Obstarávanie

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
239 112 849,00
Konečná suma(Bez DPH):
239 112 849,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Navrhovaný úsek diaľnice D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorého účelom je previesť tranzitnú osobnú a nákladnú dopravnú premávku cez územie Slovenska, zároveň je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie - štátna hranica SR/PR, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 239 112 849,00 Neuvedené EUR 23. November 2016 77551

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741945/content/498680/download","filename":"ZM_2016_0464_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 2 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940118/content/747887/download","filename":"PZ_2016_0464_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 5 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993028/content/774768/download","filename":"PZ_2016_0464_0005_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747380/content/415171/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577304/content/215717/download","filename":"Informácia o predĺžení lehôt.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220391/download","filename":"príloha c. 11 - tok info zo stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220392/download","filename":"Priloha c. 09 - Formulár k DSP zmena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220393/download","filename":"Priloha c. 8 - Starostlivosť o vegetačné úpravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220394/download","filename":"Priloha c. 07 - Formulár FTP-C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220395/download","filename":"Priloha c. 06 - Formulár FTP-IK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220396/download","filename":"Priloha c. 05 - Zákl požiadavky na dokum zhotoviteľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220397/download","filename":"Priloha c. 01 - Základné náležitosti DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220398/download","filename":"D3 Cadca, Bukov - Svrcinovec Zv4 Cenova cast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220399/download","filename":"D3 Cadca, Bukov - Svrcinovec Zv4 Cenova cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220400/download","filename":"D3 Cadca, Bukov - Svrcinovec Zv4 Cenova cast 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220401/download","filename":"D3 Cadca, Bukov - Svrcinovec Zv4 Cenova cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220402/download","filename":"D3 Cadca, Bukov - Svrcinovec Zv4 Cenova cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220403/download","filename":"D3 Cadca, Bukov - Svrcinovec Zv4 Cenova cast - Preambula.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220404/download","filename":"ZS_titulný_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220405/download","filename":"ZS_D3_28_03_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220406/download","filename":"Meračská_správa_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220407/download","filename":"Meračská_správa_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220408/download","filename":"Meračská_správa_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220409/download","filename":"priloha_9_stabilitne_profily_1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220410/download","filename":"priloha_9_stabilitne_profily_2_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220411/download","filename":"priloha_9_stabilitne_profily_3_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220412/download","filename":"priloha_9_stabilitne_profily_4_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220413/download","filename":"Príloha_8_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220414/download","filename":"Príloha_8_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220415/download","filename":"Príloha_6_1_Lab.protokol_INGEO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220416/download","filename":"priloha_4_pozdlzny_profil_4_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220417/download","filename":"priloha_4_pozdlzny_profil_4_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220418/download","filename":"priloha_4_pozdlzny_profil_4_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220419/download","filename":"priloha_4_pozdlzny_profil_4_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220420/download","filename":"priloha_4_pozdlzny_profil_vysvetlivky_4_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220421/download","filename":"ZS_D3_komentár_k_pripomienkam_11042014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220422/download","filename":"ZS_D3_11042014_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220423/download","filename":"L2_Geotech_monitoring.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220424/download","filename":"L1_projekt monitoringu ZP_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220425/download","filename":"20100923_Inklinometrické meranie_Čadca_Svrčinovec_v01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220426/download","filename":"priloha_10_1_tabulka_vody2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220427/download","filename":"priloha_10_1_tabulka_vody1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220428/download","filename":"priloha_10_1_tabulka_vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220429/download","filename":"CP_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220430/download","filename":"CP_41.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220431/download","filename":"CP_3 s3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220432/download","filename":"CP_3 s2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220433/download","filename":"CP_3 s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220434/download","filename":"CP_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220435/download","filename":"CP_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220436/download","filename":"DPS_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220437/download","filename":"DPS_CA_SVRCINOVEC_nad13m_tlac43.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220438/download","filename":"DPS_CA_SVRCINOVEC_nad13m_tlac12dps.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220439/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac69.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220440/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac67.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220441/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220442/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac64.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220443/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac25.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220444/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220445/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220446/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220447/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220448/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220449/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220450/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac34.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220451/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220452/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220453/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac52.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220454/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac31.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220455/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac8a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220456/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220457/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220458/download","filename":"DPS_CA_Svrcinovec_do13m_tlac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220459/download","filename":"PLT_bukov20021.