Dodávateľ

AP MEDIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AP MEDIA, s.r.o.

IČO: 35691883

Adresa: Na vrátkach 3410/1C , Bratislava - mestská časť Dúbravka

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2597

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Marec 2020

Záznam platný do: 24. Marec 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 594 000,00 EUR 1 1
2016 4 333,33 EUR 1 1
2017 84 745,00 EUR 2 2
2018 4 525,84 EUR 2 2
2019 455,00 EUR 1 1
2021 147 130,17 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 594 000,00 EUR 1 1
2016 4 333,33 EUR 1 1
2017 84 745,00 EUR 2 2
2018 4 525,84 EUR 2 2
2019 455,00 EUR 1 1
2021 147 130,17 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 17 141,67 17141.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 55 173,00 55173.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 598 333,33 598333.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 8 120,67 8120.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 72 120,67 72120.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 84 300,00 84300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ozvučovací a kongresový systém - realizácia dodávky a montáže Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 594 000,00 594000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Identifikačné karty kongresového systému DCN do konferenčných jednotiek Philips Consensus Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický hlasovací systém Hlavné mesto SR Bratislava 101 286,44 101286.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér SMART Learning Suite, resp. ekvivalent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 534,00 534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny displej so softvérom SMART Learning Suite, resp. ekvivalent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 693,20 4693.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
lampy do dataprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 754,72 754.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér SMART Learning Suite, resp. ekvivalent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 589,68 589.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na prenos mítingov a vzdelávacích aktivít v prostredí MS Teams a ZOOM Ekonomická univerzita v Bratislave 24 025,00 24025.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvér SMART Learning Suite Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 873,60 873.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interaktívny displej vrátane softvéru SMART Learning Suite Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 748,00 5748.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Videokonferenčné zariadenie Ekonomická univerzita v Bratislave 5 922,00 5922.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Videokonferenčné zariadenie Ekonomická univerzita v Bratislave 73 029,00 73029.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 305 178,00 305178.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 656,35 21656.35 EUR 2021 Tovary Nie 1

korinek@apmedia.sk
recepcia@apmedia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Branislav Janček
Adresa:
Vrútocká 34 Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Juhás
Adresa:
Trstínska 55A Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Varga
Adresa:
Veternicová 1 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Pavlica
Adresa:
Šaštínska 20 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Pavlica
Adresa:
J. Poničana 7 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Juhás
Adresa:
Veternicova 21 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branislav Janček
Adresa:
Vrútocká 34 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Varga
Adresa:
Veternicova 1 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 31.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×