Dodávateľ

WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.

IČO: 36035904

Adresa: ČSA 25 , Banská Bystrica

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6200

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Apríl 2021

Záznam platný do: 19. Apríl 2024

Posledná zmena: 20. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 39 103,00 EUR 1 1
2016 3 062,99 EUR 5 5
2017 80 763,47 EUR 12 12
2018 63 039,98 EUR 2 2
2019 5 621,65 EUR 9 9
2020 38 733,95 EUR 8 8
2021 5 007,96 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 39 103,00 EUR 1 1
2016 3 062,99 EUR 5 5
2017 80 763,47 EUR 12 12
2018 63 039,98 EUR 2 2
2019 5 621,65 EUR 9 9
2020 38 733,95 EUR 8 8
2021 5 007,96 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 3 320,62 3320.62 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 817,99 817.99 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 11 582,69 11582.69 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1 618,52 1618.52 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 26 397,97 26397.97 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 380,63 1380.63 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 434,80 434.80 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 478,00 478.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 1 092,65 1092.65 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 054,16 1054.16 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 78 446,00 78446.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 33 970,40 33970.40 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 74 583,10 74583.10 EUR
Ústav zoológie SAV 1 120,00 120.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 35,47 35.47 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka automatických prístrojov a príslušného softvéru v rámci projektu: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sieti podzemných a povrchových vôd. Slovenský hydrometeorologický ústav 1 297 214,00 1297214.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Záznamník teploty s kontinuálnym meraním a USB interface, kalibrácia alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 534,00 534.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 568,00 568.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konduktometer Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 659,00 659.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konduktometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 094,00 1094.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k prístrojom na meranie terénnych parametrov in situ. Slovenský hydrometeorologický ústav 7 389,33 7389.33 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - elektróda Výskumný ústav vodného hospodárstva 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny pH s elektródou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 838,00 838.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - elektróda/ sonda Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 233,00 2233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter a pH mikroelektróda Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 304,40 1304.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - meracia sonda Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlmivé roztoky - pufre pre pH elektródu VWR Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 42,57 42.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu obsahu chloridov, dusičnanov, fosforečnanov a síranov vo vodách Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826,00 826.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie na meranie terénnych parametrov podzemných vôd in situ. Slovenský hydrometeorologický ústav 59 220,00 59220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektróda na pH meter Ústav zoológie SAV 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrolné a testovacie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 302,00 33302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
In situ analyzátor pracujúci na princípe laserovej difrakcie na meranie, transportu, veľkosti a koncentrácie častíc v povrchovej vode Výskumný ústav vodného hospodárstva 50 066,67 50066.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - sondy / elektródy Výskumný ústav vodného hospodárstva 22 356,48 22356.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
pH kombinovaná elektróda Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplotný a vlhkostný datalogger KIMO KH 120. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplotný a vlhkostný datalogger KIMO KH 120. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283,12 283.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - teplomer, meteostanica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198,00 198.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Refraktometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 299,70 299.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibračné pufre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,26 29.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH elektróda Sentix SP Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 392,00 392.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Refraktometre s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 188,56 1188.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný materiál a diagnostické činidlá – test na amoniak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 204,00 204.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Terénny multiprístroj - laboratórne vybavenie, zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 378,28 7378.28 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 297,00 297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH elektróda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 238,80 238.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 211,00 1211.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny stolový multiparameter pre IDS sondy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny multimeter pre mobilné zariadenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 185,56 10185.56 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527,00 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH sondy a ochranné kryty pre prenosné meranie pH Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 681,80 681.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 179,00 31179.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 587,60 1587.6 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zdeněk Žák
Adresa:
Budovatelská 1 Praha 9 – Satalice 190 15
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Róbert Bezák
Adresa:
Komenského 21 Modra 900 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Róbert Bezák
Adresa:
Tatranská 6556/8 Banská Bystrica - Sásová 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Žák
Adresa:
Budovateľská 1/281 Praha 9 19015
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
P M LEGAL s. r. o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×