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220460/download","filename":"PLT_bukov2002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220461/download","filename":"PLT test1998.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220462/download","filename":"tabuľka výsledkov MZ_2001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220463/download","filename":"tabuľka výsledkov MZ_98.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220464/download","filename":"tabuľka výsledkov MZ_97.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220465/download","filename":"tabuľka výsledkov MZ_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220466/download","filename":"Deformacne veliciny - archivne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220467/download","filename":"MH98.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220468/download","filename":"MH97.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220469/download","filename":"PLT_text_ 550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220470/download","filename":"PLT_ 552.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220471/download","filename":"D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, podrobný ighp 13.9.2010 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220472/download","filename":"D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, podrobný ighp 13.9.2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220473/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220474/download","filename":"tabuľka výsledkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220475/download","filename":"Kópia - 3223.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220476/download","filename":"Kópia - 3170.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220477/download","filename":"Kópia - 3102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220478/download","filename":"Kópia - 3049.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220479/download","filename":"Kópia - 3040.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220480/download","filename":"Kópia - 3029.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220481/download","filename":"Kópia - 2834.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220482/download","filename":"Kópia - 2696.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220483/download","filename":"Kópia - 2691.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220484/download","filename":"Kópia - 2614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220485/download","filename":"SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220486/download","filename":"Kópia - 2835.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220487/download","filename":"Kópia - 2829.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220488/download","filename":"Kópia - 2615.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220489/download","filename":"2562.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220490/download","filename":"2564.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220491/download","filename":"2565.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220492/download","filename":"2620.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220493/download","filename":"I.8_arch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220494/download","filename":"3091.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220495/download","filename":"3168.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220496/download","filename":"3169.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220497/download","filename":"obsah frakcií v %.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220498/download","filename":"5-3092-3219-3220-3221.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220499/download","filename":"6-3093-2824-2825-3094.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220500/download","filename":"7-3095-3101-3096-2828.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220501/download","filename":"8-2830-3166-3167-3097.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220502/download","filename":"9-3098-3033-3034-3035.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220503/download","filename":"10-3052-3053-3036-2833.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220504/download","filename":"11-2834-2835-2836-2691.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220505/download","filename":"12-2692-2693-3236-2614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220506/download","filename":"13-2615-2694-2695-2697.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220507/download","filename":"14-2698-269-2616-2617.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220508/download","filename":"15-2618-2619-2561-2562.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220509/download","filename":"16-2620-2621-2622-2623.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220510/download","filename":"17-2624-2563-3168-3169.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220511/download","filename":"18-2625-2700-2701-2564.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220512/download","filename":"19-2565-2839-2840-3045.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220513/download","filename":"20-3046-3047-3048-3226.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220514/download","filename":"21-3227-3228-3171-3037.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220515/download","filename":"22-2822-2823-3099-3100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220516/download","filename":"23-3222-2826-2827-2829.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220517/download","filename":"24-2831-2832-3039-3038.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220518/download","filename":"25-3040-3041-3042-3043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220519/download","filename":"26-3044-2696-2837-2838.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220520/download","filename":"27-2841-2842-3102-3223.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220521/download","filename":"28-3224.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220522/download","filename":"1-3049-3050-3170-3225.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220523/download","filename":"2-3051-3024-3090-3025.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220524/download","filename":"2-3051-3024-3090-3025.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220525/download","filename":"3-3026-3027-3028-3029.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220526/download","filename":"4-3030-3031-3032-3091.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220527/download","filename":"evidencia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220528/download","filename":"def.veličiny a Cv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220529/download","filename":"Kópia - 3169.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220530/download","filename":"Kópia - 3168.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220531/download","filename":"Kópia - 3092.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220532/download","filename":"Kópia - 3091.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220533/download","filename":"Kópia - 2620.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220534/download","filename":"Kópia - 2565.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220535/download","filename":"Kópia - 2564.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220536/download","filename":"Kópia - 2562.