Dodávateľ

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

IČO: 31364381

Adresa: Drobného 29/3431, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1925

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. November 2019

Záznam platný do: 28. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 807 600,00 EUR 1 1
2015 7 327 496,00 EUR 2 2
2016 6 031 500,00 EUR 2 2
2017 4 612 432,00 EUR 2 2
2019 17 947 936,00 EUR 1 1
2020 2 199 384,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 9 135 096,00 EUR 3 3
2016 6 031 500,00 EUR 2 2
2017 4 612 432,00 EUR 2 2
2019 17 947 936,00 EUR 1 1
2020 2 199 384,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 2 678 966,00 2678966.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 4 140 412,00 4140412.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 33 106 970,00 33106970.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prevádzka, údržba, metodicko-technická podpora a vývoj APV IS Integrovaný systém typových pozícií Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 462 912,00 3462912.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Národná sústava povolaní III. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 864 584,00 3864584.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Kontinuálny vývoj a realizácia úloh súvisiacich s vypracovaním krátkodobých a strednodobých prognóz vývoja
 na trhu práce a kvantifikáciou budúcich disparít na trhu práce z pohľadu zamestnaní a odborov vzdelania. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 677 500,00 677500.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Štatistické zisťovania o cene práce ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 354 000,00 5354000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Informačný systém ceny práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 807 600,00 1807600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou štatistických zisťovaní o úplných nákladoch práce a štruktúre miezd zamestnancov Štatistický úrad Slovenskej republiky 479 582,00 479582.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 132 850,00 4132850.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Sektorovo riadené inovácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 18 047 650,00 18047650.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby súvisiace s realizáciou štatistických zisťovaní o úplných nákladoch práce a o štruktúre miezd zamestnancov, realizácia výskumných úloh a poskytovanie súvisiacich služieb v rokoch 2020 – 2024 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 199 384,00 2199384.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+42169201222


mihaly@trexima.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1422 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Géza Mihály CSc.
Adresa:
Lipského 1 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Géza Mihály CSc.
Adresa:
Lipského 1 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Október 2017
Záznam do:
2. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Géza Mihály CSc.
Adresa:
Lipského 1 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
30. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., CSc. Géza Mihály
Adresa:
Lipského 1 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o.
Adresa:
Robotnícka 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.11.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 30.10.2017 do: 2.11.2017

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 30.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×