Dodávateľ

Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka

IČO: 31363237

Adresa: Röntgenova 28, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2629

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Marec 2020

Záznam platný do: 26. Marec 2023

Posledná zmena: 17. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 666 904,00 EUR 1 1
2016 14 248,67 EUR 5 5
2017 43 398,48 EUR 4 4
2018 112 218,53 EUR 5 5
2019 59 150,62 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 666 904,00 EUR 1 1
2016 14 248,67 EUR 5 5
2017 43 398,48 EUR 4 4
2018 112 218,53 EUR 5 5
2019 59 150,62 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 32 023,34 32023.34 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 6 457,45 6457.45 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 65 602,06 65602.06 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 66 333,33 66333.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 2 065,46 2065.46 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 533,00 1533.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 2 666 904,00 2666904.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 25 000,00 25000.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 5 335,00 5335.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 17 333,33 17333.33 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 7 333,33 7333.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 8 201 832,00 8201832.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Oprava a nastavenie laboratórneho prístroja - kvapalinový chromatograf HPLC-LC 10AVP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava, nastavenie a validácia laboratórneho prístroja - atómového absorpčného spektrometra AA 6800F Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 470,00 3470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čipy pre MULTINA MCE-202 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 533,00 1533.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Validácia a nastavenie laboratórneho prístroja - kvapalinový chromatograf HPLC-LC 10AVP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 847,00 1847.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kompaktný pravý dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer s Czerny-Turner monochromátorom, pracujúci ako standalone a pripojiteľný na PC so softwerom. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Quest ATR nástavec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 340,00 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BioSpec-nano spektrofotometer s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 487,00 3487.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UV VIS a IČ lampy do spektrofotometrov UV 3600 a UV 2700 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 120,00 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické miešadla, trepačka, pH meter, chromatograf, automatické pipety, vortex, rukavicový box, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 079,20 39079.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom spektrometra s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 86 400,00 86400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autosampler s technikou Head Space Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 628,97 30628.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 279,00 3279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalinový chromatograf HPLC Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 43 656,00 43656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k plynovému chromatografu GC-2010, Shimadzu, rok výroby 2007 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 984,00 984.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zostava kvapalinový chromatograf s príslušným softvérom, zberačom frakcií, počítačom s operačným systémom a perifériami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 673,23 23673.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 277 712,00 277712.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Luminiscenčný spektrometer - spektrofluorofotometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 500,00 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre laboratórne zariadenia- halogénová, deutériová lampa, disk s kryštálom Ge Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 478,56 2478.56 EUR 2019 Tovary Nie 1

sk@shimadzu.eu.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×