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220537/download","filename":"AKREDITOVANÝ PROTOKOL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220538/download","filename":"priloha_6_3_archivne_vrty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220539/download","filename":"priloha_6_1_vrty_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220540/download","filename":"foto_vrt_sachtica_obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220541/download","filename":"vzorky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220542/download","filename":"suradnice_archiv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220543/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220544/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220545/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220546/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220547/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220548/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220549/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220550/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220551/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220552/download","filename":"N048_DSP_A-4_1tab.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220553/download","filename":"D3_CA-SVRC_POV_Zmena_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220554/download","filename":"Rozhodnutie výruby Svrčinovec + právoplatnosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220555/download","filename":"vyjadrenie dotknutých orgánov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220556/download","filename":"125_PPF_VETVA_A.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220557/download","filename":"125_PPF_HL_TRASA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220558/download","filename":"125_SIT.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220559/download","filename":"020-34-36.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220560/download","filename":"ZS EIA D3 KNM - Skalite.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220561/download","filename":"N048_DSP_C-1_04-sit (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220562/download","filename":"N048_DSP_C-1_03-sit (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220563/download","filename":"N048_DSP_C-1_02-sit (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220564/download","filename":"N048_DSP_C-1_01-sit (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220565/download","filename":"N048_DSP_A_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220566/download","filename":"N048_DSP_B_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220567/download","filename":"N048_DSP_A_01-sps.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220568/download","filename":"N048_DSP_213-00_0603-pob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220569/download","filename":"N048_DSP_213-00_0602-tev.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220570/download","filename":"N048_DSP_213-00_0601-vzd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220571/download","filename":"N048_DSP_213-00_0503-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220572/download","filename":"N048_DSP_210-00_0502-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220573/download","filename":"N048_DSP_213-00_0501-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220574/download","filename":"N048_DSP_BOZP-01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220575/download","filename":"N048_DSP_213-00_03-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220576/download","filename":"N048_DSP_213-00_040102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220577/download","filename":"N048_DSP_213-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220578/download","filename":"N048_DSP_213-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220579/download","filename":"N048_DSP_213-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220580/download","filename":"N048_DSP_210-00_0603-pob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220581/download","filename":"N048_DSP_210-00_0602-tev.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220582/download","filename":"N048_DSP_213-00_0601-vzd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220583/download","filename":"N048_DSP_213-00_0503-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220584/download","filename":"N048_DSP_210-00_0502-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220585/download","filename":"N048_DSP_210-00_0501-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220586/download","filename":"N048_DSP_210-00_040202-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220587/download","filename":"N048_DSP_210-00_040201-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220588/download","filename":"N048_DSP_210-00_040102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220589/download","filename":"N048_DSP_210-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220590/download","filename":"N048_DSP_210-00_03-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220591/download","filename":"N048_DSP_I.7-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220592/download","filename":"N048_DSP_I.5-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220593/download","filename":"N048_DSP_I.5-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220594/download","filename":"N048_DSP_215-00_0502-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220595/download","filename":"N048_DSP_214-00_0501-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220596/download","filename":"N048_DSP_214-00_0601-vzd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220597/download","filename":"N048_DSP_214-00_040102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220598/download","filename":"N048_DSP_214-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220599/download","filename":"N048_DSP_221-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220600/download","filename":"N048_DSP_221-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220601/download","filename":"N048_DSP_221-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220602/download","filename":"I_monitoring.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220603/download","filename":"I_monitoring (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220604/download","filename":"I_monitoring (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220605/download","filename":"ZS 1998.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220606/download","filename":"ZS 1998 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220607/download","filename":"ZS 1998 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220608/download","filename":"ZS 1997.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220609/download","filename":"ZS 1997 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220610/download","filename":"ZS 1997 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220611/download","filename":"Prehl.situacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220612/download","filename":"Prehl.situacie (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220613/download","filename":"Prehl.situacie (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220614/download","filename":"Monitoring 1997.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220615/download","filename":"Monitoring 1997 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220616/download","filename":"Monitoring 1997 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220617/download","filename":"účelové mapy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220618/download","filename":"účelové mapy (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220619/download","filename":"účelové mapy (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220620/download","filename":"situácie diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220621/download","filename":"situácie diel (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220622/download","filename":"Monitoring.