Dodávateľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO: 35940506

Adresa: Jarná 3, Nitra

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2544

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Október 2019

Záznam platný do: 11. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 875 144,00 EUR 3 3
2019 496 043,00 EUR 1 1
2020 339 059,00 EUR 1 1
2021 758 119,00 EUR 2 2
2022 182 436,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 575 975,00 EUR 2 2
2018 299 169,00 EUR 1 1
2019 496 043,00 EUR 1 1
2020 339 059,00 EUR 1 1
2021 758 119,00 EUR 2 2
2022 182 436,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 517 186,00 517186.00 EUR
Mesto Nitra 2 182 436,00 182436.00 EUR
Obec Sokolovce 1 129 307,00 129307.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 339 059,00 339059.00 EUR
Obec Nitrianske Hrnčiarovce 1 446 668,00 446668.00 EUR
Obec Veľký Lapáš 1 496 043,00 496043.00 EUR
Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 1 540 102,00 540102.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia priestorov a areálu MŠ Obec Sokolovce 129 307,00 129307.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Materská škôlka Obec Nitrianske Hrnčiarovce 466 668,00 466668.0 EUR 2017 Práce Nie 1
"Zriadenie školského internátu" Nitriansky samosprávny kraj 299 169,00 299169.0 EUR 2017 Práce Nie 1
ZŠ Veľký Lapáš – Telocvičňa, prestavba a dostavba Obec Veľký Lapáš 496 043,00 496043.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne nemocnica ALEXANDRA WINTERA n.o. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 450 219,00 450219.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 540 102,00 540102.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice Nitriansky samosprávny kraj 218 017,00 218017.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra Mesto Nitra 506 729,00 506729.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky Mesto Nitra 52 410,00 52410.0 EUR 2022 Práce Nie 1

megaspol@mail.t-com.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 12 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dana Šmidáková
Adresa:
Panská dolina 92 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Nina Brezinová
Adresa:
Spojovacia 14 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dana Šmidáková
Adresa:
Panská dolina 92 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Nina Brezinová
Adresa:
Spojovacia 14 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, advokátka
Adresa:
Štefánikova trieda 30 Nitra 94901
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.04.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 12.04.2018

StiahniZáznam platný od: 11.05.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
"Zriadenie školského internátu" 299 171,00 EUR Práce 30. Jún 2017 Nitriansky samosprávny kraj MEGASPOL, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×