Dodávateľ

Protech, spol. s r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Protech, spol. s r.o.

IČO: 36057231

Adresa: Buková č. 5120/35, Bernolákovo

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2194

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Február 2020

Záznam platný do: 6. Február 2023

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 111 895,48 EUR 14 14
2017 3 690 188,69 EUR 17 17
2018 156 074,99 EUR 4 4
2019 1 416,67 EUR 1 1
2020 129 510,00 EUR 4 4
2021 2 856 024,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 111 895,48 EUR 14 14
2017 2 020 979,69 EUR 8 8
2018 596 647,99 EUR 7 7
2019 426 335,67 EUR 3 3
2020 524 558,00 EUR 6 6
2021 3 264 693,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 28 000,00 28000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 157 543,33 157543.33 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 22 500,00 22500.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 17 222,20 17222.20 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 9 800,00 9800.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 249,17 249.17 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 2 856 024,00 2856024.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 18 790,19 18790.19 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 113,00 113.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 2 474,20 2474.20 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 750,00 750.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 322,60 322.60 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 164,00 164.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 30 621,75 30621.75 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 19,50 19.50 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 139 517,10 139517.10 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 3 653 212,00 3653212.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 4 518,18 4518.18 EUR
Športové gymnázium 2 3 268,61 3268.61 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 583 053,00 3583053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 478 412,00 478412.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 123 600,00 123600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 278 746,00 278746.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celotvárová maska, náhradný filter do celotvárovej masky, náhradný zorník Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 152,50 2152.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nepremokavá turistická bunda Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Nákup - Kombinované pracovné rukavice, pracovné rukavice polomáčané nylónové (polyesterové), jednorazové hygienické latexové rukavice s rozvozom /doručením“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 76 810,15 76810.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexná vesta dospelá s rozvozom / doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 33 306,80 33306.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup – zberač na odpadky s rozvozom / doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 16 163,41 16163.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné a bezpečnostné odevy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 25 192,50 25192.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinované pracovné rukavice, Náhradná fólia na celotvarovú masku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 190,00 3190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy zimné s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 520,22 2520.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Terénna pracovná obuv. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ Športové gymnázium 4 146,51 4146.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 4 470,00 4470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠI Športové gymnázium 1 781,52 1781.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198,00 198.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celotvárová maska, náhradný filter do celotvárovej masky, respirátor - ochrana dýchania, náhradný zorník do celotvárovej masky, náhradná fólia na celotvárovú masku, pracovné rukavice, prac. rukavice latexové, penové zátky do uší, prac. rukavice Pelikán, náhradný zorník, mušľový chránič sluchu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 781,00 3781.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv bezpečnostná členková Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 387,72 387.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv Hlavné mesto SR Bratislava 36 746,16 36746.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný kabát zateplený (prešivák) bez kapucne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 970,00 2970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup – ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 112 112,20 112112.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reflexná vesta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 405,00 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné protichemické obleky, masky, filtre a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 320,00 94320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 924,95 28924.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 499 447,00 499447.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 824,00 33824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 441 622,00 441622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém priestorovej dezinfekcie - PRK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 91 710,00 91710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 253 595,00 253595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 31 009 800,00 31009800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 481 058,00 481058.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky do kontrolovaného pásma Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 734 249,00 2734249.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 113 079,00 113079.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky do kontrolovaného pásma Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 467 143,00 467143.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

office@protech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Kurčík
Adresa:
Buková 5120/35 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Kurčík
Adresa:
Buková 5120/35 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PROFINAM Tax, s.r.o.
Adresa:
Piaristická 10 Nitra 94901
Meno:
PROFINAM Tax, k.s.
Adresa:
Piaristická 10 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zdravotnícke pomôcky VII 225 648,00 EUR Tovary 10. Apríl 2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Protech, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×