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220623/download","filename":"Monitoring (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220624/download","filename":"Monitoring (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220625/download","filename":"N048_DSP_I.5.2_Seizmicky_prieskum.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220626/download","filename":"DIF KUM HOR ZLOZIEK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220627/download","filename":"DIF HOR ZLOZIEK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220628/download","filename":"KUM HOR POSUN TAB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220629/download","filename":"KUM HOR POSUN TAB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220630/download","filename":"KUM HOR POSUN.PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220631/download","filename":"DIF KUM HOR ZLOZIEK (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220632/download","filename":"KUM HOR POSUN TAB (2).PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220633/download","filename":"KUM HOR POSUN (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220634/download","filename":"priloha_8_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220635/download","filename":"priloha_8_2_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220636/download","filename":"priloha_8_1_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220637/download","filename":"priloha_13_meraci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220638/download","filename":"priloha_10_2_protokoly_vod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220639/download","filename":"priloha_15_doklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220640/download","filename":"priloha_14_4_rozbor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220641/download","filename":"N048_DSP_020-24-001-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220642/download","filename":"N048_DSP_020-24-004-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220643/download","filename":"N048_DSP_221-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220644/download","filename":"N048_DSP_281-01,281-02,281-03,281-21_05-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220645/download","filename":"N048_DSP_281-01,281-02,281-03,281-21_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220646/download","filename":"N048_DSP_281-01,281-02,281-03,281-21_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220647/download","filename":"N048_DSP_L_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220648/download","filename":"N048_DSP_L_02-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220649/download","filename":"N048_DSP_L_01-roz (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220650/download","filename":"N048_DSP_L_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220651/download","filename":"N048_DSP_L_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220652/download","filename":"N048_DSP_B-6_10-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220653/download","filename":"N048_DSP_B-6_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220654/download","filename":"N048_DSP_B-6_11-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220655/download","filename":"N048_DSP_B-6_09-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220656/download","filename":"N048_DSP_B-6_08-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220657/download","filename":"N048_DSP_B-6_07-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220658/download","filename":"N048_DSP_B-6_06-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220659/download","filename":"N048_DSP_B-6_05-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220660/download","filename":"N048_DSP_B-6_04-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220661/download","filename":"N048_DSP_B-6_03-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220662/download","filename":"N048_DSP_B-6_02-poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220663/download","filename":"N048_DSP_B-5_01-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220664/download","filename":"N048_DSP_I.7-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220665/download","filename":"N048_DSP_I.7-02.1_2-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220666/download","filename":"N048_DSP_I.7-03-pop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220667/download","filename":"N048_DSP_204-01_04-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220668/download","filename":"N048_DSP_B-6_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220669/download","filename":"N048_DSP_B-6_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220670/download","filename":"N048_DSP_216-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220671/download","filename":"N048_DSP_216-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220672/download","filename":"N048_DSP_216-00_03-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220673/download","filename":"N048_DSP_216-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220674/download","filename":"N048_DSP_216-00_05-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220675/download","filename":"N048_DSP_216-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220676/download","filename":"N048_DSP_216-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220677/download","filename":"N048_DSP_216-00_05-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220678/download","filename":"N048_DSP_216-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220679/download","filename":"N048_DSP_216-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220680/download","filename":"N048_DSP_216-00_05-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220681/download","filename":"N048_DSP_204-00_07-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220682/download","filename":"N048_DSP_215-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220683/download","filename":"N048_DSP_215-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220684/download","filename":"N048_DSP_215-00_08-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220685/download","filename":"N048_DSP_215-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220686/download","filename":"N048_DSP_214-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220687/download","filename":"N048_DSP_214-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220688/download","filename":"N048_DSP_214-00_08-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220689/download","filename":"N048_DSP_214-00_08-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220690/download","filename":"N048_DSP_214-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220691/download","filename":"N048_DSP_204-01_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220692/download","filename":"N048_DSP_211-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220693/download","filename":"N048_DSP_211-00_0503-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220694/download","filename":"N048_DSP_204-01_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220695/download","filename":"N048_DSP_204-01_04-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220696/download","filename":"N048_DSP_204-01_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220697/download","filename":"N048_DSP_204-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220698/download","filename":"N048_DSP_204-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220699/download","filename":"N048_DSP_204-01_04-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220700/download","filename":"N048_DSP_204-01_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220701/download","filename":"N048_DSP_215-00_03-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220702/download","filename":"N048_DSP_214-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220703/download","filename":"N048_DSP_214-00_08-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220704/download