Dodávateľ

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 50659669

Adresa: Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4136

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Marec 2020

Záznam platný do: 15. Marec 2023

Posledná zmena: 8. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 19 802 577,00 EUR 6 6
2018 7 380 483,00 EUR 9 10
2019 38 172 157,00 EUR 19 22
2020 11 247 670,00 EUR 9 9
2021 2 370 886,00 EUR 6 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 17 317 662,00 EUR 2 2
2018 7 476 515,00 EUR 10 10
2019 38 542 827,00 EUR 16 19
2020 11 904 460,00 EUR 11 12
2021 3 732 309,00 EUR 10 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 32 875,00 32875.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 90 301,00 90301.00 EUR
Mesto Žilina 3 585 998,00 585998.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 3 155 266,00 3155266.00 EUR
Mesto Trnava 9 690 384,00 690384.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 268 845,00 268845.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 623 696,00 623696.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 59 400,00 59400.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 157 917,00 157917.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14 30 506 331,00 30506331.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 1 270 153,00 1270153.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3 27 401 876,00 27401876.00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 457 585,00 457585.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 691 338,00 691338.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 21 300,00 21300.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 169 422,00 169422.00 EUR
Mesto Myjava 1 90 002,00 90002.00 EUR
Mesto Sereď 1 87 684,00 87684.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 1 326 000,00 1326000.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 11 287 400,00 11287400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 270 000,00 270000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 437 405,00 18437405.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 812 400,00 1812400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Myjava 90 002,00 90002.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 150 339,00 150339.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 457 585,00 457585.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 845,00 1138845.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 917,00 157917.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 140 112,00 1140112.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 169 422,00 169422.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 765 015,00 765015.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 895 000,00 1895000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 139 854,00 1139854.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126,00 16441126.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022 Trenčiansky samosprávny kraj 2 309 409,00 2309409.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 156 491,00 1156491.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 64 825,00 64825.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu Rozhlas a televízia Slovenska 339 250,00 339250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 664,00 1138664.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 3 096 295,00 3096295.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 060,00 1134060.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 580 000,00 7580000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku štátu v správe SSC Slovenská správa ciest 532 725,00 532725.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 196 693,00 196693.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií Mesto Sereď 144 956,00 144956.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 727 616,00 727616.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 136 142,00 1136142.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 326 000,00 1326000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 208,00 1150208.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126,00 16441126.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 586 409,00 586409.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 969,00 1134969.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 33 993,00 33993.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 400,00 59400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 826,00 1132826.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 393 626,00 393626.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica 90 301,00 90301.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 36 835,00 36835.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 133 357,00 1133357.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 198 581,00 198581.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126,00 16441126.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 232 000,00 232000.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 39 385,00 39385.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 753 850,00 753850.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 208 842,00 208842.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 36 561,00 36561.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistenie pre Mesto Žilina Mesto Žilina 331 191,00 331191.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 902,00 1132902.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu 2021-2024 Rozhlas a televízia Slovenska 284 446,00 284446.0 EUR 2021 Služby Nie 1

poistenie@premium-ic.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×