12 382,17 12382.17 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 10 900,00 10900.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 43 203,00 43203.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 030,00 1030.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 24 485,65 24485.65 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 157,00 1157.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 65 606,61 65606.61 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 833,33 1833.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 550,00 1550.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 7 498,00 7498.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 8 093,22 8093.22 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 9 600,00 9600.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 67 000,00 67000.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 655,00 655.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 7 446,67 7446.67 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 12 314,27 12314.27 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 123,33 123.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 10 900,00 10900.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 27 000,00 27000.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 762,50 762.50 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 2 010,00 2010.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 4 681,00 4681.00 EUR
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 1 72 800,00 72800.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 36 583,33 36583.33 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 2 505,24 2505.24 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 617,00 617.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 21 333,00 21333.00 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 12 300,00 12300.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 8 628,30 8628.30 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 217,00 217.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 7 3 413,47 3413.47 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórium chemických analýz Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 362 230,00 362230.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE UVP STU - CENTRUM Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 151 669,00 151669.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Automatický elementárny analyzátor častíc Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 67 000,00 67000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvuková vaňa s ohrevom , digitálna Ústav experimentálnej fyziky SAV 184,34 184.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 075,92 1075.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Combust. redukčná trubica, quratz + náplň Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 485,00 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - pipety a špičky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 125,26 1125.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 906,00 906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplň do trubice, trubica do prístroja Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 466,56 466.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k autoklávu PARR 4749 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 564,60 564.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a materiály pre CNS analyzátor Vario Macro Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 425,00 1425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - mikroelektróda Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 578,40 578.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný pH meter, Vpichová kombinovaná pH elektróda Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 735,00 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre purifikátor vody s montážou Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 818,40 818.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojstupňová rotačná výveva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 316,00 2316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný prachomer Technická univerzita v Košiciach 8 767,00 8767.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úpravovňa vody s reverznou osmózou pre krvné analyzátory Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 622,00 11622.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kremenné kyvety pre UV-Vis spektrofotometer Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 196,80 196.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kelímky pre TG-DSC merania, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 318,00 1318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 452,00 1452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glove box dvojrukávový - zariadenie na prácu v inertnej atmosfére Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj (spektrofotometer) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 436,00 5436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 226,27 3226.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - štandardy Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 165,60 165.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny pH-meter Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 735,60 735.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vymeniteľná teflónová vložka do autoklávu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732,00 732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 050,00 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktívna piraniho vakuova mierka s kontrolerom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 550,57 1550.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 711,00 711.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Makrokyveta fluorescenčná Technická univerzita v Košiciach 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskopy - 2 ks Univerzitná nemocnica Martin 13 700,30 13700.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Programový regulátor pre kaliacu pec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavicový box Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 800,00 40800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dewarova nádoba Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 876,00 876.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Purifikačný pack Ústav experimentálnej fyziky SAV 204,90 204.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné mikroskopy binokulárne s LED osvetlením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 800,00 12800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 776,20 1776.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deutériová lampa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 632,40 632.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada náhradných náplní LC226 do destilačného prístroja ELGA Veolia Micra Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deutériová lampa pre spektrometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednopaprskový spektrofotometer V-10 Plus alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 852,00 852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie Slovenská správa ciest 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie Slovenská správa ciest 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie Slovenská správa ciest 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inkubátor s prirodzenou cirkuláciou vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Závesný termostat s klempou s pracovnou teplotou do 150 ˚C Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 333,33 1333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 694,00 1694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosná Dewarova nádoba Univerzitná nemocnica Bratislava 2 240,00 2240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne ohrevné hniezdo, rotačná vákuová odparka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 814,40 4814.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 987,20 1987.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj spektrofotometer jednolúčový s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 032,80 2032.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ohrievaný držiak na kyvety pre Specord 50 Plus Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 940,00 5940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Muflová pec, sušiareň, vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 628,00 2628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop Bresser ADVANCE ICD 10-160x a Kamera Bresser MikroCam II 12MP USB 3.0, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Muflová pec, sušiareň, vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 628,00 2628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TG-DSC držiak s radiačnou ochranou a termočlánkom typu S pre DTA – DSC – TG analyzátor Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 8 196,00 8196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výučbový mikroskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 699,20 1699.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový kúpeľ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 433,00 433.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 129,00 3129.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorizovaná pipeta 0,1 – 100 ml a Nabíjací stojan Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 319,00 319.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výhrevná digitálna doska s keramickým povrchom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 371,00 371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál ku elektrónovému mikroskopu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 909,00 909.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - Sklenená kyveta Cell, výplňová tyčinka pre Cell kyvetu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 830,88 830.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kremenné kyvety pre UV-VIS spektrofotometer Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely a spotrebný materiál pre CNS analyzátor Vario Macro Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 430,00 1430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 357,00 5357.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj CHNOS Elemental Analyzer varioMICRO Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 399,56 1399.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu a vodný kúpeľ do 100°C Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 370,00 2370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 028,52 22028.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna pomôcka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 429,70 7429.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
UV/VIS spektrofotometer Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Sklenená kyveta bez bubliny pre adsorpčný porozimeter Quantachrome NOVA 1200 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 223,76 1223.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svetelné mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 143,00 2143.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroje na detekciu a rozbory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 267,50 267.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Analytické sita Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 840,00 3840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 66 515,27 66515.27 EUR 2020 Tovary Áno 1
Analytické sita Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 396,00 3396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipeta Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hriadeľové miešadlo s miešacími kotvami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 671,00 671.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vákuové pumpy a kapacitná vákuová mierka - baratrón Univerzita Komenského v Bratislave 31 666,00 31666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.chromspec.sk


+421317886211

+421317886216
+421317712155


lovecka@chromspec.sk
chromspec@chromspec.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 166 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Olša
Adresa:
Nitrianska 107 Šaľa 92705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Šelle
Adresa:
Raisova 3 Nový Lískovec - Brno 63400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
13. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Moravec
Adresa:
Vrážská 331 Černošice 25228
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
12. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Palme
Adresa:
Otínská 33 Praha 5 15300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
12. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Schneeberger
Adresa:
Jižní 1460 Černošice 25228
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
12. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Palme
Adresa:
Otínská 33 Praha 5 15300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Schneeberger
Adresa:
Jižní 1460 Černošice 25228
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Olša
Adresa:
Nitrianska 107 Šaľa 92705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Šelle
Adresa:
Raisova 3 Nový Lískovec - Brno 63400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Moravec
Adresa:
Vrážská 331 Černošice 25228
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Helena Lovecká
Adresa:
Horná 20 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Dalibor Pavelka
Adresa:
Pribinova 46 Hlohovec 92001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.02.2020 do: 13.03.2020

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 12.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×