","filename":"N048_DSP_215-00_08-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220705/download","filename":"N048_DSP_215-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220706/download","filename":"N048_DSP_I.7-01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220707/download","filename":"N048_DSP_211-00_01-pr1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220708/download","filename":"N048_DSP_211-00_08-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220709/download","filename":"N048_DSP_211-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220710/download","filename":"N048_DSP_210-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220711/download","filename":"N048_DSP_213-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220712/download","filename":"N048_DSP_213-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220713/download","filename":"N048_DSP_213-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220714/download","filename":"N048_DSP_213-00_08-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220715/download","filename":"N048_DSP_210-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220716/download","filename":"N048_DSP_210-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220717/download","filename":"N048_DSP_210-00_08-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220718/download","filename":"N048_DSP_I.2_00_zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220719/download","filename":"N048_DSP_I.2_00_zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220720/download","filename":"N048_DSP_031_032-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220721/download","filename":"N048_DSP_213-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220722/download","filename":"N048_DSP_213-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220723/download","filename":"N048_DSP_031_032-00_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220724/download","filename":"N048_DSP_031_032-00_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220725/download","filename":"N048_DSP_210-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220726/download","filename":"N048_DSP_210-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220727/download","filename":"N048_DSP_204-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220728/download","filename":"N048_DSP_204-00_0402-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220729/download","filename":"N048_DSP_204-00_0501-vzd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220730/download","filename":"N048_DSP_213-00_08-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220731/download","filename":"N048_DSP_204-01_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220732/download","filename":"N048_DSP_216-00_0202-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220733/download","filename":"N048_DSP_216-00_0201-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220734/download","filename":"N048_DSP_216-00_0402-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220735/download","filename":"N048_DSP_216-00_0401-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220736/download","filename":"N048_DSP_032-00_01_tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220737/download","filename":"N048_DSP_I.2_01_tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220738/download","filename":"N048_DSP_I.1_01_tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220739/download","filename":"N048_DSP_204-00_040105-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220740/download","filename":"N048_DSP_204-00_040104-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220741/download","filename":"N048_DSP_204-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220742/download","filename":"N048_DSP_204-00_040103-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220743/download","filename":"N048_DSP_204-00_040102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220744/download","filename":"N048_DSP_210-00_08-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220745/download","filename":"N048_DSP_I.2_00_roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220746/download","filename":"N048_DSP_032-00_00_zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220747/download","filename":"N048_DSP_031-00_00_zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220748/download","filename":"N048_DSP_I.2_02_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220749/download","filename":"N048_DSP_031-00_05 _sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220750/download","filename":"N048_DSP_031-00_04 _sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220751/download","filename":"N048_DSP_032-00_02 _sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220752/download","filename":"N048_DSP_031-00_03 _sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220753/download","filename":"N048_DSP_031-00_02 _sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220754/download","filename":"N048_DSP_031-00_00_roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220755/download","filename":"N048_DSP_032-00_00_roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220756/download","filename":"N048_DSP_215-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220757/download","filename":"N048_DSP_032-00_03_vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220758/download","filename":"N048_DSP_031-00_06_vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220759/download","filename":"N048_DSP_031-00_01_tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220760/download","filename":"N048_DSP_215-00_040102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220761/download","filename":"N048_DSP_215-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220762/download","filename":"N048_DSP_215-00_0402-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220763/download","filename":"N048_DSP_215-00_0501-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220764/download","filename":"N048_DSP_215-00_0601-vzd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220765/download","filename":"N048_DSP_215-00_0603-pob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220766/download","filename":"N048_DSP_211-00_0601-vzd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220767/download","filename":"N048_DSP_211-00_0602-tev.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220768/download","filename":"N048_DSP_221-00_03-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220769/download","filename":"N048_DSP_211-00_050102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220770/download","filename":"N048_DSP_211-00_050101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220771/download","filename":"N048_DSP_221-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220772/download","filename":"N048_DSP_214-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220773/download","filename":"N048_DSP_211-00_040203-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220774/download","filename":"N048_DSP_211-00_040202-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220775/download","filename":"N048_DSP_211-00_040201-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220776/download","filename":"N048_DSP_214-00_0402-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220777/download","filename":"N048_DSP_211-00_040102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220778/download","filename":"N048_DSP_211-00_040103-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220779/download","filename":"N048_DSP_211-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220780/download","filename":"N048_DSP_211-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220781/download","filename":"N048_DSP_214-00_0603-pob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220782/download","filename":"N048_DSP_214-00_0602-tev.