Dodávateľ

KATIS s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KATIS s.r.o.

IČO: 36596086

Adresa: Magnezitárska 5, Košice

Registračné číslo: 2019/7-PO-E1827

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Júl 2019

Záznam platný do: 26. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 32 271,67 EUR 3 3
2017 1 024 266,67 EUR 15 16
2018 6 374 872,00 EUR 24 39
2019 257 946,00 EUR 5 5
2020 78 880,00 EUR 5 5
2021 396 006,00 EUR 5 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 32 271,67 EUR 3 3
2017 1 024 266,67 EUR 15 16
2018 6 374 872,00 EUR 24 39
2019 257 946,00 EUR 5 5
2020 78 880,00 EUR 5 5
2021 396 006,00 EUR 5 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Bardejov 3 854 850,00 854850.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 536 950,00 536950.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 455,00 455.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 130 416,00 130416.00 EUR
Mesto Prievidza 4 1 291 455,00 1291455.00 EUR
Mesto Brezno 4 697 000,00 697000.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 883 500,00 883500.00 EUR
Mesto Michalovce 1 5 241,67 5241.67 EUR
Mesto Ružomberok 2 739 150,00 739150.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 20 379 305,00 379305.00 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 2 260 750,00 260750.00 EUR
Mesto Handlová 2 124 600,00 124600.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 95 700,00 95700.00 EUR
Mesto Nováky 2 72 630,00 72630.00 EUR
Mesto Giraltovce 2 201 250,00 201250.00 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 2 179 925,00 179925.00 EUR
Mesto Lučenec 2 416 750,00 416750.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 3 127 100,00 127100.00 EUR
Obec Vrbovce 1 76 132,00 76132.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 565 580,00 565580.00 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 2 147 200,00 147200.00 EUR
Mesto Gelnica 1 54 500,00 54500.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 33 326,00 33326.00 EUR
"EKOLÓG OLŠAVA" záujmové združenie obcí 1 8 810,00 8810.00 EUR
Združenie BABIA HORA 1 176 666,67 176666.67 EUR
Združenie obcí Uh-Olšava 1 105 000,00 105000.00 EUR
Mikroregión Červený kameň, združenie obcí 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 580 750,00 1580750.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie Mesto Ružomberok 1 693 650,00 1693650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie Mesto Ružomberok 1 693 650,00 1693650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 629 536,00 629536.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble VEPOS, spol. s r.o. 381 281,00 381281.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec - technické vybavenie Mesto Lučenec 299 066,00 299066.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické a technologické zariadenie Giraltovce Mesto Giraltovce 342 592,00 342592.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - technické vybavenie Mesto Prievidza 2 028 355,00 2028355.0 EUR 2018 Tovary Áno 4
Kompostáreň Handlová Mesto Handlová 672 940,00 672940.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom - technické vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 569 041,00 569041.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky Mesto Nováky 451 534,00 451534.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry - technické a technologické zariadenie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 517 586,00 517586.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technické a technologické zariadenie Mesto Kysucké Nové Mesto 1 692 867,00 1692867.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO Mesto Brezno 790 183,00 790183.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zber a zhodnocovanie BRO v Meste Kolárovo - technické vybavenie Mesto Kolárovo 723 400,00 723400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Bardejov 1 757 906,00 1757906.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO Mesto Brezno 95 193,00 95193.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY TEKOS,spol. s r.o. 956 920,00 956920.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajnery na triedený zber odpadu Mesto Michalovce 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 18 300,00 18300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberné nádoby a kontajnery na separovaný odpad "EKOLÓG OLŠAVA" záujmové združenie obcí 10 593,00 10593.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 915,00 5915.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové s farebným označením Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber plastov Technické služby mesta Prešov a.s. 8 750,00 8750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na triedený odpad Mesto Lučenec 244 800,00 244800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 950,00 5950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Združenie BABIA HORA 215 040,00 215040.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných kompostérov Združenie obcí Uh-Olšava 149 624,80 149624.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné kompostery Obec Vrbovce 91 360,00 91360.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Mikroregión Červený kameň, združenie obcí 205 462,80 205462.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nádoba na odpad 120 l plast - zelená, plastový kôš Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 625,00 2625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 950,00 5950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 19 909,00 19909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 l. a plastová nádoba 120 l. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 725,00 7725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 19 804,00 19804.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 19 804,00 19804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové na komunálny odpad, kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 18 314,00 18314.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové na komunálny odpad, kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 19 988,00 19988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné kompostéry Mesto Gelnica 82 151,10 82151.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Plastové nádoby 120 litrové na komunálny odpad, kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 19 962,00 19962.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 17 188,00 17188.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 7 714,00 7714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery 1100 l na triedený zber a KO Technické služby mesta Prešov a.s. 17 453,00 17453.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HDPE kontajnery a zberné nádoby Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 198 000,00 198000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 19 300,00 19300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 19 519,00 19519.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 19 674,00 19674.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 19 846,00 19846.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 12 780,00 12780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 167,00 7167.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 19 971,00 19971.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 19 116,00 19116.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 28 504,00 28504.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kontajnery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 546,00 546.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad a triedený zber Technické služby mesta Prešov a.s. 29 947,00 29947.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 794 700,00 794700.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stroje Mesto Zlaté Moravce 863 445,00 863445.0 EUR 2021 Tovary Áno 3

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Farkaš
Adresa:
Hrabová 25 Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Farkaš
Adresa:
Hrabová 25 Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o.
Adresa:
Žižkova 4D Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
Adresa:
Kuzmányho 29 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 30.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×