Dodávateľ

PORR s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PORR s.r.o.

IČO: 36667102

Adresa: Mlynské Nivy 49, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3370

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Január 2020

Záznam platný do: 13. Január 2023

Posledná zmena: 12. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 19 750 470,00 EUR 1 1
2016 239 112 849,00 EUR 1 1
2019 534 597,00 EUR 1 1
2020 6 771 231,00 EUR 5 5
2021 64 826 782,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 19 750 470,00 EUR 1 1
2016 239 112 849,00 EUR 1 1
2020 7 305 828,00 EUR 6 6
2021 64 826 782,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 697 254,00 697254.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 282 004,00 282004.00 EUR
Obec Nový Život 1 3 985 000,00 3985000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 322 336 179,00 322336179.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 249 999,00 249999.00 EUR
Obec Dolný Bar 1 553 652,00 553652.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 1 744 049,00 1744049.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 499 999,00 499999.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 534 597,00 534597.00 EUR
Obec Sokolce 1 113 196,00 113196.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, stavebné práce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 750 470,00 19750470.0 EUR 2015 Práce Nie 1
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 239 112 849,00 239112849.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI SOKOLCE Obec Sokolce 113 196,00 113196.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr.km 17,000 ĽHPK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 534 597,00 534597.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava žľabov a vpustov na rýchlostnej ceste R1 v správe a údržbe SSÚR Nová Baňa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 422 129,00 1422129.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky, 2.etapa výstavby Obec Dolný Bar 553 652,00 553652.0 EUR 2020 Práce Áno 1
I/57 Most ponad Vážsky kanál č. 120 Slovenská správa ciest 697 254,00 697254.0 EUR 2020 Práce Áno 1
NOVÝ ŽIVOT - KANALIZÁCIA - 1.ETAPA Obec Nový Život 3 985 000,00 3985000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62 050 731,00 62050731.0 EUR 2021 Práce Nie 1
ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné provizórium Správa ciest Košického samosprávneho kraja 249 999,00 249999.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcie mostov na cestách III. triedy oblastí Stará Ľubovňa a Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 020 179,00 1020179.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Senec Bratislavský samosprávny kraj 4 036 742,00 4036742.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia účelovej komunikácie Ruské – Berestová poľanka na cyklotrasu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 567 798,00 567798.0 EUR 2021 Práce Áno 1

jana.danisova@porr.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Antonín Daňa
Adresa:
Mlynské Nivy Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Zuzula
Adresa:
Mlynské Nivy 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Hanáček MBA
Adresa:
Mlynské Nivy 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Čížek MBA
Adresa:
Široká 8 Věkoše, Hradec Králove 503 41
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.-Ing. Klaus Bleckenwegner
Adresa:
Absberggasse 47 Viedeň 1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2021
Záznam do:
30. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. BW Anja Forster MBA
Adresa:
Mlynské Nivy 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2020
Záznam do:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karl-Heinz Strauss
Adresa:
Goldmarktplatz 11 Viedeň 1130
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
20. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.-Ing. Klaus Ortner
Adresa:
Willergasse 34 Viedeň 1236
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Marec 2019
Záznam do:
20. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.-Ing. Klaus Ortner
Adresa:
Willergasse 34 Viedeň 1236
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
13. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.-Ing. Rainer Rengshausen
Adresa:
Absberggasse 47 Wien 1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alfred Sebl-Litzlbauer
Adresa:
Absberggasse 47 Wien A-1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Pein
Adresa:
Absberggasse 47 Wien A-1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Josef Stekovics
Adresa:
Absberggasse 47 Wien A-1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Christian Motz
Adresa:
Absberggasse 47 Wien A-1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Wolfgang Vinatzer
Adresa:
Rotenturmstrasse 25/11 Wien A-1010
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Stiegler
Adresa:
Absberggasse 47 Wien 1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dkfm. Wolfgang Reining
Adresa:
Absberggasse 47 Wien A-1100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AGM partners s. r. o.
Adresa:
Hlavné námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
Advokátska kancelária Bruno Štefánik, s.r.o.
Adresa:
Nám. 1. mája 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
JUDr. Katarína Bieliková
Adresa:
Einsteinova 24 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.12.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.01.2021 do: 30.12.2021

StiahniZáznam platný od: 27.10.2020 do: 28.01.2021

StiahniZáznam platný od: 31.07.2020 do: 27.10.2020

StiahniZáznam platný od: 20.07.2020 do: 31.07.2020

StiahniZáznam platný od: 13.03.2019 do: 20.07.2020

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 13.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×