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220783/download","filename":"N048_DSP_214-00_0502-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220784/download","filename":"N048_DSP_065-00_0000-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220785/download","filename":"N048_DSP_212-00_0503-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220786/download","filename":"N048_DSP_212-00_0603-pob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220787/download","filename":"N048_DSP_212-00_0602-tev.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220788/download","filename":"N048_DSP_212-00_0601-vzd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220789/download","filename":"N048_DSP_212-00_0502-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220790/download","filename":"N048_DSP_212-00_050102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220791/download","filename":"N048_DSP_212-00_050101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220792/download","filename":"N048_DSP_212-00_040203-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220793/download","filename":"N048_DSP_212-00_040202-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220794/download","filename":"N048_DSP_212-00_040201-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220795/download","filename":"N048_DSP_212-00_040105-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220796/download","filename":"N048_DSP_212-00_040104-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220797/download","filename":"N048_DSP_212-00_040103-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220798/download","filename":"N048_DSP_212-00_040102-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220799/download","filename":"N048_DSP_212-00_040101-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220800/download","filename":"N048_DSP_212-00_03-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220801/download","filename":"N048_DSP_212-00_02-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220802/download","filename":"N048_DSP_211-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220803/download","filename":"N048_DSP_212-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220804/download","filename":"N048_DSP_020-01-33_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220805/download","filename":"N048_DSP_BOZP-01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220806/download","filename":"N048_DSP_101-01_01_00-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220807/download","filename":"N048_DSP_101-01_01_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220808/download","filename":"N048_DSP_101-01_01_04-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220809/download","filename":"N048_DSP_101-01_01_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220810/download","filename":"N048_DSP_101-01_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220811/download","filename":"N048_DSP_101-01_02-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220812/download","filename":"N048_DSP_101-01_01_03-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220813/download","filename":"N048_DSP_101-01_01_02-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220814/download","filename":"N048_DSP_101-01_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220815/download","filename":"N048_DSP_101-01_02_00-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220816/download","filename":"N048_DSP_101-01_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220817/download","filename":"N048_DSP_281-01_0611-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220818/download","filename":"N048_DSP_281-01_0610-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220819/download","filename":"N048_DSP_281-01_0610-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220820/download","filename":"N048_DSP_281-01_0609-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220821/download","filename":"N048_DSP_281-01_0608-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220822/download","filename":"N048_DSP_281-01_0607-vkv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220823/download","filename":"N048_DSP_281-01_0606-vkv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220824/download","filename":"N048_DSP_281-01_0605-vkv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220825/download","filename":"N048_DSP_281-01_0604-vkv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220826/download","filename":"N048_DSP_281-01_0603-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220827/download","filename":"N048_DSP_281-01_0602-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220828/download","filename":"N048_DSP_281-01_0601-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220829/download","filename":"N048_DSP_281-01_0502-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220830/download","filename":"N048_DSP_281-01_0501-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220831/download","filename":"N048_DSP_281-01_0400-vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220832/download","filename":"N048_DSP_281-01_0300-rop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220833/download","filename":"N048_DSP_281-01_0202-pod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220834/download","filename":"N048_DSP_281-01_0201-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220835/download","filename":"N048_DSP_065-00_0700-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220836/download","filename":"N048_DSP_065-00_0600-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220837/download","filename":"N048_DSP_065-00_0505-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220838/download","filename":"N048_DSP_065-00_0504-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220839/download","filename":"N048_DSP_065-00_0503-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220840/download","filename":"N048_DSP_065-00_0502-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220841/download","filename":"N048_DSP_065-00_0501-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220842/download","filename":"N048_DSP_065-00_0305-por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220843/download","filename":"N048_DSP_065-00_0304-por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220844/download","filename":"N048_DSP_065-00_0303-por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220845/download","filename":"N048_DSP_065-00_0302-por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220846/download","filename":"N048_DSP_065-00_0301-por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220847/download","filename":"N048_DSP_065-00_0201-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220848/download","filename":"N048_DSP_065-00_0202-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220849/download","filename":"N048_DSP_281-02_0607-vkv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220850/download","filename":"N048_DSP_281-02_0606-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220851/download","filename":"N048_DSP_281-02_0605-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220852/download","filename":"N048_DSP_281-02_0604-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220853/download","filename":"N048_DSP_281-02_0603-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220854/download","filename":"N048_DSP_281-02_0602-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220855/download","filename":"N048_DSP_281-02_0601-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220856/download","filename":"N048_DSP_281-02_0503-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220857/download","filename":"N048_DSP_281-02_0502-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220858/download","filename":"N048_DSP_281-02_0501-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220859/download","filename":"N048_DSP_281-02_0400-vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220860/download","filename":"N048_DSP_281-02_0300-rop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220861/download","filename":"N048_DSP_281-02_0203-vkp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220862/download","filename":"N048_DSP_281-02_0202-pod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220863/download","filename":"N048_DSP_281-02_0201-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220864/download","filename":"N048_DSP_281-01_0000-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220865/download","filename":"N048_DSP_281-02_0000-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220866/download","filename":"N048_DSP_065-00_0100-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220867/download","filename":"N048_DSP_065-00_0100-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220868/download","filename":"N048_DSP_065-00_0000-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220869/download","filename":"N048_DSP_281-01_0900-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220870/download","filename":"N048_DSP_281-01_0100-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220871/download","filename":"N048_DSP_281-01_0900-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220872/download","filename":"N048_DSP_281-01_0100-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220873/download","filename":"N048_DSP_281-01_0000-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220874/download","filename":"N048_DSP_281-02_0100-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220875/download","filename":"N048_DSP_281-02_0900-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220876/download","filename":"N048_DSP_281-02_0100-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220877/download","filename":"N048_DSP_281-02_0000-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220878/download","filename":"N048_DSP_281-03_0900-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220879/download","filename":"N048_DSP_281-03_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220880/download","filename":"N048_DSP_281-03_0900-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220881/download","filename":"N048_DSP_281-03_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220882/download","filename":"N048_DSP_281-03_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220883/download","filename":"N048_DSP_281-21_0100-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220884/download","filename":"N048_DSP_281-21_0900-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220885/download","filename":"N048_DSP_281-21_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220886/download","filename":"N048_DSP_281-21_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220887/download","filename":"N048_DSP_281-03_0606-vkv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220888/download","filename":"N048_DSP_281-03_0605-vkv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220889/download","filename":"N048_DSP_281-03_0604-sch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220890/download","filename":"N048_DSP_281-03_0603-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220891/download","filename":"N048_DSP_281-03_0602-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220892/download","filename":"N048_DSP_281-03_0601-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220893/download","filename":"N048_DSP_281-03_05-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220894/download","filename":"N048_DSP_281-03_04-vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220895/download","filename":"N048_DSP_281-03_03-rop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220896/download","filename":"N048_DSP_281-03_0203-vkp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220897/download","filename":"N048_DSP_281-03_0202-pod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220898/download","filename":"N048_DSP_281-03_0201-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220899/download","filename":"N048_DSP_281-03_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220900/download","filename":"N048_DSP_281-21_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220901/download","filename":"N048_DSP_281-21_0201-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220902/download","filename":"N048_DSP_281-21_0202-pod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220903/download","filename":"N048_DSP_281-21_0203-vkp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220904/download","filename":"N048_DSP_281-21_0300-rop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220905/download","filename":"N048_DSP_281-21_0400-vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220906/download","filename":"N048_DSP_281-21_0500-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220907/download","filename":"N048_DSP_281-21_0601-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220908/download","filename":"N048_DSP_281-21_0602-det.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220909/download","filename":"N048_DSP_O_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220910/download","filename":"N048_DSP_O_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220911/download","filename":"N048_DSP_C2_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220912/download","filename":"N048_DSP_C2_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220913/download","filename":"N048_DSP_N_01-tes a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220914/download","filename":"N048_DSP_N_01-tes b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220915/download","filename":"N048_DSP_N_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220916/download","filename":"N048_DSP_N_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220917/download","filename":"N048_DSP_121-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220918/download","filename":"N048_DSP_123-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220919/download","filename":"N048_DSP_124-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220920/download","filename":"N048_DSP_126-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220921/download","filename":"N048_DSP_128-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220922/download","filename":"N048_DSP_142-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220923/download","filename":"N048_DSP_171-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220924/download","filename":"N048_DSP_122-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220925/download","filename":"N048_DSP_101-00_0204-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220926/download","filename":"N048_DSP_101-00_0203-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220927/download","filename":"N048_DSP_101-00_0202-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220928/download","filename":"N048_DSP_101-00_0201-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220929/download","filename":"N048_DSP_218-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220930/download","filename":"N048_DSP_C-1_04-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220931/download","filename":"N048_DSP_C-1_03-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220932/download","filename":"N048_DSP_C-1_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220933/download","filename":"N048_DSP_C-1_01-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220934/download","filename":"N048_DSP_C21_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220935/download","filename":"N048_DSP_C21_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220936/download","filename":"N048_DSP_C21_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220937/download","filename":"N048_DSP_C21_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220938/download","filename":"N048_DSP_101-00_0806-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220939/download","filename":"N048_DSP_171-00_07-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220940/download","filename":"N048_DSP_122-00_08-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220941/download","filename":"N048_DSP_101-00_0805-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220942/download","filename":"N048_DSP_101-00_0804-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220943/download","filename":"N048_DSP_101-00_0803-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220944/download","filename":"N048_DSP_101-00_0802-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220945/download","filename":"N048_DSP_101-00_0801-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220946/download","filename":"N048_DSP_sitDZ-C21-4-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220947/download","filename":"N048_DSP_sitDZ-C21-3-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220948/download","filename":"N048_DSP_sitDZ-C21-2-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220949/download","filename":"N048_DSP_sitDZ-C21-1-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220950/download","filename":"N048_DSP_B-2_00-sit (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220951/download","filename":"N048_DSP_B-2_00-sit (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220952/download","filename":"N048_DSP_B-2_00-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220953/download","filename":"N048_DSP_N_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220954/download","filename":"N048_DSP_B-5_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220955/download","filename":"N048_DSP_B-5_01-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220956/download","filename":"N048_DSP_B-5_03-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220957/download","filename":"N048_DSP_B-4_00-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220958/download","filename":"N048_DSP_B-3_00-pzp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220959/download","filename":"N048_DSP_B-1_00-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220960/download","filename":"N048_DSP_A_04-tab.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220961/download","filename":"N048_DSP_A_04-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220962/download","filename":"N048_DSP_A_01-sps1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220963/download","filename":"N048_DSP_A_01-sps0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220964/download","filename":"N048_DSP_A_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220965/download","filename":"N048_DSP_A-C2_00-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220966/download","filename":"N048_DSP_171-00_03-pzp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220967/download","filename":"N048_DSP_171-00_04-vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220968/download","filename":"N048_DSP_171-00_0501-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220969/download","filename":"N048_DSP_171-00_06-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220970/download","filename":"N048_DSP_171-00_0502-zsu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220971/download","filename":"N048_DSP_171-00_0502-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220972/download","filename":"N048_DSP_171-00_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220973/download","filename":"N048_DSP_171-00_01-roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220974/download","filename":"Zv4 Cenova cast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220975/download","filename":"Zv4 Cenova cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220976/download","filename":"Zv4 Cenova cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220977/download","filename":"Zv4 Cenova cast2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220978/download","filename":"Zv4 Cenova cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220979/download","filename":"Zv4 Cenova cast - Preambula.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220980/download","filename":"Zv3 C4 Technické požiadavky_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220981/download","filename":"Zv3 C3 Zvláštne TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220982/download","filename":"Zv3 C2 Všeobecné TKP_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220983/download","filename":"Zväzok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220984/download","filename":"Zväzok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577299/content/220985/download","filename":"N048_DSP_142-00_0501-prr.pdf"}]
Iný dokument k zákazke D3 Čadca Bukov - Svrčinovec § 41 ostatné 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577322/content/215853/download","filename":"D3 Čadca § 41.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 7 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023272/content/807716/download","filename":"PZ_2016_0464_0007_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730017/content/799766/download","filename":"Strabag prijatie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730017/content/799767/download","filename":"M-Silnice neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730017/content/799768/download","filename":"Metrostav neuspeli.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954226/content/731313/download","filename":"PZ_2016_0464_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Máj 2016 11. Máj 2016 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2016/0464 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936717/content/738806/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2016_0464.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 4 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 15. Október 2018 15. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046198/content/870449/download","filename":"PZ_2016_0464_0004_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0464-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958062/content/747231/download","filename":"ZM_2016_0464_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.3 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577313/content/215797/download","filename":"D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747557/content/416353/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke D3 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745850/content/401232/download","filename":"D3 Č,B-Svrčinovec_Správa v zmysle §21.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947344/content/689142/download","filename":"PZ_2016_0464_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 6. Marec 2017 6. Marec 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747555/content/416351/download","filename":"Zápisnica z otvarania casti Kriteria.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2016/0464 - zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785192/content/615394/download","filename":"DZM_2016_0464_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.1 17122015 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577316/content/215767/download","filename":"merged.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 6 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 13. August 2018 13. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021129/content/807050/download","filename":"PZ_2016_0464_0006_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.2 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577310/content/215785/download","filename":"Vysvetlenie podmienok účasti č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.1 8. Jún 2015 8. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577307/content/215762/download","filename":"Vysvetlenie podmienok účasti pre záujemcov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577307/content/215763/download","filename":"Príloha k vysvetleniu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.2 22122015 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577319/content/215815/download","filename":"merged (2).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×